Publikācijas » Search Results » 2002 » Publicistika » Drukāšanas versija (formatēta)

Publicistika
Трапенциерис П.. 17-й Международный симпозиум по медицинской химии . Химия гетероцикл.соед. 2002 (12), 1737-1738.      

Трапенциерис П.. Вторая Международная конференция по органическому синтезу. Химия гетероцикл.соед. 2002 (9), 1313-1316.      

Рубина К.; Арсенян П.. Одиннадцатая конференция Федерации Европейских химических обществ по гетероциклам в биоорганической химии. Химия гетероцикл.соед. 2002 (8), 1158-1159.      

Лукевиц Э.. Balticum Organicum Syntheticum становится традиционным = Balticum Organicum Syntheticum becomes a tradition. Химия гетероцикл.соед. 2002 (6), 723-724; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 2002, 631(6).      

Бутин А.В.; Вентерис К.; Краузе А.; Строганова Т.А.. XX Европейский коллоквиум по гетероциклической химии . Химия гетероцикл.соед. 2002 (10), 1466-1468.      

Абеле Э.. Первый Международный симпозиум по биометаллоорганической химии (ISBOMC 02) = First International symposium on bioorganometallic chemistry. Structure, reactivity, biological applications and future perspectives . Химия гетероцикл.соед. 2002 (11), 1617-1618.      

Trapencieris P.. Paula Valdena 2. simpozijs = Paul Walden 2nd symposium. Latvian J. Chem. 2002 (1), 3-9.      

Stradiņš J.. Wilhelm Ostwald and his pupil Paul Walden in Riga. Latvian J. Chem. 2002 (1), 10-19.      

Stradiņš J.. Pavasara vēsmas Latvijas zinātnē un Zinātņu akadēmijā: [Ievadruna LZA pilnsapulcē 2002.g. 4. aprīlī] . Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 2002, 56 (2/3), 121-125.      

Stradiņš J.. Par zinātni Rīgā Grindeļa un Broces laikos. Tehnikas Apskats 2002 (139/140), 24-30.      

Stradiņš J.. Par Rīgas Tehnisko universitāti Rīgas 800 gadu jubilejas kontekstā. Tehnikas Apskats 2002 (139/140), 13-19.      

Stradiņš J.. Dažas zinātnes attīstības aktuālās problēmas Latvijā [Jāņa Stradiņa ievadruna LZA pilnsapulcē 2001.g. 29. novembrī] . Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 2002, 56 (1), 59-62.      

Kalviņš I.. Darba tirgū vērojamas nopietnas izmaiņas. Jaunais inženieris: RTU laikraksta speciālizdevums. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte un Latvijas tautsaimniecība. 2002, 6. aprīlis.      

Stradiņš J.. Ar mūsu vēsturisko atmiņu vienotajā Eiropā un pasaulē [Par Latvijas zinātņu vēsturi: pārskatā no 2000. līdz 2002.g.] . Latvijas vēstnesis, 2002, 12. novembris.