Publikācijas » 2012 » Konferences

Rezultātu skaits lapā  
201Štēbele K.; Ņikitjuka A. ; Sjakste N. Jaunu azīdīnamīdoksīmu DNS spēja interkalēt DNS. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums. Stenda ziņojumi; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 80.      

202Latkovskis G.; Līcis N.; Urtāne I.; Zarakauska L.; Zabunova M.; Berzina M.; Liepiņš E.; Dambrova M.; Pečulis R.; Kloviņš J.; Ērglis A. Ģenetisko polimorfismu un antiagregantu rezistences marķieru asociācija ar mirstību pacientiem pēc perkutānas koronāras intervences ar zālēm pildītiem stentiem. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 42.      

203Vilkauša K.; Švarcbahs R.; Pupure J.; Dzirkale Z.; Žubovica U.; Adlere L.; Bērziņa E.; Krūmiņa Z.; Karajeva Ņ.; Bisenieks I.; Brūvere I.; Plotniece A.; Pajuste K.; Paškēviča A.; Rumaks J.; Svirskis Š.; Jansone B.; Kluša V. Propargilu un adamantānu saturošu dihidropiridīnu savienojumu ietekme uz vecu žurku uzvedības reakcijām. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums; 2. februārī: Rīga, Latvija , 2012; 25.      

204Laizāne A.; Vaņina M.; Jēkabsons K.; Klimavičiusa L.; Sproģe M.; Kokare K.; Ventiņš J.; Kurlovičs J.; Bisenieks I.; Brūvere I.; Pajuste K.; Plotniece A.; Duburs G.; Jansone B.; Kluša V.; Muceniece R. Jauni 1,4-dihidropiridīna atvasinājumi kā neiroblastomas SH-SYSY šūnu protektanti mitohondriju toksicitātes modelī . Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 21.      

205Vaņina M.; Laizāne A.; Jēkabsons K.; Kurlovičs J.; Popēna I.; Jansone B.; Plotniece A.; Pajuste K.; Kaldre D.; Kluša V.; Muceniece R. 1,4-Dihidropiridīna atvāsinājumu ietekme uz vēža šūnu līniju proliferāciju in vitro testos. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 18.      

206Jēkabsons K.; Parfejevs V.; Riekstiņa U.; Laizāne A.; Vaņina M.; Ventiņš J.; Lencberga N.; Pavasare M.; Jansone B.; Plotniece A.; Pajuste K.; Kaldre D.; Kluša V.; Muceniece R. Cilvēku cilmes šūnu un mitohondriju dzīvotspējas protekcija ar 1,4-dihidropiridīna atvasinājumiem. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 16.      

Rezultātu skaits lapā