Publikācijas » 2013 » Grāmatas

Rezultātu skaits lapā  
1Соколовска Е.; Калвиньш И.. Милдронат(R) при сахарном диабете II типа. Данные экспериментальных и клинических исследований (Издана при поддержке АО Гриндекс). Рига. Латвийский Институт органического синтеза, Медицинский факультет Латвийского Университета, 2013, 1-38.      

2Sokolovska J.; Kalviņš I.. Mildronāts(R) 2. tipa cukura diabēta ārstēšanā. Eksperimentālo un klīnisko pētījumu dati (Izdots ar AS Grindex atbalstu): Rīga, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Latvijas Universitātes Mēdicīnas fakultāte, 2013, 1-38.      

3Эдолфа-Калниня К.; Стонкус В.; Флейшер М.. Кобальтовые катализаторы для синтеза 2,3-дигидрофурана. Дегидро-дегидра-циклизация 1,4-бутандиола: LAMBERT Acad. Publ., Germany, 2013, 1-92.      

Rezultātu skaits lapā