Publikācijas » Search Results » 1998

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
Konferences
81Musels D.; Strakovs A.; Veinbergs G. 2beta-brommetil-6alfa-hlorpenicilānskābes atvasinājumu sintēze . Konf. materiāli, 39. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konf.; 20.-24. apr.: Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 1998; 98.      

82Vorona M.; Strakovs A.; Veinberg G. 6-Aminopenicilānskābes funkcionālo grupu modificēšana . Konf. materiāli, 39. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konf.; 20.-24. apr.: Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 1998; 102.      

83Grigane N.; Strakovs A.; Veinbergs G. 3-(Dihidro- un diacetoksibenzoiloksi)metilcefalosporīna atvasinājumu sintēze. Konf. materiāli, 39. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konf.; 20.-24. apr.: Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 1998; 94.      

Disertācijas
84Pugovičs O. Funkcionalizētu 2,6-di-treš-butilfenola atvasinājumu sintēze un ķīmisko īpašību izpēte. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 1998.      

85Ozola V. C-8 Aizvietotu alkilksantīnu un 2,6-diaminopurīnu nukleozīdu sintēze un īpašību izpēte. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai(Dr.chem.), Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Rīga, 1998.      

86Ignatoviča L. Germil- un germaheterociklu sintēze, struktūra un bioloģiskā aktivitāte. Promocijas darbs ķīmijas habilitētā doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr.habil.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 1998.      

Scopus datu bāzē indeksētās publikācijas
87*Tonkikh N.N.; Strakov A.Ya.; Petrova M.V. Synthesis and reactions of 2-(4-pyridyl)-7,7-dimethyl-5-oxo-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline. Chem. Heterocycl. Compd. 1998, 34(1), 92-95.      

88*Strakova I.A.; Delyatitskaya L.G.; Petrova M.V.; Strakov A.Ya. Synthesis and reactions of 1-(2-pyridyl)-3-methyl-4-chloro-5-formyl-6,7-dihydroindazoles. Chem. Heterocycl. Compd. 1998, 34(6), 669-673.      

89*Strakova I.A.; Delyatitskaya L.G.; Petrova M.V.; Strakov A.Ya. Reactions of 3-methyl-1-(2-pyridyl)-4-chloro-5-formyl-6,7-dihydroindazole. Chem. Heterocycl. Compd. 1998, 34(9), 1036-1040.      

90*Ozola V.; Maurinsh Y.; Lidaka M. Synthesis of derivatives of 3-methylxanthine and 1-methyl-3- isobutylxanthine 7-β-D-ribofuranosides. Nucleosides Nucleotides 1998, 17(9-11), 1983-1986.      

Rezultātu skaits lapā