Publikācijas » 2018 » Disertācijas

Rezultātu skaits lapā  
1Paegle E. Kondensēti selenofēni: stratēģija un perspektīvas. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), LU, Rīga, , 2018.      

2Skvorcova M. Elektrofīlu inducētas ciklopropānu reakcijas ar nukleofīliem. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), RTU, Rīga, 2018.      

3Ivanova J. Ogļskābes anhidrāžu un tioredoksīnreduktāzes inhibitoru kā potenciālo pretvēža savienojumu sintēze. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), RTU, Rīga, 2018.      

Rezultātu skaits lapā