Publikācijas » 2012 » Citas publikācijas

Rezultātu skaits lapā  
1Петухов В.И.; Баумане Л.Х.; Рестэ Е.Д.; Звагуле Т.Я.; Романова М.А.; Шушкевич Н.И.; Сушкова Л.Т.; Скавронский С.В.; Щуков А.Н. Диагностика нитрозактивного стресса с помощью количественной ЭПР-спектроскопии эпидермальных клеток. Бюл. эксперим. биол. и мед. 2012, 154(12), 698-700.      

2Adlere I.; Krauze A.; Duburs G. Synthesis of 3-Unsubstituted 4-Aryl-4,7-Dihydrothieno[2,3-b]Pyridine-2,5-Dicarboxylates = 3-Neaizvietotu 4-Aril-4,7-Dihidrotiēno[2,3-B]Piridīn-2,5-Dikarbonskābes Esteru Sintēze . Latvian J. Chem. 2012, 51(3)( DOI: 10.2478/v10161-012-0009-8), 257-263.      

3Ābele E. Recent advances in activation of silicon bonds by fluoride ion. Latvian J. Chem. 2012, 51(3), DOI: 10.2478/v10161-012-0014-y, 173-191.      

4Ветра А.; Шефере М.; Скарда И.; Матвея Л.; Калвинын И. Положительный эффект применения милдроната в ранней реабилитации неврологических больных. Нейро News: психоневрол.и нейропсихиатрия. 2012, 7(42), 19-22.      

5Сьяксте Н.И.; Дзинтаре М.Я.; Калвиньш И.Я. Роль индукции NO в механизме действия цитопротектора олвазола - оригинального регулятора эндотелиальной функции. Теоретична медицина, 2012, XVII(2), 4-13.      

6Abele E. Synthesis, reactions and biological activity of derivatives of oximes of six-membered oxygen heterocycles. Heterocyclic Letters. 2012, 2 (4), 515-540.      

7Golomba L.; Jaschenko E.; Gulbe A.; Shestakova I.; Abele E. Synthesis and evaluation of 2-benzothiazole formamidoximes as novel class of cytotoxic agents. Heterocyclic Letters. 2012, 2 (4), 479-484.      

8Grinberga S.; Krauze A.; Krasnova L.; Duburs G. Synthesis of 4-benzo[1,3]dioxol-5-ylthieno[2,3-b]pyridines. Latvian J. Chem. 2012, 51(2), 143-148.      

9Koliškina O.; Kažoka H.; Černova L.; Krauze A. 1,4-Dihidropiridīnu log D vērtības noteikšana, izmantojot augstefektīvās šķidrumu hromatogrāfijas metodi . Latvian J. Chem. 2012, 51(2), 114-123.      

10Stonkus V.; Edolfa-Kalnina K.; Fleisher M.; Shmidlers A.; Mishnev A.; Sile Dz.; Leite L. Alifātisko skābju kross-ketonizācija uz cinka hromīta tipa katalizatoriem. RTU zin.raksti. Sēr.1. 2012, Sēj. 25. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistr, 42-46.      

Rezultātu skaits lapā