Publikācijas » Search Results » 1994

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
Publicistika
71Stradiņš J.; Grosvalds I.. Nauka polska a Lotwa (wersja polska) = Poļu zinātne un Latvija (latviešu variants). Ryga = Rīga. Kultura polska na Lotwie 1994, 31-44; Poļu kultūra Latvijā 1994, 29-40.      

72Stradiņš J.; Szymanska M.. Udzial polakow w rozwoju kultury na Lotwie (wersja polska) = Poļu ieguldījums kultūras attīstībā Latvijā (latviešu variants). Ryga = Rīga. Kultura polska na Lotwie 1994, 24-30; Poļu kultūra Latvijā 1994, 23-26.      

73Ķemme A.; Mišņovs A.. Latvijas ķīmijas biedrībā. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1994 (6), 758.      

74Stradiņš J.; Pelčers J.. Gunārs Duburs. Biogrāfiska apcere un pētnieciskās darbības pamatievirzes raksturojums. (Latvijas zinātnieki. Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Gunārs Duburs: biobibliogrāfija). Rīga, Latvijas Akad. bibl. 1994, 8-31.      

75Stradiņš J.; Arons K.Ē.. Such was our time... . Acta med.-historica rigensia 1994, 2 (Rakstu krājums veltīts Jānim Stradiņam un Kārlim Ērikam Aronam viņu 60 gadu jubilejā), 325-344.      

76Страдынь Я.. Гунар Дубур (к 60-летию со дня рождения). Химия гетероцикл.соед. 1994 (4), 572-573.      

77Stradiņš J.. Tālivaldis Bērziņš - Latvijas ZA Goda doktors ķīmijā. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1994 (5), 636-637.      

78Stradiņš J.. Profesors Arvīds Kalniņš zinātnē un Latvijas sabiedriskajā dzīvē. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1994 (5), 632-635.      

79Stradiņš J.. Par Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļu vēlēšanām 1994. gada novembrī. Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1994 (9/10), 55-56.      

80Sīlivasks K.; Krikštopaitis J.A.; Stradiņš J.. 17. Baltijas zinātņu vēstures konference. Latvijas ZA Vēstis. A daļa 1994 (3), 45-46.      

Rezultātu skaits lapā