Publikācijas » 2014

Rezultātu skaits lapā  
Konferences
81Švalbe B.; Makrecka M.; Voļska K.; Cīrule H.; Muceniece R.; Dambrova M. 1-Karnitīna biosintēzes inhibitora mildronāta ietekme uz smadzeņu mitohondriju funkciju. Tēžu apkopojums, Latvijas Universitātes 72. Zinātniskā konference. Medicīnas sekcija; 14. februarī: Rīga, LU, 2014; 22.      

82Ruciņš M.; Gosteva M.; Pajuste K.; Soboļevs A.; Čekavičus B.; Muceniece R.; Plotniece A. Antioksidantu un antiradikālo īpašību noteikšana oriģināliem bispiridil-1,4-dihidropiridīnu dibromīdiem. Tēžu apkopojums, Latvijas Universitātes 72. Zinātniskā konference. Medicīnas sekcija. Stenda ziņojumi; 14. februarī: Rīga, LU, 2014; 63.      

83Isajevs S.; Sokolovska J.; Sjakste N. Xantine oxidase and NO synthase expression in kidney tissue of streptozotocin-induced diabetic rats. Virchows Archiv (2013) 463:101-352. The European Journal od Pathology, 25th European Congress of Pathology; 30 August - 3 September: London, United Kingdom, 2014; 296.      

Disertācijas
84Maleckis A. Reactivity Studies of Catalytically Relevant Palladium Model Complexes. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (PhD), The University of Michigan, Mičigana, ASV, 2014.      

85Švalbe B. L-karnitīna biosintēzes inhibitora mildronāta neirotropo efektu pētījumi. Promocijas darbs farmācijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.pharm.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2014.      

86Supe L. Design and Synthesis of 1H-Pyrazolo[3,4-b]Pyridin-3(2H)-ones and Corresponding N-Nucleosides-New Purine Isosters as Potential druglike Scaffolds. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Rostokas Universitāte, Vācija, 2014.      

87Pelšs A. Practical methodologies for amino alcohol based natural products synthesis. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Aalto University, Somija, 2014.      

88Kher S.S. Malārijas proteāzes PfSUB1 inhibitoru izstrāde. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīga , 2014.      

89Brangulis K. Borrelia burgdorferi infekciozā fenotipa saistīto ārējovirsmas proteīnu, kas pieder paralogajai gēnu saimei Pfam54, strukturālā analīze . Promocijas darbs bioloģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.biol.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2014.      

90Andžāns Z. Optiski aktīvu 1,4-dihidropiridīn-6-sulfanilalkilkarbonskābju esteru sintēze un īpašības. Promocijas darbs ķīmijas doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2014.      

Rezultātu skaits lapā