Publikācijas » Search Results » 2012

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964
Rezultātu skaits lapā  
Konferences
71Skapare E.; Kuka J.; Makrecka M.; Liepinsh E.; Dambrova M. The Regulation of Energy Metabolism in Isolated Rat Heart During Ischemia-Reperfusion . Sensing Hypoxia in the Cell and the Organism; September 20-23: Poster No 35. Essen, Germany, 2012; 87.      

72Stradiņš J. Par Rīgas un latviešu nacionālās augstskolas pirmajām iecerēm. Latvijas Universitātes 70. Konference, Humanitārās zinātnes. Vēsture. Zinātņu vēsture un muzejniecība; 30. janvārī: Rīga, Latvija, 2012; 157.      

73Ponomarjovs J. Enantioselektīvās hidrogenēšanas rutēnija katalizatoru izstrāde. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

74Kalniņš T. Jaunu asimetrisko organokatalizatoru dizains. Latvijas Universitātes 70. Konference , Organiskās ķīmijas sekcija ; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

75Reinfelds M.; Katkevičs M. N-Arli-benzamīdu jodatvasinājumu dzelzs katalizētā iekšmolekulārā ciklizācija. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

76Kinēna L. Aspartilproteāzes inhibitori kā pretmalārijas līdzekļi. Latvijas Universitātes 70. Konference , Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

77Krasikovs A. Doxapram stereoselektīvās sintēzes metodes izstrāde. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

78Sokolovs I. Pārejas metālu katalizētā elektroniem bagāto heterociklu C-H funkcionalizācija. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

79Kinēns A. Enantioselektīvās ciklopropanēšanas katalizatoru izstrāde. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

80Grandāne A. Kumarīna bioizostēra 1,2-benzoksatiīn-2,2-dioksīda atvasinājumu sintēze. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

Rezultātu skaits lapā