Publikācijas » 2013 » Citas publikācijas

Rezultātu skaits lapā  
1Калвиньш И.Я. Новые патогенетические факторы развития и возможные подходы к лечению атеросклероза. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2013, 12(5), 89-92.      

2Reste J.; Petuhovs V.; Baumane L.; Kurjāne N.; Eglīte M.; Zvagule T.; Gabruševa N.; Laimiņa L.; Krizska N. Slāpekļa monoksīds matos cilvēkiem, kuri ilgstoši pakļauti jonizējošās radiācijas ietekmei. RSU Zinātniskie raksti-2012. Medicīnas bāzes zinātnes. 2013, 1, 182-189.      

3Zinovjev K.; Liepinsh E. Validation of the CHARMM27 force field for nucleic acids using 2D nuclear overhauser effect spectroscopy. J. Biophys. Chem. 2013, 4(2), 58-65.      

4Silina E.; Ashaks Y.; Belyakov S.; Tokmakov A.; Zaruma D. The Synthesis and Structure of Palladium 2,4-dimethyl-8-hydroselenoquinolinate. RTU zin.raksti. Sēr.1. 2013, 28. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry, 45-49.      

5Abele E.; Beresneva T. Regioselectivity in the Cu-Catalyzed Synthesis of Substituted Benzo- and Pyrido-fused Imidazo[2,1-b]thiazoles and Pyrimido[2,1-b]benzothiazol-4-one. Heterocyclic Letters. 2013, 3(3), 397-401.      

6Abele E. Synthesis, reactions and biological activity of derivatives of oximes of four-membered heterocycles [Reviews] . Heterocyclic Letters. 2013, 3(4), 533-547.      

7Abele E. Synthesis, Reactions and Biological Activity of Derivatives of Oximes of Three-Membered Heterocycles . Heterocyclic Letters. 2013, 3(2), 229-245.      

8Fleišers M.; Žalubovskis R.; Šmidlers A.; Jansone D. Tiocianāta un cilvēka ogļskābes anhidrāzes II mijiedarbības kvantu ķīmisks pētījums. RTU zin.raksti. Sēr.1. 2013, 27. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry, 22-26.      

9Фундаменский В.С.; Рамш С.М.; Брусков В.А.; Смирнова А.В.; Яничев А.Ю.; Флейшер М.Б.; Беляков С.В. Исследование строения (карбамимидоилсульфанил)уксусной (псевдотиогидантоиновой) кислоты методами РСА и РМ6 = Study of the Structure of (Carbamimidoylsulfanyl)acetic (,,Pseudothiohydantoic,,) Acid by XRD and PM6 Methods. Журнал органической химии 2013, 49(5), 690-696; Russ. J. Org. Chem. 2013, 49(5), 672-677.      

Rezultātu skaits lapā