Publikācijas » Search Results » 2011 » Konferences

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
1Мухамадеев Р.; Петрова М.; Виганте Б.; Чекавичус Б.; Плотниеце А.; Дубурс Г.; Лиепиньш Э. “Изучение структурных особенностей некоторых производных 1,4-дигидропиридинов методами квантовой химии, ЯМР спектроскопии и молекулярной динамики” . Новые достижения ЯМР в структурных исследованиях при участии зарубежных ученых, Всероссийская конф. Новые достижения ЯМР в структурных исследованиях при участии зарубежных ученых; Казань, 2011; 118.      

2Petrova M.; Muhamadejev R.; Liepinsh E. 1,4-DHP CATIONIC LIPIDS STUDIED BY NMR . EUROMAR, Germany, Frankfurt am Main , 2011.      

3Sjakste T.; Lunins R.; Trapina I.; Rumba-Rozenfelde I.; Sjakste N. PSMC6 gene associations with autoimmune diseases in Latvian population. IV International Meeting Early Events in Human Pathologies, Yerevan, Republic of Armenia, 12–16 October; : Biopolymers and Cell. Vol. 27 (5), 2011; 418.      

4Sjakste N.; Sokolovska J.; Rostoka E.; Baumane L.; Sugoka O.; Sjakste T.; Duburs G.; Kalvinsh I. Nitric oxide and GLUT1 transporter: targets for prevention of diabetes mellitus complications. IV International Meeting Early Events in Human Pathologies, Yerevan, Republic of Armenia, 12–16 October; : Biopolymers and Cell. Vol. 27 (5), 2011; 418.      

5Zarins A.; Supe A.; Kizane G.; Lescinskis Br.; Baumane L.; Steins I.; Berzins A. Accumulation of Radiolysis Products and Defects in Nanopowders of Lithium Orthosilicate. Conference Program, International Conference Functional materials and nanotechnologies (FM&NT); April 5-8: PO-41. Riga, Latvia, 2011; 131.      

6Žūka L.; Neidere Z.; Vīgante B. Nukleofīlās aizvietošanas reakcijas 4-hlor-3-aminobutēnskābes esteros. Konferences materiāli, 52. RTU studentu zinātiskā un tehniskā konference; aprīlis: Rīgas Tehniskā universitāte , 2011; 194.      

7Zeļencova D.; Liepiņš E. Trimetillizīna dioksigenāzes datormodelēšana. Konferences materiāli, 52. RTU studentu zinātiskā un tehniskā konference; aprīlis: Rīgas Tehniskā universitāte , 2011; 193.      

8Zaichenko A.; Ikaunieks M. Modificētu pirolo[3,4-c]piridīna atvasināumu sintēze. Konferences materiāli, 52. RTU studentu zinātiskā un tehniskā konference; aprīlis: Rīgas Tehniskā universitāte, 2011; 192.      

9Otikovs M.; Jaudzems K.; Liepiņš E. Uz KMR balstītas fragmentu pieejas izmantošana plazmepsīna II inibitoru meklējumos. Konferences materiāli , 52. RTU studentu zinātiskā un tehniskā konference; aprīlis: Rīgas Tehniskā universitāte , 2011; 185.      

10Neidere Z.; Žūka L.; Vīgante B. 1,4-Dihidropiridīna aminoskābju atvasinājumu sintēze. Konferences materiāli, 52. RTU studentu zinātiskā un tehniskā konference; aprīlis: Rīgas Tehniskā universitāte, 2011; 183.      

Rezultātu skaits lapā