Publikācijas » Search Results » 1996 » Publicistika

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
1Stradiņš J.. Garlība Merķeļa Latvieši un mēs. Latvijas vēsture 1996 (5), 33-36.      

2Stradiņš J.. XVIII Baltijas Zinātņu Vēstures konference: ievērojams notikums Latvijas zinātnes dzīvē. Latvijas vēsture 1996 (2), 45-51.      

3Страдынь Я.. Предисловие ко второму латышскому изданию (Домейка М., Милтиньш А., Морд П.-А. Хламидийные инфекции человека и животных). 1996, Рига, 5-6.      

4Stradiņš J.. Par Zvaigžņoto debesi, Frīdrihu Canderu, Valentīnu Gluško un kādu polemiku. Zvaigžņotā debess 1996 (150), 4-11.      

5Stradiņš J.; Salaks J.. Aptiekas un farmaceiti Latvijā. Firmas F.Hoffmann-La Roche Ltd. 100 gadi. 1996, Basel. Roche, 72-85.      

6Stradiņš J.. Science in a big country and a small country: example of Latvia. XVIII Baltijas zinātņu vēstures konf. tēzes. Rīga. 1996, 15-16.      

7Stradiņš J.. Pauls Stradiņš un Pārdaugava. Rīga-800. Gadagrāmata 1994/1995. Rīga, Latv. kultūras fonds 1996, 55-62.      

8Stradiņš J.. LZA Baltijas valstu kontekstā. Veltījums 50 gadu dibināšanas atcerei. Universitas 1996 (76), 18-22.      

9Stradiņš J.; Arons K.Ē.; Vīksna A.. Tāds bija mūsu laiks... . Rīga, Sprīdītis 1996, 1-491.      

10Stradiņš J.. Jews in the history of Latvia. Memory and hope. Ann. Acad. Sci. Artium Eur. 1996, 15, 103-111.      

Rezultātu skaits lapā