Publikācijas » Search Results » 1998 » Publicistika

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
1Рубина К.. XII Международная конференция по органическому синтезу = 12th International conference on organic Synthesis (ICOS-12). Химия гетероцикл.соед. 1998 (9), 1291-1292.      

2Трапенциерис П.. Вальденовский симпозиум в Риге. Химия гетероцикл.соед. 1998 (5), 712-715.      

3Рубина К.. Шестая международная конференция Химия карбенов и родственных интермедиатов. Химия гетероцикл.соед. 1998 (6), 855.      

4Лукевиц Э.; Вейнберг Г.. Пенициллину 70 = Penicillin 70 . Химия гетероцикл.соед. 1998 (11), 1443-1446; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 1998(11), 1221.      

5Stradiņš J.; Viesturs U.. Ar skatu uz Europu. Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1998, 52 (3), 82-84.      

6Stradiņš J.. Zenta Mauriņa un Latvijas Universitāte. Europa, Latvija - kultūru dialogs: konf. materiāli. 1998, Nordik, 35-64.      

7Stradiņš J.. What could the Latvian Academy of Sciences bring to the next millenium? . Proc.Latvian Acad.Sci., Sect.B. 1998, 52 (5), 273-277.      

8Stradiņš J.. Tartu University in the history of culture and science of Latvia: Aula-lecture 25th Nov., 1997. 1998, Tartu University Press, 1-30.      

9Stradiņš J.. Tālivalža Vilciņa piemiņai. Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1998, 52 (1/2), 159-160.      

10Stradiņš J.. Uldi Ģērmani pieminot (04.10.1915.-19.12.1997.). Latvijas Vēstures Instutūta Žurnāls 1998 (1), 212-213.      

Rezultātu skaits lapā