Publikācijas » Search Results » 1995 » Publicistika

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
1Stradiņš J.. Lettland ohne die Deutschbalten. (Die Deutschbalten, hrsg. von W.Schlau. Studienbuchreihe der Stifung Ostdeutscher Kulturrat). Munchen, Langen Muller. 1995, 6, 154-171.      

2Stradiņš J.; Alexander N.. Frumkin and the electrochemistry of the 20th century. Fundamental aspects of electrochemistry. A.N.Frumkin 100 symp., Moscow, 21-25 Aug. Abstracts . 1995, 6-7.      

3Страдынь Я.; Андерсон А.; Лейте Л.. Жизненный путь и научная деятельность профессора М.В.Шиманской (1922-1995) = Life and scientific activity of professor M.V.Shimanskaya (1922-1995). Химия гетероцикл.соед. 1995 (12), 1704-1708; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 1995, 31(12), 1484-1488.      

4Лукевиц Э.. От химических сдвигов к изотопным сдвигам (К 50-летию метода ЯМР) = From chemical shifts to isotope shifts (50th anniversary of the NMR method). Химия гетероцикл.соед. 1995 (9), 1155-1156; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 1995, 31(9), 1003-1004.      

5Stradiņš J.. Piemiņas vārdi LZA goda loceklei profesorei Marijai Šimanskai (1922. 23.04. - 1995. 10.07.). Latvijas ZA Vēstis. A daļa 1995 (5/6), 96.      

6Stradiņš J.. Latvijas ZA ārzemju loceklis Dr. Heincs Išreits (1917-1993). Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1995 (1/2), 94.      

7Stradiņš J.. Profesori Mariju Šimansku pieminot. Materia Medica 1995 (4), 33.      

8Stradiņš J.. Lekcija Dāvida Hieronīma Grindeļa piemiņai (Grindeks sarīkojumā Rīgā 1995. gada 19. maijā). Materia Medica 1995 (4), 5-8.      

9Stradiņš J.. Latvijas augstākās farmācijas izglītības 75 gadu ceļš (referāts AMeL Farmācijas fakultātes svinīgajā sanāksme, 1995. gada 25. janvārī). Materia Medica 1995 (1), 27-29.      

10Stradiņš J.. Latvijas Universitātes veidošanās, tās devums Latvijai un pasaules zinātnei. Latvijas Vēstures Instutūta Žurnāls 1995 (2), 108-131.      

Rezultātu skaits lapā