Publikācijas » Search Results » 2002 » Konferences

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
1Kalis M.; Sjakste T.; Luthman H.; Groop L.; Sjakste N. Association study (TG) repeat polymorphism in PROS-27K gene and type II diabetes mellitus in Western Botnia. Programme and Book Abstracts, The 3rd Genetical Congress of Baltic States; 10-12 October: Vilnius, Lithuania, 2002; 32.      

2Sjakste J.; Sjakste T.; Jukēvičs S.; Collan Y.; Vikmanis U.; Sjakste N. Loss of heterocygocity in an intron of PROS-27K gene revealed by microsatellite analysis. Programme and Book Abstracts, The 3rd Genetical Congress of Baltic States; 10-12 October: Vilnius, Lithuania, 2002; 33.      

3Zalubovskis R.; Stranne R.; Vasse J.-L.; Moberg C. Design and application of P,N-ligands with pseudo-Meso and pseudo-C2 symmetry for palladium-catalyzed allylic substitution. Program, 18:e ORGANIKERGAGARNA; 10-13 juni: P67. Sundsvall, Sweden, 2002; 154.      

4Andersons A.; Simonyan S.; Lukevics E. Skābekli saturošo piec- un sešlocekļu heterociklu katalītiskās pārvērtības = Catalytic Interconversions of Five- and Six-Membered Oxygen-Containing Heterocyclic Compoubds. Programme, RTU 43.Starptautiskā Zinātniskā Konference = RTU 43rd International Scientific Conference: RTU 140 (1862-2002); October 10-14: Rīga, Latvija, 2002; 1.      

5Ābele R.; Arsenjans P.; Šestakova I.; Kaņepe I.; Antonenko I.; Popelis J.; Ābele E.; Lukevics E. Silīciju un germāniju saturošo piridīnu oksīmu o-ēteru sintēze un citotoksicitāte = Synthesis and Cytotoxicity of Silicon and Germanium Containing Pyridine Oxime O-Ethers. Programme, RTU 43.Starptautiskā Zinātniskā Konference = RTU 43rd International Scientific Conference: RTU 140 (1862-2002); October 10-14: Rīga, Latvija, 2002; 1.      

6Dzenitis O.; Ābele E.; Vēveris M.; Arsenyan P.; Lukevics E. Silīciju saturošo indola sulfīdu starpfāžu katalītiskā sintēze = Phase Transfer Catalytic Sinthesis of Silicon Containing Indole Sulfides. Programme, RTU 43.Starptautiskā Zinātniskā Konference = RTU 43rd International Scientific Conference: RTU 140 (1862-2002); October 10-14: Rīga, Latvija, 2002; 15.      

7Slavinska V.; Sīle Dz.; Rozentāls G.; Balodis J.; Čipēns G.; Lidaka M.; Lukevics E. Rūpnieciskā 1,6% Pd/C katalizatora aktivitāte un selektivitāte n-benziloksikarbonilprolilarginīna hidrogenolīzē un citas peptīdu starpproduktu sintēzes reakcijās = Commercial 1.6% Catalyst Activity and Selectivity in the Hydrogenolysis of the N-Benzyloxycarbonylprolylarginine and in the Synthesis of other Peptide Intermediates. Programme, RTU 43.Starptautiskā Zinātniskā Konference = RTU 43rd International Scientific Conference: RTU 140 (1862-2002); October 10-14: Rīga, Latvija, 2002; 39.      

8Kreicbergs V.; Slavinska V.; Sīle Dz.; Gudriniece E.; Lukevics E. Piridīna un tā atvasinājumu hidrēšana uz niķeli un kobaltu saturošiem katalizatoriem = Hydrogenation of Pyridine and its Derivatives on Nickel and Cobalt Containing Catalysis. Programme, RTU 43.Starptautiskā Zinātniskā Konference = RTU 43rd International Scientific Conference: RTU 140 (1862-2002); October 10-14: Rīga, Latvija, 2002; 24.      

9Fleišers M.; Ābele R.; Ābele E.; Lukevics E. Fluorīda jona katalizētās oksīmu sililēteru reakcijas ar hidrosilānu mehānisma pētījumi, izmantojot kvantu ķīmiskos aprēķinus = Quantum-Chemical Calculations of Mechanism of Fluoride Ion Mediated Reaction of Oxime Silyl Ethers with Hydrosilanes. Programme, RTU 43.Starptautiskā Zinātniskā Konference = RTU 43rd International Scientific Conference: RTU 140 (1862-2002); October 10-14: Rīga, Latvija, 2002; 16.      

10Zicane D.; Tetere Z.; Ravina I.; Petrova M. Etoksimetilēnmalonskābes esteru reakcijas ar arilhidrazīniem = Reactions of Etoxymetilene Malonic Acid Esters with Arylhydrazines. Programme, RTU 43.Starptautiskā Zinātniskā Konference = RTU 43rd International Scientific Conference: RTU 140 (1862-2002); October 10-14: Rīga, Latvija, 2002; 45.      

Rezultātu skaits lapā