Publikācijas » Search Results » 2011

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964
Rezultātu skaits lapā  
Konferences
51Rodins V.; Rolava E.; Ostrovskis P.; Luginina J.; Turks M.; Belyakov S. Efektīvas tehnoloģijas pie glikozes spirocikliski saistīta oksazolidinona izstrāde = Efficient Technology Towards Glucose-Based Spiro-Oxazolidinones. RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences Programma / Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Rigas Technical University , Section Material Science and Applied Chemistry; October 13-15: Riga Technical University, RTU Publishing House , 2011; 55.      

52Kreituss I.; Zemitis A.; Rijkure I.; Zicane D.; Bizdena E.; Turks M.; Shestakova I.; Trapencieris P. Triazolilmetil - aziridīnu atvasinājumu sintēze = Synthesis of Triazolylmethyl Aziridine Derivatives. RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences Programma / Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Rigas Technical University , Section Material Science and Applied Chemistry ; October 13-15: Riga Technical University, RTU Publishing House , 2011; 40.      

53Luginina J.; Rjabovs V.; Turks M.; Belyakov S. Sintētiskais pielietojums Maikla pievienošanās = Synthetic Utility of Michael Addition to 3-C-Nitromethylene Glucose. RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences Programma / Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Rigas Technical University , Section Material Science and Applied Chemistry; October 13-15: Riga Technical University, RTU Publishing House , 2011; 44.      

54Luginina J.; Rjabovs V.; Turks M.; Belyakov S. Izoksazolilmonosaharīdu atvasinājumu sintēze = Synthesis of Monosaccharide Isoxazolyl Derivatives. RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences Programma / Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Rigas Technical Universitye , Section Material Science and Applied Chemistry; October 13-15: Riga Technical University, RTU Publishing House, 2011; 43.      

55Luginina J.; Rjabovs V.; Turks M.; Belyakov S. Jauni di-izoksazolilsaistītu ogļhidrātu dimēru veidošana = Generation of Novel di-Isoxazolyl-Linked Carbohydrate Dimers. RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences Programma / Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Rigas Technical University , Section Material Science and Applied Chemistry; October 13-15: Riga Technical University, RTU Publishing House , 2011; 42.      

56Stonkus V.; Edolfa K.; Fleisher M.; Shmidlers A.; Sile Dz.; Mishnev A.; Leite L. Alifātisko skābju katalītiskā kross - ketonizācija uz cinka hromīta tipa katalizatoriem = Catalytic Cross-Ketonization of Aliphatic Acids over Zinc Chromite Type Catalysts. RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences Programma / Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Rigas Technical University , Section Material Science and Applied Chemistry; October 13-15: Riga Technical University, RTU Publishing House, 2011; 38.      

57Stepanovs D.; Mishnev A. Furosemīda jaunās polimorfās formas molekulārā un kristāliskā struktūra = Molecular and Crystal Structure of a New Polymorph Form of Furosemide. RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences Programma / Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Rigas Technical University , Section Material Science and Applied Chemistry; October 13-15: Riga Technical University, RTU Publishing House, 2011; 37.      

58Pajuste K.; Rucins M.; Skrīvele B.; Pajuste Kl.; Plotniece M.; Duburs G.; Sobolevs A.; Plotniece A. Konjugētus aizvietotājus saturošu amfifilu pašorganizējošos 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu sintēze un pētījumi = Synthesis and Studies of Amphiphilic Self-Assembling 1,4-Dihydropyridines Containing Conjugated Moieties. RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences Programma / Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Rigas Technical University , Section Material Science and Applied Chemistry; October 13-15: Riga Technical University, RTU Publishing House, 2011; 36.      

59Lapidus D. ; Ventura S.; Czaplewski C.; Liwo A.; Liepina I. Amilīna 10-29, tā reversā analoga un sajauktā analoga amiloidozes veidošanās = Amyloid Formation of Amylin 10-29, Its Reverse and Scrambled Analogues. RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences Programma / Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Rigas Technical University, Section Material Science and Applied Chemistry; October 13-15: Riga Technical University, RTU Publishing House, 2011; 35.      

60Kiselovs G.; Mishnev A. Etanola, etiķskābes solvāta un piroksikāma hidrohlorīda molekulārā un kristāliskā struktūra = X-Ray Crystal Structures of Ethanol, Acetic Acid Solvates and Hydrochloride Forms of Piroxicam. RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences Programma / Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Rigas Technical University , Section Material Science and Applied Chemistry; October 13-15: Riga Technical University, RTU Publishing House, 2011; 34.      

Rezultātu skaits lapā