Publikācijas » 2019

Rezultātu skaits lapā  
Konferences
1Upmanis T.; Kažoka H.; Orlova N.; Vorona M. Enantioseparation of 4C substituted pyrrolidin-2-one derivatives on polysaccharide-based coated chiral stationary phases. 48th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques (HPLC2019); Milan, Italy, June 16-20, 2019.      

Disertācijas
2Voļska K. Metil-gbb aizsargājošo efektu un darbības mehānismu izpēte diabēta un tā komplikāciju eksperimentālajos modeļos. Promocijas darbs farmācijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr. pharm.), Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, , 2019.      

3Kinens A. Lewis Base Catalysts by Chiral DMAP species. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda organiskajā ķīmijā iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, , 2019.      

4Nikitjuka A. Metaloproteināžu HDAC un ADAM potenciālo inhibitoru iegūšana un ar to saistīta sintēzes metožu izveide. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda organiskajā ķīmijā iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2019.      

5Leitis Z. Jaunas metodes hirālu 4-aril-3,4-dihidrokumarīnu sintēzē. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), RTU, Rīga, 2019.      

6Bobileva O. Hidroksikarbonskābju sintētisko ligandu pētījumi. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), RTU, Rīga, 2019.      

Scopus datu bāzē indeksētās publikācijas
7*Leitis Z. Synthesis of phenyl ring substituted 4-aryl-3,4-dihydrocoumarines. Key Eng Mat 2019, 800 KEM, 3-8.      

8Richichi B.; Spyroulias G.A.; Winum J.-Y.; Žalubovskis R. Metalloenzymes as therapeutic targets. Curr. Med. Chem. 2019, 26(15), 2556-2557.      

9*Žalubovskis R.; Winum J.-Y. Inhibitors of selected bacterial metalloenzymes. Curr. Med. Chem. 2019, 26(15), 2690-2714.      

10*Ciubotaru M.; Musat M.G.; Surleac M.; Ionita E.; Petrescu A.J.; Ābele E.; Abele R. The design of new HIV-IN tethered bifunctional inhibitors using multiple microdomain targeted docking. Curr. Med. Chem. 2019, 26(15), 2574-2600.      

Rezultātu skaits lapā