Publikācijas » Search Results » 1982 » Publicistika

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
1Valters R.; Stradins J.. Organiskas kimijas zinatne un tas attistiba Padomju Latvija (Paligmaterials lektoriem) . 1982, 1-70.      

2Страдынь Я.П.; Алкснис У.. Памяти Г.Я.Слайдыня . Изв. АН ЛатвССР. Сер. хим. 1982 (1), 104-105.      

3Страдынь Я.. III Всесоюзное совещание по химии твердого тела . Изв. АН ЛатвССР. Сер. хим. 1982 (1), 114-115.      

4Страдынь Я.. Семинар об информационном поиске и оценке эффективности научной работы . Изв. АН СССР. Сер. хим. 1982 (2(415)), 133.      

5Страдынь Я.. XVI Международный конгресс по истории науки в Бухаресте. Изв. АН ЛатвССР. 1982, 4 (417), 106-108.      

6Страдынь Я.П.; Лейтис Л.Я.. Мария Владиславовна Шиманская [к 60-летию со дня рождения]. 1982 (7), 996-997.      

Rezultātu skaits lapā