Publikācijas » Search Results » 1984 » Publicistika » Drukāšanas versija (formatēta)

Publicistika
1Stradiņš J.; Vilciņš T.. Latvijas PSR ZA akadēmiķim Pēterim Valeskalnam - 85. Изв. АН ЛатвССР. 1984 (8), 128-129.      

2Страдынь Я.П.. К выходу 200-го номера журнала Химия гетероциклических соединений . Химия гетероцикл.соед. 1984 (2), 272-273.