Publikācijas » 2012 » Drukāšanas versija (formatēta)

Grāmatas
1Petukhov V.I.; Baumane L.H.; Dmitriev E.V.; Reste E.D.; Zvagule T.; Romanova M.A.. Bioavailability of nitric oxide: connection with iron deficiency. . In New Information Technology in Medicine, Pharmacology, Biology and Ecology, ; Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии: Yalta-Gurzuf, 2012, 196-197.      

2Логина И.П.; Калвиньш И.Я.. Милдронат(R) в неврологии. In (Издана при поддержке АО Гриндекс). Латвийский Институт органического синтеза, Рижский Университет им. Страдыня : Рига, 2012, 1-53.      

3Logina I.; Kalviņš I.. Mildronāts(R) neiroloģijā. (Izdots ar AS Grindeks atbalstu): Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, 2012, 1-53.      

Konferences
4Beumer J.H.; Kummar S.; Chu E.; Loža E.; Christensen M.K.; Tjornelund J.; Parise R.A.; Kiesel B.F. Quantitation of the HDAC inhibitor belinostat (PXD-101) and metabolites in human plasma by a novel LC-MS/MS assay. Proceedings of the 103rd Annual Meeting of the American Association for Cancer Research; 2012 Mar 31-Apr 4; Chicago, IL. Philadelphia (PA): AACR; Cancer Res 2012;72(8 Suppl): Abstract nr 759. doi:1538-7445.AM2012-759. , 2012.      

5Vikainis S.; Vorona M. 4-Fenil-2-oksopirolodīna atvasinājumu iegūšana un to ķīmisko īpašību pētīšana. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli , Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija ; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 217.      

6Stepanovs D.; Aleksejeva Ļ.; Mišņovs A. Meldonija un gamma-butirobetaīna hidrohlorīdu molekulārā un kristāliskā uzbūve. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli , Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 215.      

7Sprūdža A.; Grandāne A.; Žalubovskis R. Sulfamoiltiofēna 1,2,3-triazolilatvasinājumu sintēze . 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis : Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 213.      

8Sokolovs I.; Lubriks D.; Sūna E. Pārejas metālu katalizētā elektroniem bagāto heterociklu C-H funkcionalizācija. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija ; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība , 2012; 211.      

9Skvorcova M.; Grigorjeva L.; Jirgensons A. Vāgnera-Mērveina pārgrupēšamas - trihloracetimidātu ciklizēšanas tandēma reakcijas izpēte. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija ; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 210.      

10Ponomarjovs J.; Sūna E. Enantioselektīvās hidrogenēšanas katalizatoru izstrāde . 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija ; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība , 2012; 203.      

11Otikovs M.; Jaudzems K. Ieskats zirnekļu tīkla zīda veidošanās procesā, izmantojot KMR. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija ; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība , 2012; 202.      

12Muhamadejevs R.; Petrova M.; Liepiņš E. 1,4-Dihidropiridīnu atvasinājumu kompleksācija ar mononukleotīdiem. 1H KMR un kvantu-ķīmiskie pētījumi . 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli , Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība , 2012; 198.      

13Losāns J.; Kukoša T. Vara ferīts kā katalizators Sonogaširas reakcijā. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija ; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība , 2012; 195.      

14Lends A.; Liepiņš E. Jauna tipa ogļskābes anhidrāžu inhibitoru pētījumi ar KMR un kvantu ķīmijas metodēm . 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija ; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība , 2012; 193.      

15Krivenko K.; Trapencieris P.; Aksjonova K. Danišefska diēnu analogu iegūšana un to pielietojums hetero-Dīlsa-Aldera reakcijā. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija ; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 191.      

16Krasikovs A.; Sūna E. Doxapram stereoselektīvās sintēzes metodes izstrāde. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 190.      

17Kiseļovs G.; Mišņovs A. Ipidakrīna kristālisko formu rentgenstruktūranalīze. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli , Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 189.      

18Kinēns A.; Sūna E.; Vedējs E. Enantioselektīvās ciklopropanēšanas katalizātoru izstrāde. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība , 2012; 188.      

19Kinēna L.; Ozola V. Aspartilproteāžu inhibitoru sintēze. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli , Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 187.      

20Katušenoks S.; Liepiņš E. OCTN2 farmakofora modelis. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 185.      

21Kalniņš T.; Sūna E.; Shubin K. Jaunu asimetrisko organokatalizatoru dizains. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 184.      

22Jaunmuktāns J.; Loļa D. Lizīna atvasinājumu sintēze. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli 2012: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 183.      

23Janičevs A.; Fundamenskis V.; Fleišers M. Pseidotiohidantoīnskābes struktūra: rentgenstruktūranalīzes un kvantu ķīmijas pētījums. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli , Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012.      

24Grandāne A.; Žalubovskis R. 1,2-Benzoksatīn-2,2-dioksīda anti- un syn-1,2,3-triazolilatvasinājumu sintēze. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 180.      

25Katkevičs M. K.Briņģis, M.Katkevičs (zinātniskais vadītājs) Karbazolu sintēze no joddiarilamīniem homolītiskās aromātiskās aizvietošanās reakcijās . 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija ; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 175.      

26Bobiļeva O.; Loža E. 6-Okso-1,4,5,6-tetrahidropiridīn-3-karbonskābes atvasinājumu sintēze. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 174.      

27Bisenieks I.; Brūvere I. Nesimetriskas struktūras 1,4-dihidropiridīnu sintēze. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 172.      

28Петухов В.И.; Баумане Л.Х.; Дмитриев Е.В.; Рестэ Е.Д.; Звагуле Т.Я.; Романова М.А.; Шушкевич Н.И.; Адаменко А.Н.; Скавронский С.В.; Щуков А.Н. Биодоступность оксида азота: связь с дефицитом железа = Bioavailability of nitric oxide: connection with iron deficiency. Труды ХХ Международной конференции и дискуссионного научного клуба Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии, = New Information Technology in Medicine, Pharmacology, Biology and Ecology (IT + M&E); 5-15 June: Ялта-Гурзуф, Крым, Украина, 2012; 196.      

29Zariņš A.; Ķizāne G.; Supe A.; Baumane L.; Bērziņš A.; Rašmane Dz.; Šteins I. Termiskās apstrādes ietekme uz litija ortosilikāta radiācijas stabilitāti un radiolīzi gaisa atmosfērā = Influence of thermal threatment on radiation stability and radiolysis on nanopowders of lithium orthosilicate in air atmosphere. Tēzes = Abstracts , Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta 28. zin. konference = Institute of Solid State Physics University 28th Scientific Conference ; 10.febr.: Rīga, Latvija , 2012; 43.      

30Слуквин А.М.; Ус В.В.; Гончарова Р.И.; Duburs G.; Bisenieks E. Биотехнология получения посадочного материала длиннопалого рака (Astacus Leptodactylus Esch.) на базе прудового комплекса рыбоводных хозяйств. Х Съезд Белорусского общества генетиков и селекционеров. Программа Международной научной конференции, Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы ; 8-11 октября: Минск (Беларусь), 2012; 12.      

31Sokolovska J.; Isajevs S.; Rostoka E.; Baumane L.; Sharipova J.; Sugoka O.; Isajeva D.; Kalvinsh I.; Sjakste N. Metabolic deviations and liver injury in two diabetes mellitus models. : Diabetologia, 55. Suppl.1-S538. 1208, 2012.      

32Sokolovska J.; Sharipova J.; Lauberte L.; Baumane L.; Kalvins I.; Sjakste N. Changes of NO concentration in the cause of streptozotocin diabetes mellitus and under action of different NOS inhibitors in streptozotocin rats. Endocrine Abstracts. Vol.29 , 15th International & 14th European Congress of Endocrinology (ICE/ECE 2012, www.endocrine-abstracts.org). P618; 5-9 May: Florence, Italy, 2012.      

33Otikovs M.; Jaudzems K.; Liepinsh E. Fragment-Based Discovery of Novel Plasmepsin II Inhibitors by NMR Screening. Poster Presentations. 545TU, EUROMAR 2012. Magnetic Resonance Conference; 1-5 July: University College. Dublin, Ireland , 2012; 233.      

34Lends A.; Jaudzems K.; Liepinsh E. New Type Inhibitor Studies of Carbonic Anhydrase Using NMR and Molecular Modelling. Poster Presentations. 544MO, EUROMAR 2012. Magnetic Resonance Conference; 1-5 July: University College. Dublin, Ireland, 2012; 233.      

35Zelencova D; Liepinsh E. Inhibitor studies of gamma-butyrobetaine hydroxylase. Discovery Chemistry Congress; 13-14 March: Munich, Germany, 2012; 307.      

36Luginina J.; Rjabovs V.; Turks M.; Belyakov S. Sequential Michael Addition and 1,3-Dipolar Cycloaddition Reactions as a Simple Method for Combining of Carbohydrates. Abstracts of the RTU 53rd International Scientific Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni , Sec. Material Science and Applied Chemistry. Subsec. Chemistry and Chemical Technology; October 11-12: Riga, Latvia, 2012; 78.      

37Rjabovs V.; Turks M.; Zelencova D; Liepins E. Saccharopeptides and their Triazole Isosteres. Abstracts of the RTU 53rd International Scientific Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni , Sec. Material Science and Applied Chemistry. Subsec. Chemistry and Chemical Technology; October 11-12: Riga, Latvia, 2012; 71.      

38Lends A.; Jaudzems K.; Liepinsh E. Selective Inhibitor Studies of Carbonic Anhydrase Using NMR and Molecular Modelling. Abstracts of the RTU 53rd International Scientific Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni , Sec. Material Science and Applied Chemistry. Subsec. Chemistry and Chemical Technology; October 11-12: Riga, Latvia, 2012; 51.      

39Strakova I.; Strelnikova N.; Turks M.; Belyakov S. Synthesis of Enantiomerically Pure 4-Aminotetrahydroindazoles. Abstracts of the RTU 53rd International Scientific Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni , Sec. Material Science and Applied Chemistry. Subsec. Chemistry and Chemical Technology; October 11-12: Riga, Latvia, 2012; 69.      

40Turks M.; Belyakov S.; Bizdena E.; Kumpins V.; Jure M.; Grinsteine I. Isolation and Characterization of Biologically Active Components from Streptomyces milbemycinius. Abstracts of the RTU 53rd International Scientific Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni, Sec. Material Science and Applied Chemistry. Subsec. Chemistry and Chemical Technology ; October 11-12: Riga, Latvia, 2012; 68.      

41Kiselovs G.; Mishnev A. Crystal Structure of Diltiazepam Base. Abstracts of the RTU 53rd International Scientific Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni, Sec. Material Science and Applied Chemistry. Subsec. Chemistry and Chemical Technology; October 11-12: Riga, Latvia, 2012; 58.      

42Sarcevica I.; Orola L.; Belyakov S.V. Cryatal Structure, Mechanochemical Preparation Possibilities and Stability of Some Isoniazid Cocrystals. Abstracts of the RTU 53rd International Scientific Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni , Sec. Material Science and Applied Chemistry. Subsec. Chemistry and Chemical Technology; October 11-12: Riga, Latvia, 2012; 48.      

43Stepanovs D.; Mishnev A. Crystal Structure of Flecainide Acetate. Abstracts of the RTU 53rd International Scientific Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni, Sec. Material Science and Applied Chemistry. Subsec. Chemistry and Chemical Technology ; October 11-12: Riga, Latvia, 2012; 47.      

44Jaschenko E.; Domracheva I.; Kanepe I.; Krasnova L.; Grinberga S.; Krauze A.; Shestakova I.; Duburs G. Research of the pharmacomodulators of multidrug resistance in cancer. Abstract Book, The 1st Multidisciplinary Symposium Molecular Oncology: from Laboratory Bench to Medicine (mol.onco 2012); September 17-22: P-MCT3.2. Kyiv, Ukraine, 2012; 82.      

45Gulbe A. New derivates of furan and thiophene as inhibitors of MMPs and angiogenesis. Abstract Book, The 1st Multidisciplinary Symposium Molecular Oncology: from Laboratory Bench to Medicine (mol.onco 2012); September 17-22: P-MCT3.1. Kyiv, Ukraine, 2012; 81.      

46Duburs G.; Plotniece A.; Skrivele B.; Pajuste K. Synthetic lipids comprising beta-amino acid moieties included in privileged pharmacological structures. COST Meeting Foldamers: Synthesis and Structure of Functional Materials; 30th August - 2nd September: PS-9. University of Regensburg, Germany , 2012; 37.      

47Zablotskaya A.; Segal I.; Maiorov M.; Nikolajeva V. Iron oxide magnetic nanoparticles with biocompatible coating for potential application in agricultural and food industry . Poster, International Conference of Agricultural Engineering (CIGR-Ageng2012); July 8-12: P0248. Valencia Conference Centre, Spain, 2012.      

48Zablotskaya A.; Segal I.; Kniess T.; Shestakova I. Synthesis and Antitumor Properties of Oxorhenium(V) Complexes possessing N-(2-mercaptoethyl)-4,4-dimethyl-4-sila-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Moiety. Program. Abstracts, XXV International Conference on Organometallic Chemistry [XXV ICOMC]; September 2-7: PB.216. Lisbon, Portugal, 2012.      

49Zablotskaya A.; Segal I.; Maiorov M.; Mishnev A.; Sestakova I. Iron oxide superparamagnetic nanocarriers with biocompatible coating as potential theragnostics. Biometals-2012, 8th International Biometals Symposium (www.biometals2012.be) ; 15-19 July: P88. Brussels, Belgium, 2012; 71.      

50Zablotskaya A.; Segal I.; Maiorov M.; Blums E.; Shestakova I. Iron oxide based magnetic nanoparticles bearing cytotoxic ethanolamine derivatives . Annual Meeting COST Action CM0902, Molecular machinery for ion translocation accross the Biomembrane; January 23-25: Bari, Chemistry Department, 2012; 12.      

51Jansone B.; Kadish I.; van Groen T.; Plotniece A.; Pajuste K.; Kaldre D.; Klusa V. Anxiolytic and cognition enhancing effects of the novel 1,4-dihydropyridine derivative in transgenic Alzheimer,s disease model-mice. Late Abstracts, 6th European Congress of Pharmacology (www.ephar2012.org); July 17-23: P234. Granada, Spain, 2012.      

52Zablotskaya A.; Segal I.; Geronikaki A.; Eremkina T.; Popelis Y.; Petrova M.; Shestakova I. Synthesis, Physico-Chemical Study, Anti-inflammatory Properties and Cytotoxicity of omega-(N-heteryl)-N-[1,3-(benzo)thiazol-2-yl]acylamides. Abstract Book, 7th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (www.eamhc2012.org); 17-21 June: PP.72. Istanbul, Turkey, 2012; 59.      

53Zablotskaya A.; Segal I.; Khazachonokh G.; Grinberga S.; Shestakova I.; Geronikaki A.; Eze D.; Nikolayeva V. Synthesis, Physico-Chemical Characterization and Anti-Tumour and Antimicrobial Properties of N-(2-Alkoxyethyl)-1,2,3,4-Tetrahydro(iso)quinoline and 4-Methyl-5-(2-Alkoxyethyl)thiazole Derivatives. Abstract Book , 7th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (www.eamhc2012.org); 17-21 June: PP.71. Istanbul, Turkey, 2012; 59.      

54Zablotskaya A.; Segal I.; Popelis Y.; Shestakova I.; Geronikaki A.; Nikolayeva V. Silyl Modification of Heterocyclic Choline Analogues as True Instrument to their Biological Properties Manifestation. Abstract Book, 7th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (www.eamhc2012.org); 17-21 June: PP.70. Istanbul, Turkey, 2012; 58.      

55Zarins A.; Kizane G.; Supe A.; Baumane L.; Berzins A.; Rašmane Dz.; Steins I. Influence of SiO2 Admix on Radiolysis of Powders of Li4SiO4. Conference program. Book of abstracts , International Conference Functional materials and nanotechnologies; April 17-20: Po-194. Institute of Solid State Physics University of Latvia, 2012; 307.      

56Duka V.; Czaplewsky C.; Liwo A.; Duburs G.; Liepina I. Molecular Dynamics 1,4-DHP-Lipid as a Gene Transfection Agent. Conference program. Book of abstracts, International Conference Functional materials and nanotechnologies; April 17-20: Po-157. Institute of Solid State Physics University of Latvia, 2012; 270.      

57Muzikante I.; Rutkis M.; Kampars V.; Pastors P.J.; Turovska B.; Jurģis A.; Sīpols J.; Gržibovskis R. Assessment of Quantum Chemical and Experimental methods for Ionization Energy and Electron Affinity Evaluation of Organic Thin Films. Conference program. Book of abstracts , International Conference Functional materials and nanotechnologies; April 17-20: Institute of Solid State Physics University of Latvia, 2012; 111.      

58Segal I.; Zablotskaya A.; Mishnev A.; Maiorov M. Superparamagnetic Iron Oxide Based Nanostructures Bearing Organosilicon Heterocyclic Choline Analogues as Original Approach to Double Pro-Drugs. Conference program. Book of abstracts, International Conference Functional materials and nanotechnologies; April 17-20: Po-130. Institute of Solid State Physics University of Latvia, 2012; 243.      

59Zablotskaya A.; Segal I.; Mishnev A.; Shestakova I.; Maiorov M.; Nikolajeva V. Iron oxide magnetic nanocarriers bearing bioactive choline based ligands. Book of Abstracts, 40 International Conference on Coordination Chemistry (www.iccc40.com); September 9th-13th: MS.D4.P.634. Valencia Conference Centre, Spain. C417, 2012.      

60Fleisher M.; Zalubovskis R.; Shmidlers A.; Jansone D. Quantum Chemical Investigation of the Interaction between Thiocyanate and the Human Carbonic Anhydrase II . Abstracts of the RTU 53rd International Scientific Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni , Sec. Material Science and Applied Chemistry. Subsec. Material Science; October 11-12: Rīga, Latvija, 2012; 42.      

61Yanichev A.; Kirilov G.; Belyakov S.; Fleisher M. Quantum Chemical Investigation of the Geometric and Electronic Structure of the 3-Amidino-2-Brombenzanthrone. Absorption and fluorescent spectra prediction. Abstracts of the RTU 53rd International Scientific Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni, Sec. Material Science and Applied Chemistry. Subsec. Material Science; October 11-12: Rīga, Latvija, 2012; 40.      

62Silina E.; Ashaks J.; Zaruma D.; Belyakov S.; Tokmakov A. Synthesis and Structure of Palladium 2,4-Dimethyl-8-Selenoquinolinate. Abstracts of the RTU 53rd International Scientific Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni , Sec. Material Science and Applied Chemistry. Subsec. Material Science; October 11-12: Rīga, Latvija, 2012; 39.      

63Stonkus V.; Edolfa-Kalnina K.; Fleisher M.; Shmidlers A.; Jankevica A. Ketonization of Benzyl Butyrate Over Zinc Chromite Catalyst. Abstracts of the RTU 53rd International Scientific Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni , Sec. Material Science and Applied Chemistry. Subsec. Material Science ; October 11-12: Rīga, Latvija, 2012; 38.      

64Zviedre I.; Belyakov S. Role of Hydrogen Bonds in the Crystal Structure of Benzyltrimethylammonium Bis(citrato)borate Monohydrate [(C6H5CH2)N(CH3)3][(C6H6O7)2B].H2O. Abstracts of the RTU 53rd International Scientific Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni, Sec. Material Science and Applied Chemistry. Subsec. Material Science; October 11-12: Rīga, Latvija, 2012; 35.      

65Петухов В.И.; Баумане Л.Х.; Шушкевич Н.И.; Романова М.А.; Щуков А.Н. Железодефицитные состояния: биодоступность нитроксида (NO) и атерогенез. Восьмая международная крымская конференция, Окислительный стресс и свободнорадикальные патологии; 22-28 сентября: Сулак, Крым, Украина, 2012; 57.      

66Svalbe B.; Skapare E.; Vavers E.; Zvejniece L.; Dambrova M. Investigation of cognitive function and pain perception in animal models of obesity and type 2 diabetes mellitus. Abstracts, The International Nutribrain Summer School; September 3rd-14th: Abstr.21. Bordeaux, France, 2012.      

67Dambrova M.; Kuka J.; Makrecka M.; Liepinsh E. The tissue damage in cardiac ischaemia-reperfusion injury is reduced under the fed state cellular energy metabolism. Diabetologia. [Suppl.]. Abstracts , 48 EASD Congress; 1-5 October: 1256. Berlin, Germany, 2012; 509.      

68Vilskersts R.; Zharkova-Malkova O. ; Mezhapuke R.; Dambrova M. Effects of altered vascular L-carnitine and gamma-butyrobetaine content on the development of endothelial dysfunction induced by different agents . European Heart Journal (J.of the Eur.Soc.Cardiol. Spec. Ed.). Abstract Suppl., ESC Congress 2012; 25-29 August: P3463. Munchen, Germany, 2012; 593.      

69Skapare E.; Kuka J.; Makrecka M.; Liepinsh E.; Dambrova M. The Regulation of Energy Metabolism in Isolated Rat Heart During Ischemia-Reperfusion . Sensing Hypoxia in the Cell and the Organism; September 20-23: Poster No 35. Essen, Germany, 2012; 87.      

70Stradiņš J. Par Rīgas un latviešu nacionālās augstskolas pirmajām iecerēm. Latvijas Universitātes 70. Konference, Humanitārās zinātnes. Vēsture. Zinātņu vēsture un muzejniecība; 30. janvārī: Rīga, Latvija, 2012; 157.      

71Ponomarjovs J. Enantioselektīvās hidrogenēšanas rutēnija katalizatoru izstrāde. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

72Kalniņš T. Jaunu asimetrisko organokatalizatoru dizains. Latvijas Universitātes 70. Konference , Organiskās ķīmijas sekcija ; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

73Reinfelds M.; Katkevičs M. N-Arli-benzamīdu jodatvasinājumu dzelzs katalizētā iekšmolekulārā ciklizācija. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

74Kinēna L. Aspartilproteāzes inhibitori kā pretmalārijas līdzekļi. Latvijas Universitātes 70. Konference , Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

75Krasikovs A. Doxapram stereoselektīvās sintēzes metodes izstrāde. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

76Sokolovs I. Pārejas metālu katalizētā elektroniem bagāto heterociklu C-H funkcionalizācija. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

77Kinēns A. Enantioselektīvās ciklopropanēšanas katalizatoru izstrāde. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

78Grandāne A. Kumarīna bioizostēra 1,2-benzoksatiīn-2,2-dioksīda atvasinājumu sintēze. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

79Krjučkovska A.; Aksjonova K. Maskētie o-benzohinoni un to lietojums hetero-Dīlsa-Aldera reakcijā. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 53.      

80Sarceviča I.; Orola L.; Beļakovs S. Izoniazīda – karbonskābju molekulāro kompleksu iegūšana, struktūra un īpašība. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences, Analitiskās un fizikālās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 52.      

81Vorona M.; Veinberg G.; Zvejniece L.; Dambrova M. Preparation and Catalytic Hydrogenation of 3-Pyrroline-2-ones. Books of Abstracts , International Conference Catalysis in Organic Synthesis [ICCOS-2012]; September 15-20: P276. Moscow, Russia, 2012; 368.      

82Abele R.; Abele E.; Beresneva T.; Visnevska J.; Belyakov S.; Golomba L. Transition Metal Catalyzed Synthesis of Novel Seven-Membered Heterocyclic Systems. Books of Abstracts, International Conference Catalysis in Organic Synthesis [ICCOS-2012]; September 15-20: P3. Moscow, Russia, 2012; 95.      

83Abele E.; Abele R.; Beresneva T.; Visnevska J.; Belyakov S.; Golomba L. Transition Metal Catalyzed Synthesis of Novel Five- and Six-Membered Heterocyclic Systems. Books of Abstracts, International Conference Catalysis in Organic Synthesis [ICCOS-2012]; September 15-20: P2. Moscow, Russia, 2012; 94.      

84Sarceviča I.; Orola L.; Beļakovs S. Izoniazīda – karbonskābju molekulāro kompleksu iegūšana, struktūra un īpašības. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences, Analitiskās un fizikālās ķīmijas sekcija ; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 52.      

85Zariņš A.; Ķizāne G.; Supe A.; Baumane L.; Bērziņš A.; Rašmane Dz.; Šteins I. Gaisa atmosfēras ietekme uz litija ortosilikāta nanopulvera sastāvu un radiolīzi paaugstinātā temperatūrā. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences, Analitiskās un fizikālās ķīmijas sekcija ; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 50.      

86Zemribo R. Discovery of novel allosteric modulators of mGluR5 receptor = Jaunu mGluR5 receptora alostērisko modulatoru meklējumi . Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences Ķīmijas sekcijas plenārsēde, 7. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 50.      

87Skapare E.; Gornas P.; Seglina D.; Tirzite D.; Dambrova M. The Content of Philoridzin in Apple Processing Products of Different Varieties Grown in Latvia. Book of Abstracts, International Conference Nutrition and Health; September 4-6: P22. Riga, Latvia, 2012; 72.      

88Jekabsons K.; Parfejevs V.; Riekstina U. ; Laizane A.; Vanina M.; Ventins J.; Jansone B.; Plotniece A.; Pajuste K.; Kaldre D.; Bisenieks I.; Bruvere I.; Klusa V.; Muceniece R. Human dermal stem cell viability- and mitochondria-protecting properties of novel 1,4-dihydropyridine derivatives. Abstracts of papers, EMBL Conference Stem Cells in Cancer and Regenerative Medicine; 29 August - 01 Sep.: 92. Heidelberg, Germany, 2012; 120.      

89Vežāne A.; Apsīte G.; Baran A.; Brūvere R.; Ose V.; Plotniece A.; Timofējeva I.; Kozlovska T. Jaunu - liposomas veidojošu katjonu karbazola atvasinājumu izmantošana šūnu transfekcijā in vitro. Programma. Saturs/Content , Jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrāde un pielietošana = Development and Application of New Fluorescent Materials and Methods; 12. septembrī: Daugavpils [Latvija], 2012; 43.      

90Kirilov G.K.; Bulanov A.S.; Fleisher M.; Kirilova E.M.; Mihailova I.; Gonta S. Thin Films Fabricated from Benzanthrone Luminescent Dyes. Programma. Saturs/Content , Jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrāde un pielietošana = Development and Application of New Fluorescent Materials and Methods; 12. septembrī: Daugavpils [Latvija], 2012; 17.      

91Belyakov S.; Yanychev A.; Fleisher M. Structural Investigation of Novel Organic Materials with Photophysical Properties. Programma. Saturs/Content , Jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrāde un pielietošana = Development and Application of New Fluorescent Materials and Methods; 12. septembrī: Daugavpils [Latvija], 2012; 12.      

92Kirilova E.M.; Ivanova I.D.; Puchkin A.I.; Belyakov S.V. Synthesis and Crystal Structure of Novel Amidino Derivatives of Benzanthrone. Programma. Saturs/Content, Jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrāde un pielietošana = Development and Application of New Fluorescent Materials and Methods; 12. septembrī: Daugavpils [Latvija], 2012; 9.      

93Ignatovich L.; Starkova O.; Sleiksha I.; Romanovs V.; Shestakova I. Synthesis and cytotoxic activity of new germyl(silyl)hetarylbenzimidazoles. Program. Abstracts, XXV International Conference on Organometallic Chemistry [XXV ICOMC]; September 2-7: PB.223. Lisbon, Portugal, 2012.      

94Kažoka H.; Koliškina O.; Veinberg G.; Vorona M. Separation of Piracetam Derivative on Polysaccharide Based Chiral Stationary Phases. Abstract Book. Poster Presentations, 29th International Symposium on Chromatography; 9-13 September: S2-P43. Torun, Poland, 2012; 313.      

95Koliškina O.; Kažoka H. Silica and polar chemically bonded phases in normal-phase liquid chromatography of polar solutes. Abstract Book. Poster Presentations, 29th International Symposium on Chromatography; 9-13 September : S1-P49. Torun, Poland, 2012; 188.      

96Duburs G.; Plotniece A.; Kozlovska T.; Timofejeva I.; Vezane A.; Chekavichus B.; Pajuste K.; Skrivele B.; Vigante B.; Kaldre D.; Rucins M. Polyfunctional Gene Transfection Agents. 22nd International Symposium on Medicinal Chemistry; September 2 - 6: P420. Berlin, Germany, 2012; 280.      

97Petricenko O.; Skrivele B.; Pajuste K.; Kaldre D.; Cekavicus B.; Plotniece M.; Ose V.; Rucins M.; Gosteva M.; Sobolev A.; Plotniece A. Studies of nanoaggregates formed by 1,4-dihydropyridine amphiphiles possessing antiradical activity. Poster presentations , 26th Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS); 2-7 September: P2, 119. Malmo & Lund, Sweden, 2012.      

98Sjakste N.; Sokolovska J.; Baumane L.; Bisenieks E.; Duburs G. Overproduction of nitric oxide in animals with streptozotocin diabetes mellitus is down-regulated by dihydropiridines . Abstracts, Seventh International Conference on the Biology, Chemistry and Terapeutic Application of Nitric Oxide; 22-26 July: Edinburgh, Scottland. Nitric Oxide. Vol.27, Suppl.1. S31, 2012.      

99Sjakste N.; Stebele K.; Bisenieks I.; Bruvere I.; Bisenieks E.; Duburs G. DNA-binding studies of antimutagenic and repair-stimulating derivative of 1,4-dihydropiridine AV-153 and its structural analogues. 6th European Congress of Pharmacology (EPHAR) ; July 17-20: P538. Granada, Spain, 2012.      

100Sarcevica I.; Orola L.; Veidis M.V.; Belyakov S. Preparation and characterization of an anti-inflammatory drug ethenzamide cocrystals with dicarboxylic acids. Abstracts. Programme. Poster presentations, 27th European Crystallographic Meeting; 6-11 August: MS25-P-8. Bergen, Norway, 2012; 235.      

101Lielpetere A. ; Turovska B. Synthesis and Physicochemical Characterization of New Atropisomeric 1,4-Dihydropyridine Derivatives. Program, 63rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. Proton and electron transfers in molecular electrochemistry; 19-24 August: s11-034. Prague, Czech Republic, 2012; 145.      

102Paegle E.; Arsenyan P. Synthesis of benzo[b]selenophene and selenolothiophene derivatives under two-phase selenobromination conditions . Programme. Booklet, 13th Tetrahedron Symposium Challenges in Bioorganic & Organic Medicinal Chemistry; 26-29 June: [P3.4]. Amsterdam, The Netherlands, 2012.      

103Svalbe B.; Skapare E.; Liepinhs E.; Vilskersts R.; Vavers E.; Zvejniece L.; Dambrova M. Investigation of macro- and microvascular complications in animal models of obesity and type 2 diabetes mellitus. Abstract, 8th FENS Forum of Neuroscience; July 14-18: Barselona, Spain, 2012.      

104Makrecka M.; Kuka J.; Liepinsh E.; Dambrova M. Reduced availability of L-carnitine protects cardiac mitochondria against fatty acid-induced stress . FEBS Workshop & MiP summer, Mitochondrial Biochemistry, Physiology & Pathology; 7-13th July: Cambridge, 2012; 59.      

105Kuka J.; Skapare E.; Makrecka M.; Dambrova M.; Liepinsh E. Lowered L-carnitine availability is cardioprotective through redirection of fatty acid metabolism. Programme & Abstracts Society for Heart and Vascular Metabolism , 10th Annual Scientific Sessions Cardiac Metabolism in Hypertrophy and Failure; June 24-27 : P42. Oxford, United Kingdom , 2012; 102.      

106Kuka J.; Makrecka M.; Liepinsh E.; Dambrova M. The role of glucose and fatty acid metabolism on the outcome of cardiac ischemia-reperfusion injury. Programme & Abstracts Society for Heart and Vascular Metabolism , 10th Annual Scientific Sessions Cardiac Metabolism in Hypertrophy and Failure ; June 24-27 : P36. Oxford, United Kingdom, 2012; 96.      

107Krivenko K.; Aksjonova K.; Trapencieris P. Danišefska diēnu analogu iegūšana un to pielietojums hetero-Dīlsa-Aldera reakcijā. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija ; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 53.      

108Zvejniece L.; Shvalbe B.; Vilskersts R.; Mezhapuke R.; Vorona M.; Veinbergs G.; Misane I.; Stonans I.; Kalvinsh I.; Dambrova M. E1R, a novel positive modulator of sigma 1 receptors, attenuates scopolamine-induced cognitive impairment in mice. 6th European Congress of Pharmacology (EPHAR); July 17-20: C002. Granada, Spain, 2012.      

109Skapare E.; Kuka J.; Makrecka M.; Dambrova M.; Liepinsh E. The lower L-carnitine availabity is cardioprotective through the compensatory activation of PPAR/PGC-1 pathway and redirection of fatty acid metabolism . 6th European Congress of Pharmacology (EPHAR); July 17-20: PO78. Granada, Spain, 2012.      

110Vasiljeva J.; Arsenyan P. Reaction of selenium tetrabromide with 2-ethynylpyridines. Programme & Abstracts, 13th Belgian Organic Synthesis Symposium [BOSS/XIII]; July 15>20: PO85. KU Leuven, Belgium , 2012; 132.      

111Pajuste K.; Kaldre D.; Klimaviciusa L.; Laizane A.; Vanina M.; Skrivele B.; Birkmane K.; Cekavicus B.; Plotniece M.; Rucins M.; Sobolev A.; Plotniece A.; Klusa V.; Jansone B. Synthesis of novel N-propargyl substituted 1,4-dihydropyridine derivatives as potential neuroprotective agents. Program and Abstracts, International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO105. Tallinn, Estonia, 2012; 152.      

112Cekavicus B.; Vigante B.; Petrova M.; Gosteva M.; Birkmane K.; Rucins M.; Belyakov S.; Plotniece A.; Pajuste K.; Sobolev A. Unexpected and novel oxidation of 4-aryl-2-methyl-1,4-dihydrobenzo-thieno[3,2-b]pyridine 5,5-dioxides . Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO126. Tallinn, Estonia, 2012; 173.      

113Sprūdža A.; Vozny I.; Grandāne A.; Ivanova J.; Žalubovskis R. Synthesis of triazolyl derivatives of 2-sulfonamido thiophene. Program and Abstracts, International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO159. Tallinn, Estonia, 2012; 206.      

114Belyakov S.; Bizdēna E.; Kumpiņš V.; Jure M.; Grīnšteine I.; Turks M. Isolation and X-ray studies of Milbemycins A3/A4 and Diamycin. Program and Abstracts, International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO143. Tallinn, Estonia, 2012; 190.      

115Sokolovs I.; Lubriks D.; Suna E. Non-symmetric iodonium salts as key intermediates in functionalisation of heterocyclic C-H bonds. Program and Abstracts, International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO128. Tallinn, Estonia, 2012; 175.      

116Skvorcova M.; Grigorjeva L.; Jirgensons A. Rearrangement of bis-trichloroacetimidates derived from 1,1-di(hydroxymethyl)cyclopropanes en route to 1-aminocyclobutane carbinols. Program and Abstracts, International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO124. Tallinn, Estonia, 2012; 171.      

117Birkmane K.; Rucins M.; Gosteva M.; Cekavicus B.; Pajuste K.; Plotniece A.; Sobolev A. NBS and DBDMH induced oxidative elimination of 4-heteryl group of 1,4-dihydropyridine derivatives. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO121. Tallinn, Estonia, 2012; 168.      

118Rolava E.; Rodins V.; Lugiņina J.; Kumpiņš V.; Belyakov S.; Turks M. Synthesis and study of diastereomerically pure spiro-oxazolidinone derivatives in allo- and gluco-series. Program and Abstracts, International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO119. Tallinn, Estonia, 2012; 166.      

119Krasikova V.; Katkevics M. Synthesis of benzoisothiazolones from 2-bromobenzamides and sulfur. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO63. Tallinn, Estonia, 2012; 110.      

120Lugiņina J.; Rjabovs V.; Belyakov S.; Turks M. An easy entry to sugar isoxazole derivatives via Michael addition/1,3-dipolar cycloaddition reactions. Program and Abstracts, International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO81. Tallinn, Estonia, 2012; 128.      

121Pajuste K.; Skrivele B.; Baran A.; Rucins M.; Pajuste Kl.; Cekavicus B.; Plotniece M.; Birkmane K.; Gosteva M.; Sobolev A.; Duburs G.; Plotniece A. Synthesis and studies of new cationic amphiphilic 1,4-dihydropyridine derivatives containing styrylpyridinium moieties. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO106. Tallinn, Estonia, 2012; 153.      

122Rucins M.; Pajuste K.; Cekavicus B.; Birkmane K.; Petrichenko O. ; Ose V.; Skrivele B.; Kaldre D.; Gosteva M.; Kazuss E.; Pajuste Kl.; Plotniece M.; Duburs G.; Sobolev A.; Plotniece A. Synthesis and studies of properties of 1,4-dihydropyridine amphiphiles. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO113. Tallinn, Estonia, 2012; 160.      

123Smits G.; Zemribo R. Stereoselective synthesis of limazepine E via a boron enolate ireland-claisen rearrangement. Program and Abstracts, International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO125. Tallinn, Estonia, 2012; 172.      

124Klimovica K. ; Rasina D.; Jirgensons A. Oxy-group directed diastereoselectivity in the cyclization of allylic bis-trichloroacetimidates for the synthesis of C-quaternary vinylglycinols . Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO115. Tallinn, Estonia, 2012; 162.      

125Nikitjuka A.; Jirgensons A. Methylprenyl group as a novel acid-labile O-protecting group for hydroxamic acids. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO96. Tallinn, Estonia, 2012; 143.      

126Zuka L.; Neidere Z.; Vigante B.; Skrivele B.; Plotniece A.; Duburs G. Synthesis and self-assembling properties of cationic amphiphilic beta-enaminoester derivatives. Program and Abstracts, International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO92. Tallinn, Estonia, 2012; 139.      

127Leitis Z.; Lusis V. Synthesis of phenyl ring substituted 4-aryl-3,4-dihydrocoumerines. Program and Abstracts, International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO74. Tallinn, Estonia, 2012; 121.      

128Kukosha T.; Trufilkina N.; Katkevics M. Copper-catalyzed cross-coupling of O-alkyl hydroxamates with aryl iodides. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO69. Tallinn, Estonia, 2012; 116.      

129Krivenko K.; Aksjonova K.; Trapencieris P. Synthesis of Danishefsky diene analogues and their application in hetero-Diels-Alder reaction. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO67. Tallinn, Estonia, 2012; 114.      

130Kinens A.; Suna E.; Vedejs E. Design of chiral pyridines as organocatalysts for asymmetric cyclopropanation reaction . Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO59. Tallinn, Estonia, 2012; 106.      

131Salun P.; Katkevica S.; Jirgensons A. Building block approach for the synthesis of 1,2,4-triazole-3-thiones. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO57. Tallinn, Estonia, 2012; 104.      

132Kalnins T.; Shubin K.; Suna E. Design of novel asymmetric organocatalysts. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO52. Tallinn, Estonia, 2012; 99.      

133Kalinins K.; Katkevics M. A simple method for the synthesis of symmetrical bioquinolines from quinoline N-oxides. Program and Abstracts, International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO51. Tallinn, Estonia, 2012; 98.      

134Ivanova J.; Trapencieris P.; Žalubovskis R. Synthesis of 2-aryl-6-sulfamoylsaccharin derivatives. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO48. Tallinn, Estonia, 2012; 95.      

135Krasnova L.; Grinberga S.; Andzans Z.; Domracheva I.; Krauze A.; Duburs G. Synthesis and properties of S-oxidized thieno[2,3-b]pyridines. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO41. Tallinn, Estonia, 2012; 88.      

136Goba I.; Liepinsh E. Structural model for 1,4-dihydropyridine binding to GPR109A. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO36. Tallinn, Estonia, 2012; 83.      

137Borovika D.; Trapencieris P.; Žalubovskis R. Synthesis of N-sulfonylated 3,4-dihydropyrimidine-2-one derivatives. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO14. Tallinn, Estonia, 2012; 61.      

138Bluke Z.; Kauss V. Asymmetric synthesis of 3,4-dihydro-2-substituted-2H-benzothiazine-3-carboxylic acid 1,1-dioxide. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO13. Tallinn, Estonia, 2012; 60.      

139Olkhovik V.; Pap А.; Muravsky A.; Baran A. Study of optical and electroluminescent properties of N-phenylcarbazole derivative. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO8. Tallinn, Estonia, 2012; 55.      

140Andzans Z.; Adlere I.; Duburs G.; Krauze A. Lipase-catalyzed enantioresolution of 6-methoxycarbonylethylsulfanyl-1,4-dihydropyridines. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO1. Tallinn, Estonia, 2012; 48.      

141Trapencieris P. Trip to the land of aziridine-2-carboxylic acid. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: Tallinn, Estonia, 2012; 29.      

142Aksjonova K.; Trapencieris P. Synthetic routes to hydrated amino substituted 1,2-oxazines. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO2. Tallinn, Estonia, 2012; 49.      

143Grandane A.; Žalubovskis R. Synthesis of nitrogen heterocycles containing 1,2-benzoxanthine 2,2-dioxides. Program and Abstracts, International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum ; 1-4 July: PO39. Tallinn, Estonia , 2012; 86.      

144Štēbele K.; Bisenieks E.; Duburs G.; Sjakste N. Antimutagenic and repair-stimulating derivetives of 1,4-dihydropyridines intercalate between DNA strands. Programme & Abstracts , V International Meeting Early events in Human Pathologies; 9-12 July: Listvyanka, Baikal, Russia, 2012; 35.      

145Konrade I.; Peculis R.; Skapare E.; Klovins J.; Dambrova M. Associations of Glyoxalase I gene polymorphisms rs1130534 and rs1049346 with reduced enzyme activity. 27th Congress of the Federation of the International Danube Symposia on Diabetes Mellitus; 28–30 June: P32. Budapest, Hungary, 2012; 22.      

146Duburs G.; Plotniece A.; Skrivele B.; Pajuste K. Self-assembling synthetic lipids comprising privileget pharmaceutical structures. Booklet of Abstracts. COST Conference , Personalised Medicine: Better Healthcare for the Future; 17-22 June: Larnaca, Cyprus, 2012; 39.      

147Dzirkale Z.; Svarcbahs R.; Jansone B.; Karajeva N.; Vanina M.; Adlere L.; Berzina E.; Rumaks J.; Svirskis S.; Plotniece A.; Bisenieks E.; Duburs G.; Klusa V. Comparative effects of different compounds on stress-induced behavioural responses. Proceedings 17th Multidisciplinary International Conference on Neuroscience and Biological Psychiatry, Stress and Behavior, ISBS Conference ; May 16-19: St-Petersburg, Russia, 2012; 17.      

148Ярчак М.П.; Белякоу С.; Коваль Т.А. Марфалiнiёметылспiрабi(3-воксо-2,5-дзiвокса-1-сiлацыклапентан)ата гiдрат. Сборник материалов , Межвуховская научно-методическая конференция по химии и химическому образованию; 28 февраля: Брестский государственный университет, Беларусь, 2012; 113.      

149Ignatovich L.; Romanovs V.; Starkova O.; Sleiksha I.; Shestakova I. Synthesis and biological properties of new germyl(silyl)hetarylbenzimidazoles. Gecom-Concoord 2012, Conference on Coordination Chemistry, Organometallic Chemistry and Catalysis; 03-08 Juin: Metabief-Mont D,or, France. P-28, 2012.      

150Skapare E.; Liepinsh E.; Kuka J.; Cirule H.; Dambrova M. Crosstalk between PPARs and NF-κB. Abstract book , International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P25. Riga, Latvia, 2012; 56.      

151Otikovs M.; Jaudzems K.; Liepinsh E. Discovery of novel plasmepsin II inhibitors by fragment-based NMR screening. Seventh Framework Programme , 2nd EAST NMR Young Investigators' Meeting; May 16-18: Bratislava, Slovakia. P8, 2012.      

152Zelencova D; Liepinsh E. Inhibitor studies of gamma-butyrobetaine hydroxylase. Seventh Framework Programme , 2nd EAST NMR Young Investigators' Meeting; May 16-18: Bratislava, Slovakia. P13, 2012.      

153Vanags A.; Āboliņš A.; Melbārde-Gorkuša I.; Štrumfa I.; Volanska G.; Štrumfs B.; Gardovskis J. Ekstramammāru audzēju metastāzes krūts driedzerī. Tēzes. RSU Zinātniskā konference , V. Ļaundabīgo audzēju klīnisko un molekulāro īpatnību izpēte agrīnās diagnostikas un ārstēšanas stratēģijas uzlabošanā; 29. un 30. martā: Rīgas Stradiņa Universitāte, 2012; 279.      

154Reste J.; Petuhovs V.; Baumane L.; Kurjāne N.; Eglīte M.; Zvagule T.; Gabruševa N.; Laimiņa L.; Krizska N. Slāpekļa monoksīda izpēte matos jonizējošās radiācijas hroniskai ietekmei pakļautiem cilvēkiem. Tēzes. RSU Zinātniskā konference , II. Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte; 29. un 30. martā: Rīgas Stradiņa Universitāte, 2012; 142.      

155Lielpētere A.; Goba I.; Turovska B. Synthesis and electrochemical investigation of 4-formyl substituted 1,4-dihydropyridines. Program & Books of Abstracts Third Regional Symposium on Electrochemistry, OEH-P-04 , South-East Europe; May 13-17: Bucharest, Romania, 2012; 43.      

156Jaudzems K.; Otikovs M.; Askarieh G.; Landreh M.; Nordling K.; Hedhammar M.; Jornvall H.; Rising A.; Knight S.D.; Johansson J. Structural studies of spider silk N-terminal domain: insights into the mechanism offiber formation [Oral communications]. Seventh Framework Programme , 2nd EAST NMR Young Investigators' Meeting; May 16-18: Bratislava, Slovakia, 2012.      

157Goba I.; Birkmane K.; Liepinsh E. In silico modelling and NMR studies of the enantioselectivity in lipase-catalyzed transesterification reactions of 1,4-dihydropyridines. Seventh Framework Programme , 2nd EAST NMR Young Investigators' Meeting; May 16-18: Bratislava, Slovakia. P3, 2012.      

158Lends A.; Jaudzems K.; Liepiņš E. Inhibitor stdies of carbonic anhydrase using NMR and molecular modelling. Seventh Framework Programme, 2nd EAST NMR Young Investigators' Meeting; May 16-18: Bratislava, Slovakia. P5, 2012.      

159Svalbe B.; Zvejniece L.; Pulks E.; Dambrova M. Examination of sensorimotor and cognitive function in rats following 90- and 120-min transient occlusion on the middle cerebral artery. 7th International Symposium on Neuroprotection and Neurorepair; May 2-5: PP IV-31. Potsdam, Germany, 2012.      

160Vanina M.; Laizane A.; Jekabsons K.; Matvejevs J.; Adlere L.; Jansone B.; Plotniece A.; Pajuste K.; Kaldre D.; Kluša V.; Muceniece R. Tumour cell line specific cytotoxicity of novel 1,4-dihydropyridine derivatives. Abstract book , International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P31. Riga, Latvia , 2012; 62.      

161Štēbele K.; Bisenieks I.; Ignatovich L.; Ņikitjuka A. ; Brūvere I.; Duburs G.; Sjakste N. Spectrophotometric study of DNA interactions with 1,4-dihydropyridines, aziridin-1-yl oximes and metal-modified nucleosides. Abstract book , International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P30. Riga, Latvia pp., 2012; 61.      

162Sokolovska J.; Isajevs S.; Isajeva D.; Baumane L.; Duburs G.; Bisenieks E.; Sugoka O.; Sharipova J.; Lauberte L.; Kalvinsh I.; Sjakste N. Investigation of some mechanisms underlying development of diabetic complications in experimental model of diabetes mellitus. Abstract book , International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P26. Riga, Latvia , 2012; 57.      

163Zvejniece L.; Pulks E.; Svalbe B.; Veinberg G.; Lebedev A.; Vorona M.; Grinberga S.; Dambrova M. GABA-ergic activity and bioavailability of novel derivatives of gamma-aminobutiric acid. Abstract book , International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P34. Riga, Latvia , 2012; 65.      

164Pajuste K.; Petrichenko O. ; Skrivele B.; Cekavicus B.; Ose V.; Hyvonen Z.; Ruponen M.; Plotniece M.; Rucins M.; Kaldre D.; Gosteva M.; Kore K.; Sobolev A.; Duburs G.; Plotniece A. Gene delivery agents possessing antiradical activity: self-assembling cationic amphiphilic 1,4-dihydropyridine derivatives. Abstract book , International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P22. Riga, Latvia , 2012; 53.      

165Kore K.; Vezane A.; Rucins M.; Cekavicus B.; Timofeeva I. ; Gosteva M.; Pajuste K.; Jakovele L.; Pajuste Kl.; Plotniece M.; Kozlovska T.; Sobolev A.; Plotniece A. Synthesis and studies of new gene delivery agents on base of cationic 1,4-dihydropyridine derivatives. Abstract book , International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P15. Riga, Latvia , 2012; 46.      

166Klimavičiusa L.; Jēkabsons K.; Parfejevs V.; Riekstiņa U.; Grantiņa V.; Bisenieks E.; Vīgante B.; Duburs G.; Jansone B.; Muceniece R.; Kluša V. Comporative studies of mitochondria-protecting activity of the novel 1,4-dihydropyridine derivative AV-6-93. Abstract book , International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P14. Riga, Latvia , 2012; 45.      

167Svalbe B.; Volska K.; Skapare E.; Makrecka M.; Kuka J.; Muceniece R.; Dambrova M. The effects of L-carnitine biosynthesis inhibitor on brain mitochondrial energy pathways. Abstract book, International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P27. Riga, Latvia , 2012; 58.      

168Makrecka M.; Kuka J.; Liepinsh E.; Dambrova M. The ischemic damage of rat heart under fed and fasted states. Abstract book , International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P20. Riga, Latvia , 2012; 51.      

169Jaschenko E.; Domracheva I.; Kanepe I.; Krasnova L.; Krauze A.; Shestakova I.; Duburs G. Research of the DHP-derivatives as potent P-Glycoprotein and MRP1 pharmacomodulators. Abstract book, International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P12. Riga, Latvia , 2012; 43.      

170Gulbe A.; Jaschenko E.; Shestakova I.; Lubina S.; Leonchik A.; Rudevica Z.; Ignatovich L. New derivates of furan and thiophene as inhibitors of MMPS and angiogenesis. Abstract book, International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P10. Riga, Latvia , 2012; 41.      

171Boroduskis M.; Cakstina I.; Ramata-Stunda A.; Jakobsons E.; Narbute I.; Jēgere S.; Bisenieks E.; Duburs G.; Ancans J.; Ērglis A. Effects of small molecular compound derivatives from dihydropyridines and carbatone on human mesenchymal and human blood MNS cells. Abstract book, International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P6. Riga, Latvia , 2012; 37.      

172Vezane A.; Kozlovska T.; Ose V.; Bruvere R.; Shestakova I.; Skrivele B.; Plotniece A.; Baran A.; Olkhovik V. New cationic carbazole derivatives as a potent cellular probes and delivery agents. Abstract book, International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P5. Riga, Latvia , 2012; 36.      

173Isajevs S.; Isajeva D.; Pupure J.; Rumaks J.; Jansone B.; Beitnere U.; Kalvinsh I.; Muceniece R.; Kluša V.Z. Distinct effects of Mildronate and novel dihydropyridine compound D3-72 in haloperidol-induced rat model of motor abnormalities and cognitive impairment. Abstract book , International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: OP9. Riga, Latvia , 2012; 31.      

174Jansone B.; Pupure J.; Dzirkale Z.; Adlere L.; Svarcbahs R.; Krumina Z.; Karajeva N.; Vigante B.; Plotniece A.; Pajuste K.; Rumaks J.; Matto Vallo; Svirskis S.; Klusa V.Z. Influence of propargyl- or adamanthyl-group containing 1,4-dihydropyridine derivatives on behaviour in old animals. Abstract book, International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: OP8. Riga, Latvia , 2012; 30.      

175Zvejniece L.; Svalbe B.; Veinberg G.; Kalvinsh I.; Dambrova M. Investigation into stereoselective pharmacological activity of CNS drugs. Abstract book , International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: OP6. Riga, Latvia, 2012; 28.      

176Kuka J.; Makrecka M.; Vāvers E.; Dambrova M. The effect of sodium pivalate on mitochondrial energy metabolism in the rat heart. Abstract book, International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P16. Riga, Latvia , 2012; 47.      

177Ward R.J.; Lallemand F.; de Witte P.; Crichton R. ; Page M.; Duburs G.; Della Corte L.; Dexter D.T. The regulation of inflammatory pathways by the use of taurine prodrugs. Abstract book, International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: OP5. Riga, Latvia , 2012; 27.      

178Liepinsh E. The role of glucose and fatty acid metabolism in the ischemic heart. Abstract book , International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: OP3. Riga, Latvia , 2012; 25.      

179Vilskersts R.; Kuka J.; Cirule H.; Liepinsh E.; Dambrova M. The role of vascular tissue gamma-butyrobetaine and L-carnitine content in angioprotection. Abstract book , International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: OP1. Riga, Latvia, 2012; 23.      

180Dambrova M. L-Carnitine and the regulation of cardiac energy metabolism. Abstract book, International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: PL4. Riga, Latvia, 2012; 14.      

181Mishnev A.; Stepanovs D. Multicomponent pharmaceutical cocrystals: furosemide and pentoxifylline. International Symposium, Small Molecules in Interactions = SMI; 26 - 27 March : Ruhr-Universitat Bochum. P18, 2012.      

182Upeniece Z.; Vilšķērsts R. Vaskulāra L-karnitīna un gamma-butirobetaīna daudzuma izmaiņu ietekme uz endotēlija disfunkcijas attīstību. Tēzes, Rīgas Stradiņa Universitātes 61. Studentu zinātniskā konference; 28. martā: Rīga, RSU, 2012; 19.      

183Vētra A.; Vilšķērsts R. Plazmas bioķīmisko marķieru saistība ar endotēlija funkciju eksperimentālajos diabēta un metabolā sindroma modeļos. Tēzes , Rīgas Stradiņa Universitātes 61. Studentu zinātniskā konference ; 28. martā: Rīga, RSU, 2012; 18.      

184Voļska K.; Makrecka M.; Švalbe B.; Dambrova M.; Kūka J. L-karnitīna biosintēzes inhibitora ietekme uz smadzeņu mitohondriju enerģijas metabolismu. Tēzes, Rīgas Stradiņa Universitātes 61. Studentu zinātniskā konference; 28. martā: Rīga, RSU, 2012; 15.      

185Vāvers E.; Škapare E.; Dambrova M.; Liepiņš E. Glioksalāzes I aktivitāte metābolā sindroma un 2. tipa cukura diabēta dzīvnieku asins un neironālo audu paraugos. Tēzes, Rīgas Stradiņa Universitātes 61. Studentu zinātniskā konference; 28. martā: Rīga, RSU, 2012; 14.      

186Pulks E.; Švalbe B.; Dambrova M.; Zvejniece L. Fenotropīila un tā enantiomēru farmakoloģiskās darbības salīdzinošā izpēte . Tēzes, Rīgas Stradiņa Universitātes 61. Studentu zinātniskā konference; 28. martā: Rīga, RSU, 2012; 12.      

187Makrecka M.; Kūka J.; Vāvers E.; Liepiņš E.; Dambrova M. Dažādu enerģijas substrātu pieeejamības ietekme uz sirds funkcionālajiem rādītājiem. Tēzes. RSU Zinātniskā konference, VII. Veselības traucējumu radīto funkcionālo ierobežojumu klīniskā epidemioloģija Latvijā; 29. un 30. martā: Rīgas Stradiņa Universitāte, 2012; 324.      

188Škapare E.; Konrāde I.; Liepiņš E.; Medne R.; Dambrova M. Glioksalāžu sistēmas loma cukura diabēta vēlīno komplikāciju attīstībā. Tēzes. RSU Zinātniskā konference, II. Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte; 29. un 30. martā: Rīgas Stradiņa Universitāte, 2012; 84.      

189Vilskersts R.; Kuka J.; Vavers E.; Liepins E.; Dambrova M. Protective Effects of Reduction of L-carnitine Pools in Experimental Models of Cardiovascular Diseases and Diabetes. Tēzes. RSU Zinātniskā konference, II. Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte; 29. un 30. martā: Rīgas Stradiņa Universitāte, 2012; 83.      

190Petr J.; Rucins M.; Ginterova P.; Hruzikova J.; Znaleziona J.; Pajuste K.; Plotniece A.; Ševčik J. Characterization of 1,4-dihydropyridine-derivative based liposomes by capillary electrophoresis. Final Program, 27th International Symposium on MicroScale Bioseparations and Analyses [MSB2012]; February 12-15: Geneva, 2012.      

191Sjakste T.; Paramonova N.; Trapina I.; Lunins R.; Sugoka O.; Sjakste N. 14Q proteasomālo gēnu variabilitāte dažādās etniskās populācijās . Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums. Stenda ziņojumi ; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 15.      

192Vilkauša K.; Švarcbahs R.; Pupure J.; Dzirkale Z.; Žubovica U.; Adlere L.; Bērziņa E.; Krūmiņa Z.; Karajeva Ņ.; Bisenieks I.; Brūvere I.; Plotniece A.; Pajuste K.; Kaldre D.; Paškēviča A.; Rumaks J.; Svirskis Š.; Jansone B.; Kluša V. Propargil- vai adamantilaizvietotājus saturošu dihidropiridīna atvasinājumu ietekme uz vecu žurku uzvedības reakcijām. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums. Bāzes zinātņu sēde. Mutiskie ziņojumi; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 10.      

193Lunins R.; Paramonova N.; Trapiņa I.; Sjakste T.; Sjakste N. 14Q reģiona mikrosatelītu skenēšana uz asociāciju ar 1.tipa cukura diabētu Latvijas populācijā. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums. Bāzes zinātņu sēde. Mutiskie ziņojumi; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 9.      

194Sjakste T.; Paramonova N.; Trapiņa I.; Lunins R.; Sugoka O.; Sjakste N. Variability of the 14Q proteasomal genes in different ethnic populations. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums ; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 92.      

195Paramonova N.; Lunins R.; Rumba-Rozenfelde I.; Sugoka O.; Sjakste T.; Sjakste N. A systematic 14Q genotyping for association with human pathologies. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums ; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 83.      

196Lunins R.; Paramonova N.; Trapiņa I.; Sjakste T.; Sjakste N. Microsatellite scan on the 14Q region for association with type 1 diabetes in Latvian population. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 82.      

197Sokolovska J.; Isajevs S.; Isajeva D.; Šaripova J.; Ļauberte L.; Sugoka O.; Sjakste T.; Kalviņš I.; Sjakste N. Kardioprotektīvo un antidiabētisko preparātu ietekme uz GLUT4 ekspresiju diabētisko žurku skeleta musckulatūrā un miokardā. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums. Stenda ziņojumi; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 81.      

198Štēbele K.; Ņikitjuka A. ; Sjakste N. Jaunu azīdīnamīdoksīmu DNS spēja interkalēt DNS. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums. Stenda ziņojumi; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 80.      

199Latkovskis G.; Līcis N.; Urtāne I.; Zarakauska L.; Zabunova M.; Berzina M.; Liepiņš E.; Dambrova M.; Pečulis R.; Kloviņš J.; Ērglis A. Ģenetisko polimorfismu un antiagregantu rezistences marķieru asociācija ar mirstību pacientiem pēc perkutānas koronāras intervences ar zālēm pildītiem stentiem. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 42.      

200Vilkauša K.; Švarcbahs R.; Pupure J.; Dzirkale Z.; Žubovica U.; Adlere L.; Bērziņa E.; Krūmiņa Z.; Karajeva Ņ.; Bisenieks I.; Brūvere I.; Plotniece A.; Pajuste K.; Paškēviča A.; Rumaks J.; Svirskis Š.; Jansone B.; Kluša V. Propargilu un adamantānu saturošu dihidropiridīnu savienojumu ietekme uz vecu žurku uzvedības reakcijām. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums; 2. februārī: Rīga, Latvija , 2012; 25.      

201Laizāne A.; Vaņina M.; Jēkabsons K.; Klimavičiusa L.; Sproģe M.; Kokare K.; Ventiņš J.; Kurlovičs J.; Bisenieks I.; Brūvere I.; Pajuste K.; Plotniece A.; Duburs G.; Jansone B.; Kluša V.; Muceniece R. Jauni 1,4-dihidropiridīna atvasinājumi kā neiroblastomas SH-SYSY šūnu protektanti mitohondriju toksicitātes modelī . Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 21.      

202Vaņina M.; Laizāne A.; Jēkabsons K.; Kurlovičs J.; Popēna I.; Jansone B.; Plotniece A.; Pajuste K.; Kaldre D.; Kluša V.; Muceniece R. 1,4-Dihidropiridīna atvāsinājumu ietekme uz vēža šūnu līniju proliferāciju in vitro testos. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 18.      

203Jēkabsons K.; Parfejevs V.; Riekstiņa U.; Laizāne A.; Vaņina M.; Ventiņš J.; Lencberga N.; Pavasare M.; Jansone B.; Plotniece A.; Pajuste K.; Kaldre D.; Kluša V.; Muceniece R. Cilvēku cilmes šūnu un mitohondriju dzīvotspējas protekcija ar 1,4-dihidropiridīna atvasinājumiem. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 16.      

Disertācijas
204Štrumfs B. Jaunu C-C saišu veidošana aziridīn-2-karbonskābes atvasinājumos, saglabājot trīslocekļu slāpekļa heterociklus. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai organiskajā ķīmijā (Dr.chem.)., Latvijas Universitāte, Latvija, Rīga, 2012.      

205Šmits R. Fluorosaturošu katjono 1,4-dihidropiridīna un 3,4-dihidropiridona amfifīlu sintēze transmembrānu nogādes pētījumiem. Promocijas darba kopsavilkums. Doktora grāda iegūšanai ķīmijas nozarē (Dr.chem.). Apakšnozare: organiskā ķīmijā , Latvijas Universitāte, Latvija, Rīga, 2012.      

Scopus datu bāzē indeksētās publikācijas
206*Muraviov V.I.; Bakhmatov P.V.; Frolov A.V.; Evstigneev A.A.; Butin A.V. Effect of structural changes for pipe metal on damage of pipeline systems for oil product processing. Chem. Pet. Eng. 2012, 47(9-10), 635-642.      

207Nevolina T.A.; Shcherbinin V.A.; Shpuntov P.M.; *Butin A.V. Protolytic opening of the furan ring in the synthesis of 5h,10h-dipyrrolo[1,2-a:1',2'-d]pyrazines. Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 48(5), 828-830.      

208Fin'Ko A.V.; Serdyuk O.V.; *Butin A.V. Simple synthesis of 4-aryl-9-furylnaphtho[2,3-b]furan. Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 48(6), 969-971.      

209*Bobrovs R.; Actins A. Optimization of sample preparation conditions for detecting trace amounts of β-tegafur in α- and β-tegafur mixture. J. Pharm. Sci. 2012, 101(12), 4608-4614.      

210*Trapencieris P.; Strazdina J.; Bertrand P. Synthesis of small and medium size monocyclic hydroxamic acids (Review). Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 48(6), 833-855.      

211*Segal I.; Zablotskaya A.; Kniess T.; Shestakova I. Synthesis and cytotoxicity of pyridine and quinoline oxorhenium(V) complexes with tridentate (NS2, S3)/monodentate (S) coordination. Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 48(2), 296-300.      

212Grigorjeva L.; Maļeckis A.; Kļimoviča K.; Skvorcova M.; Ivdra N.; Leitis G.; *Jirgensons A. Novel synthesis of 2-trichloromethyl-4-vinyloxazoline and its derivatization by ring cleavage reactions. Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 48(6), 919-924.      

213Grandāne A.; Mishnev A.F.; Vozny I.V.; *Žalubovskis R. Method for preparation of 4-methyl-1,2-benzoxathiine 2,2-dioxide derivatives. Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 48(6), 974-976.      

214Vorona M.; *Veinberg G.; Vikainis S.; Kuznetsov E.; Lebedev A.; Ponomarev Yu.; Chernobrovijs A.; Zvejniece L.; Dambrova M. Novel methods for the synthesis of 2-[(4R)-2-oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl]- acetamide ((R)-phenotropil). Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 48(5), 720-723.      

215Ivanova E.M.; Borovika D.A.; Vozny I.V.; Trapencieris P.; *Žalubovskis R. Novel method for the preparation of 2h-1,2,4-benzothiadiazin-3(4h)-one 1,1-dioxides via a curtius rearrangement. Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 48(7), 1114-1116.      

216*Turks M.; Rijkure I.; Belyakov S.; Zicane D.; Kumpins V.; Bizdēna Ē.; Meikas A.; Valkna A. On differences between racemic and enantiomerically pure forms of aziridine-2-carboxamide. Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 48(6), 861-868.      

217Erchak N.; Zelyonka M.; *Belyakov S. Analysis of the molecular structure of chloromethyltri(thiophen-2-yl)silane. Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 48(2), 379-381.      

218*Batenko N.; Popova O.; Belyakov S.; Valters R. Synthesis of aminovinyl derivatives of quinoline- and isoquinoline-5,8- diones. Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 48(6), 888-891.      

219*Ignatovich L.; Romanov V.; Belyakov S.; Lukevics E. Synthesis and crystal structure of 5-tert-butyldimethylsilyl-2-(2, 2, 2-trifluoro-hydroxyiminoethyl)furan. Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 48(3), 408-411.      

220*Baran A.; Plotniece A.; Sobolev A.; Vigante B.; Gosteva M.; Olkhovik V. Synthesis and photoluminescent properties of new cationic carbazole-containing luminophores. Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 48(2), 287-295.      

221*Arsenyan P.; Petrenko A.; Oberte K.; Belyakov S. Use of 1,2,3-Selenadiazoles in the synthesis of 1,1'- bis(diphenylselenophosphoryl)ferrocene. Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 48(8), 1263-1266.      

222Vasiljeva E.; *Arsenyan P. Synthesis of selenophenes condensed with six-membered nitrogen heterocycles (review). Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 48(7), 981-992.      

223*Ābele E.; Popelis J.; Visnevska Y. Copper-catalyzed synthesis of 1,4-oxazino-, 1,4-thiazino-, and 1,4-oxazepinoquinazolinones. Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 48(7), 1119-1121.      

224*Abele R.; Belyakov S.; Jansone D.; Ābele E. Novel rearrangement of 4,6,6-trimethyl-2-oxo-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3- nitrile in the presence of POCl3. Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 48(6), 977-980.      

225Bielskiene K.; Labeikyte D.; Sjakste N.; *Bagdoniene L.; Juodka B. Phosphatase activity in barley proteins tightly bound to DNA and its development-dependent changes. Biochemistry 2012, 77(6), 679-688.      

226Stepanovs D.; *Mishnev A. Crystal structure of 1-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine monohydrochloride. X-ray Struct. Anal.Online 2012, 28(1), 5-6.      

227Kūka J.; Vilšķērsts R.; Cīrule H.; Makrecka M.; Pugovičs O.; Kalvinsh I.; Dambrova M.; Liepinsh E. The Cardioprotective Effect of Mildronate is Diminished After Co-Treatment With l-Carnitine. J. Cardiovasc. Pharmacol. Ther. 2012, 17(2), 215-222.      

228*Silin' E.Ya.; Belyakov S.V.; Ashaks Ya.V.; Pech L.Ya.; Zaruma D.E. Structure of arsenic 8-mercaptoquinolinate: Synthesis and crystal structure of arsenic 4-methoxy-8-mercaptoquinolinate As[C9H 5(OCH3)NS]3. Russ. J. Inorg. Chem. 2012, 57(3), 373-377.      

229*Zviedre I.I.; Belyakov S.V. Crystal structure of a new copper(II) complex with borodicitric acid. Russ. J. Inorg. Chem. 2012, 57(10), 1321-1327.      

230*Zviedre I.I.; Belyakov S.V. Synthesis and crystal structure of the complex n,n-dimethylanilinium dicitratoborate monohydrate. Russ. J. Inorg. Chem. 2012, 57(10), 1348-1354.      

231Višņevska J.; Belyakov S.; *Ābele E. A highly stereoselective synthesis of E-(but-1-en-3-yne-1-sulfonyl) hetarenes and disubstituted 2-benzothiazolyl alkynes by palladium catalyzed sonogashira type coupling of 2-chlorovinylsulfones. Lett. Org. Chem. 2012, 9(4), 250-256.      

232Pilipenko A.S.; Mel'Chin V.V.; Trushkov I.V.; Cheshkov D.A.; *Butin A.V. Furan ring opening-indole ring closure: Recyclization of 2-(2-aminophenyl)furans into 2-(2-oxoalkyl)indoles. Tetrahedron 2012, 68(2), 619-627.      

233Sjakste N.; Bielskiene K.; *Bagdoniene L.; Labeikyte D.; Gutcaits A.; Vassetzky Y.; Sjakste T. Tightly bound to DNA proteins: Possible universal substrates for intranuclear processes. Gene 2012, 492(1), 54-64.      

234*Klimaviciusa L.; Jain R.K.; Jaako K.; Van Elzen R.; Gerard M.; van Der Veken P.; Lambeir A.-M.; Zharkovsky A. In situ prolyl oligopeptidase activity assay in neural cell cultures. J. Neurosci. Methods 2012, 204(1), 104-110.      

235Kelly J.M.; Taylor M.C.; Horn D.; Loža E.; Kalvinsh I.; *Bjorkling F. Inhibitors of human histone deacetylase with potent activity against the African trypanosome Trypanosoma brucei. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2012, 22(5), 1886-1890.      

236Ivanova E.M.; Simin E.Y.; Vozny I.V.; Trapencieris P.; *Žalubovskis R. Synthesis of 6-sulfamoylsaccharin and study of its reactivity in alkylation reactions. Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 47(12), 1561-1564.      

237*Ignatovich L.; Romanov V.; Spura J.; Popelis J.; Domracheva I.; Shestakova I. Synthesis and antitumor activity of 3-[(methyl)bis(5-trialkylsilyl-furan-2-yl)silyl]propylamines. Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 47(12), 1502-1508.      

238Zaruma D.; Lukevics E.; *Ignatovich L.; Shestakova I.; Domracheva I.; Bridane V.; Yashchenko E.; Ashaks J. Synthesis and cytotoxicity of complex compounds of tin, vanadium, and molybdenum with quinolinethiol and its methyl and methoxy derivatives. Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 47(12), 1539-1543.      

239Lugiina J.; Rjabovs V.; Belyakov S.; *Turks M. On Moffatt dehydration of glucose-derived nitro alcohols. Carbohydr. Res. 2012, 350, 86-89.      

240*Silina E.; Belyakov S.; Ashaks J.; Pech L.; Zaruma D. Synthesis and crystal structure of a solvate of arsenic 4,6-dimethyl-8-quinolinethiolate. Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 47(12), 1544-1550.      

241*Vilšķērsts R.; Vigante B.; Neidere Z.; Krauze A.; Domracheva I.; Beķere L.; Shestakova I.; Duburs G.; Dambrova M. Calcium level controlling activities of novel derivatives of amlodipine, riodipine and cerebrocrast. Lett. Drug. Des. Discov. 2012, 9(3), 322-328.      

242*Arsenyan P.; Petrenko A.; Belyakov S. Vinylation of pyridylcarboxamides with vinyltrimethoxysilane. Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 47(12), 1527-1532.      

243Golomba L.; *Ābele E.; Belyakov S. Catalytic synthesis and structure of 2-methyl-1,5-dihydro-4,1,3-benzoxadiazepine. Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 47(12), 1598-1600.      

244Jansone D.; *Fleisher M.; Popelis J.; Andreeva G.; Baumane L.; Ābele E. Quantum-chemical investigation of the mechanism of trans-cis photoisomerization of 4-[2-(2-chlorophenyl)vinyl]-6,6-dimethyl-2-oxo-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carbonitrile. Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 47(12), 1533-1538.      

245Li Q.-F.; Yang Y.; Maļeckis A.; *Otting G.; Su X.-C. Thiol-ene reaction: A versatile tool in site-specific labelling of proteins with chemically inert tags for paramagnetic NMR. Chem. Commun. 2012, 48(21), 2704-2706.      

246*Suna E. Transition-metal-catalyzed acetoxylation of heterocycles: All that glitters is not palladium. Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 48(1), 44-48.      

247*Kirshners A.; Liepinsh E.; Parshutin S.; Kūka J.; Borisov A. Risk prediction system for pharmacological problems. Autom. Control Comput. Sci. 2012, 46(2), 57-65.      

248*Sokolovska J.; Rumaks J.; Karajeva N.; Grinvalde D.; Sharipova J.; Kluša V.; Kalvinsh I.; Sjakste N. The influence of mildronate on peripheral neuropathy and some characteristics of glucose and lipid metabolism in rats with the streptozotocin model of diabetes mellitus. Biochem. (Moscow) Suppl. Ser. B Biomed. Chem. 2012, 6(2), 177-184.      

249*Van Der Eycken E.V.; Donets P.A.; Van Hecke K.; Van Meervelt L.; Van Der Eycken E.V. Erratum: Efficient synthesis of the indoloazocine framework via intramolecular alkyne carbocyclization (Organic Letters (3620)). Org. Lett. 2012, 14(8), 2194.      

250*Veršilovskis A.; Bartkevics V. Stability of sterigmatocystin during the bread making process and its occurrence in bread from the Latvian market. Mycotoxin Res. 2012, 28(2), 123-129.      

251*Stepanovs D.; Mishnev A. Molecular and crystal structure of sildenafil base. Z. Naturforsch. Sect. B J. Chem. Sci. 2012, 67(5), 491-494.      

252*Liepinsh E.; Škapare E.; Vāvers E.; Konrāde I.; Strele I.; Grinberga S.; Pugovičs O.; Dambrova M. High l-carnitine concentrations do not prevent late diabetic complications in type 1 and 2 diabetic patients. Nutr. Res. 2012, 32(5), 320-327.      

253Withers-Martinez C.; Suarez C.; Fulle S.; Kher S.; Penzo M.; Ebejer J.-P.; Koussis K.; Hackett F.; Jirgensons A.; Finn P.; *Blackman M.J. Plasmodium subtilisin-like protease 1 (SUB1): Insights into the active-site structure, specificity and function of a pan-malaria drug target. Int. J. Parasitol. 2012, 42(6), 597-612.      

254Kumpins V.; Belyakov S.; Bizdēna Ē.; *Turks M. Crystal structure of methanolsodium dianemycin-methanol (1:2), Na(C 47H77O14)(CH4O) · 2CH 4O. Z. Kristallograph. New Cryst. Struct. 2012, 227(2), 145-148.      

255Belyakov S.; Jansone D.; Ābele E.; *Fleisher M. Crystal structure of 4-[2-(2-chlorophenyl)vinyl]-6,6-dimethyl-2-oxo-1,2,5, 6-tetrahydropyridine-3-carbonitrile, C16H15ClN 2O. Z. Kristallograph. New Cryst. Struct. 2012, 227(2), 175-176.      

256Uchuskin M.G.; Molodtsova N.V.; Abaev V.T.; Trushkov I.V.; *Butin A.V. Furan ring opening-indole ring closure: SnCl 2-induced reductive transformation of difuryl(2-nitroaryl)methanes into 2-(2-acylvinyl)indoles. Tetrahedron 2012, 68(22), 4252-4258.      

257*Ābele E.; Golomba L.; Beresņeva T.; Višņevska J.; Jaschenko E.; Shestakova I.; Gulbe A.; Grinberga S.; Belyakov S.; Abele R. A new pathway for the preparation of biologically active 2-substituted 1,5-dihydrobenzo[e][1,2,4]oxadiazepines and related compounds by palladium-catalyzed cyclization of amidoximes with o-iodobenzyl bromide or 2-bromo-3-chloromethylpyridine. Arkivoc 2012, 2012(8), 49-61.      

258Kukosha T.; Trufilkina N.; Belyakov S.; *Katkevics M. Copper-catalyzed cross-coupling of O -alkyl hydroxamates with aryl iodides. Synthesis 2012, 44(15), 2413-2423.      

259Aksjonova K.; Belyakov S.; Liepinsh E.; Boman A.; Lundstedt T.; Lek P.; *Trapencieris P. Functionalization of 3-chlorobenzaldehyde. Synthesis 2012, 44(14), 2200-2208.      

260Grandāne A.; Belyakov S.; Trapencieris P.; *Žalubovskis R. Facile synthesis of coumarin bioisosteres - 1,2-benzoxathiine 2,2-dioxides. Tetrahedron 2012, 68(27-28), 5541-5546.      

261*Zvejniece L.; Švalbe B.; Liepinsh E.; Pulks E.; Dambrova M. The sensorimotor and cognitive deficits in rats following 90- and 120-min transient occlusion of the middle cerebral artery. J. Neurosci. Methods 2012, 208(2), 197-204.      

262Mykhaylychenko S.S.; Pikun N.V.; *Shermolovich Y.G. Acylation of primary polyfluoroalkanethioamides. J. Fluor. Chem. 2012, 140, 76-81.      

263*Veršilovskis A.; Geys J.; Huybrechts B.; Goossens E.; De Saeger S.; Callebaut A. Simultaneous determination of masked forms of deoxynivalenol and zearalenone after oral dosing in rats by LC-MS/MS. World Mycotoxin J. 2012, 5(3), 303-318.      

264*Duburs G.; Neibecker D.; Zarkovic N. Chemistry and personalized medicine - The research and development future of Europe. CROAT. MED. J. 2012, 53(4), 291-293.      

265Orola L.; *Veidis M.V.; Sarceviča I.; Actins A.; Belyakov S.; Platonenko A. The effect of pH on polymorph formation of the pharmaceutically active compound tianeptine. Int. J. Pharm. 2012, 432(1-2), 50-56.      

266*Turks M.; Strakova I.; Gorovojs K.; Belyakov S.; Piven Y.A.; Khlebnicova T.S.; Lakhvich F.A. A facile synthesis of 4-acylamino-tetrahydroindazoles via the Ritter reaction. Tetrahedron 2012, 68(31), 6131-6140.      

267*Petkune S.; Bobrovs R.; Actins A. Organic solvents vapor pressure and relative humidity effects on the phase transition rate of α and β forms of tegafur. Pharm. Dev. Technol. 2012, 17(5), 625-631.      

268*Krukle-Berzina K.; Actins A.; Bērziņš A. A new methodology for the simulation of solid state phase transition kinetics by combination of nucleation and nuclei growth processes. J. Math. Chem. 2012, 50(8), 2120-2129.      

269Toleikis Z.; Cimmperman P.; *Petrauskas V.; Matulis D. Serum albumin ligand binding volumes using high pressure denaturation. J Chem Thermodyn 2012, 52, 24-29.      

270Grigorjeva L.; *Jirgensons A. Synthesis of cyclic N-tosyliminocarbonates by Lewis acid catalyzed allylic substitution of trichloroacetimidates. Eur. J. Org. Chem. 2012(27), 5307-5316.      

271Willander H.; Presto J.; Askarieh G.; Biverstal H.; Frohm B.; Knight S.D.; *Johansson J.; Linse S. BRICHOS domains efficiently delay fibrillation of amyloid β-peptide. J. Biol. Chem. 2012, 287(37), 31608-31617.      

272Chelnokov E.; Rivoal M.; Colignon Y.; Gachet D.; Beķere L.; Thibaudau F.; Giorgio S.; Khodorkovsky V.; *Marine W. Band gap tuning of ZnO nanoparticles via Mg doping by femtosecond laser ablation in liquid environment. Appl Surf Sci 2012, 258(23), 9408-9411.      

273Lubriks D.; Sokolovs I.; *Suna E. Indirect C-H azidation of heterocycles via copper-catalyzed regioselective fragmentation of unsymmetrical λ 3-iodanes. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134(37), 15436-15442.      

274Uchuskin M.G.; Pilipenko A.S.; Serdyuk O.V.; Trushkov I.V.; *Butin A.V. From biomass to medicines. A simple synthesis of indolo[3,2-c]quinolines, antimalarial alkaloid isocryptolepine, and its derivatives. Org. Biomol. Chem. 2012, 10(36), 7262-7265.      

275Jaudzems K.; Askarieh G.; Landreh M.; Nordling K.; Hedhammar M.; Jornvall H.; Rising A.; Knight S.D.; *Johansson J. PH-dependent dimerization of spider silk N-terminal domain requires relocation of a wedged tryptophan side chain. J. MOL. BIOL. 2012, 422(4), 477-487.      

276Besidski Y.; Brown W.; Bylund J.; Dabrowski M.; Dautrey S.; Harter M.; Horoszok L.; Hu Y.; Johnson D.; Johnstone S.; Jones P.; Leclerc S.; Kolmodin K.; Kers I.; Labarre M.; Labrecque D.; Laird J.; Lundstrom T.; Martino J.; Maudet M.; Munro A.; Nylof M.; Penwell A.; Rotticci D.; Slaitas A.; Sundgren-Andersson A.; Svensson M.; Terp G.; Villanueva H.; Walpole C.; Zemrībo R.; *Griffin A.M. Potent and orally efficacious benzothiazole amides as TRPV1 antagonists. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2012, 22(19), 6205-6211.      

277*Konrāde I.; Dambrova M.; Makrecka M.; Neimane L.; Strele I.; Liepinsh E.; Lejnieks A.; Vevere P.; Gruntmanis U.; Pīrāgs V. Seasonal iodine deficiency in latvian school children. Thyroid 2012, 22(10), 1088-1089.      

278Zarins A.; Supe A.; *Kizane G.; Knitter R.; Baumane L. Accumulation of radiation defects and products of radiolysis in lithium orthosilicate pebbles with silicon dioxide additions under action of high absorbed doses and high temperature in air and inert atmosphere. J Nucl Mater 2012, 429(1-3), 34-39.      

279Mishnev A.; *Zvirgzdins A.; Actins A.; Delina M. 7-[(3-Chloro-6-methyl-6,11-dihydrodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino] heptanoic acid S,S-dioxide hydrochloride. Acta Crystallogr. Sect. E Struct. Rep. Online 2012, 68(11).      

280*Škapare E.; Konrāde I.; Liepinsh E.; Makrecka M.; Zvejniece L.; Švalbe B.; Vilšķērsts R.; Dambrova M. Glyoxalase 1 and glyoxalase 2 activities in blood and neuronal tissue samples from experimental animal models of obesity and type 2 diabetes mellitus. J. Physiol. Sci. 2012, 62(6), 469-478.      

281Beresņeva T.; Mishnev A.; Jaschenko E.; Shestakova I.; Gulbe A.; *Ābele E. Palladium-catalyzed synthesis of novel tetra- and penta-cyclic biologically active benzopyran- and pyridopyran-containing heterocyclic systems. Arkivoc 2012, 2012(9), 185-194.      

282*Jaudzems K.; Jia X.; Yagi H.; Zhulenkovs D.; Graham B.; Otting G.; Liepinsh E. Structural basis for 5′-end-specific recognition of single-stranded DNA by the R3H domain from human Sμbp-2. J. MOL. BIOL. 2012, 424(1-2), 42-53.      

283*Serdyuk O.V.; Chalikidi P.N.; Butin A.V. Furfuryl aryl(alkyl) ketones: Preparation and synthetic potential (review). Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 48(9), 1281-1296.      

284Stepanovs D.; *Mishnev A. Multicomponent pharmaceutical cocrystals: Furosemide and pentoxifylline. Acta Crystallogr Sect C Cryst Struct Commun 2012, 68(12).      

285Kiselev G.; Mishnev A.F.; Ivanova E.M.; Vozny I.V.; *Žalubovskis R. Synthesis of an 8-membered heterocycle from saccharin and leakadine. Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 48(9), 1412-1414.      

286*Sokolovska J.; Isajevs S.; Sugoka O.; Sharipova J.; Paramonova N.; Isajeva D.; Rostoka E.; Sjakste T.; Kalvinsh I.; Sjakste N. Comparison of the effects of glibenclamide on metabolic parameters, GLUT1 expression, and liver injury in rats with severe and mild streptozotocin-induced diabetes mellitus. Medicina 2012, 48(10), 532-543.      

287Rumaks J.; Pupure J.; Svirskis Š.; Isajevs S.; Duburs G.; Kalvinsh I.; *Kluša V. Search for stroke-protecting agents in endothelin-1-induced ischemic stroke model in rats. Medicina 2012, 48(10), 525-531.      

288*Kūka J.; Makrecka M.; Grinberga S.; Pugovičs O.; Liepinsh E.; Dambrova M. A short-term high-dose administration of sodium pivalate impairs pyruvate metabolism without affecting cardiac function. Cardiovasc. Toxicol. 2012, 12(4), 298-303.      

289Smits R.; Belyakov S.; Vigante B.; *Duburs G. Methyl 6-oxo-4-phenyl-2-[(Z)-2-(pyridin-2-yl)ethenyl]-1,4,5,6- tetrahydropyridine-3-carboxylate. Acta Crystallogr. Sect. E Struct. Rep. Online 2012, 68(12).      

290*Antone U.; Sterna V.; Zagorska J. Investigations into the enhancement of cow's milk oxidative stability. Res. Rural Dev. 2012, 1, 164-170.      

291Beresņeva T.; *Ābele E. Novel copper-catalyzed rearrangement of 2-aminobenzothiazoles to phenothiazines. Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 48(9), 1420-1422.      

292Nikitjuka A.; *Jirgensons A. Synthesis of hydroxamic acids by using the acid labile O-2-methylprenyl protecting group. Synlett 2012, 23(20), 2972-2974.      

293Donets P.A.; Saget T.; *Cramer N. Chiral monodentate trialkylphosphines based on the phospholane architecture. Organometallics 2012, 31(23), 8040-8046.      

Patenti un patentu pieteikumi
294Cernobrovijs Aleksandrs; Kalvins Ivars; Pugovics Osvalds; Varaceva Larisa. A method for preparing high purity 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium hydroxide inner salt. IT/EP2104660, 11.01.2012.      

295Cernobrovijs Aleksandrs; Kalvins Ivars; Pugovics Osvalds; Varaceva Larisa. A method for preparing high purity 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium hydroxide inner salt. ES2380377, 11.01.2012.      

296Cernobrovijs Aleksandrs; Kalvins Ivars; Pugovics Osvalds; Varaceva Larisa. A method for preparing high purity 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium hydroxide inner salt. EP2104660, 11.01.2012.      

297Cernobrovijs Aleksandrs; Kalvins Ivars; Pugovics Osvalds; Varaceva Larisa. A method for preparing high purity 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium hydroxide inner salt. AT540921, 15.01.2012.      

298Kalvins Ivars; Pelcman Benjamin; Olofsson Kristofer; Katkevics Martins; Ozola Vita; Suna Edgars; Trapencieris Peteris; Katkevica Dace; Schaal Wesley. Indoles Useful in the Treatment of Inflammation. US8097623, 17.01.2012.      

299Katkevics Martins; Nilsson Peter; Pelcman Benjamin. Bis aromatic compounds for use as LTC4 synthase inhibitors. EP2406219, 18.01.2012.      

300Bisenieks Egils; Duburs Gunars; Stonans Ilmars; Jaschenko Elina; Domracheva Ilona; Poikans Janis; Bruvere Imanta; Kalvins Ivars; Shestakova Irina; Uldrikis Janis; Vigante Brigita; Pubulis Kaspars; Jonane-Osa Indra. Pharm.comb. of 5-fluorouracil and derivative of 1,4-dihydropyridine and its use in the treatment .... EP2406218, 18.01.2012.      

301Kalvins Ivars; Shestakova Irina; Kanepe-Lapsa Iveta; Domracheva Ilona; Adrianov Viktor. 1-aziridino-1-hydroxyiminomethyl-derivatives, method for the production thereof and medicaments. JP4860865, 25.01.2012.      

302Kalvins Ivars; Stonans Ilmars; Jansone Ilze; Bisenieks Egils; Duburs Gunars; Vigante Brigita; Uldrikis Janis; Bruvere Imanta; Zuka Liga; Poikans Janis; Neidere Zaiga; Jonane-Osa Indra. Derivatives of 1,4-dihydropyridine possessing antiviral efficacy. WO2012010276, 26.01.2012.      

303Reine Inese; Zandersons Armands. Method for preparing medetomidine and its salts. AU2007316693, 02.02.2012.      

304Katkevics Martins; Nilsson Peter; Pelcman Benjamin. Bis aromatic compounds for use as LTC4 synthase inhibitors. CN102348686, 08.02.2012.      

305Bisenieks Egils; Duburs Gunars; Stonans Ilmars; Jaschenko Elina; Domracheva Ilona; Poikans Janis; Bruvere Imanta; Kalvins Ivars; Shestakova Irina; Uldrikis Janis; Vigante Brigita; Pubulis Kaspars; Jonane-Osa Indra. Pharm.comb. of 5-fluorouracil and derivative of 1,4-dihydropyridine and its use in the treatment .... CN102348685, 08.02.2012.      

306Kalvins Ivars; Cernobrovijs Aleksandrs; Tribulovich Vyacheslav; Labeish Vladimir. Method for preparation 6-[3-(1-adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphtoic acid. US8119835, 21.02.2012.      

307Kalvins Ivars; Stonans Ilmars; Shestakova Irina; Domracheva Ilona; Jaschenko Elina; Bridane Veronika. Composition of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) and one of catechin, kaempherol and myricetin fo. EP2420289, 22.02.2012.      

308Priepke Henning; Doods Henri; Kuelzer Raimund; Pfau Roland; Stenkamp Dirk; Pelcman Benjamin; Roenn Robert; Lubriks Dmitrijs; Suna Edgars. 2-(Arylamino)-3H-imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxamide derivatives and their use as MPGES-1 .... CA2807089, 23.02.2012.      

309Priepke Henning; Doods Henri; Kuelzer Raimund; Pfau Roland; Stenkamp Dirk; Pelcman Benjamin; Roenn Robert; Lubriks Dmitrijs; Suna Edgars. 2-(Arylamino)-3H-imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxamide derivatives and their use as MPGES-1 .... WO2012022792, 23.02.2012.      

310Lusis Viesturs; Muceniece Dzintra; Reine Inese; Zandersons Armands. Process for the preparation of 5-(2-ethyl-dihydro-1H-inden-2-yl)-1H-imidazole and salts thereof. NZ586521, 24.02.2012.      

311Kalvins Ivars; Stonans Ilmars; Vilskersts Reinis; Liepins Edgars; Dambrova Maija; Birmans Anatolijs. 3-(2,2,2-Trimethylhydrazinium)propionate salts for treating myocardial infarction. NZ586518, 24.02.2012.      

312Kalvins Ivars; Tribulovich Vyacheslav; Labeish Vladimir; Cernobrovijs Aleksandrs. A method for preparation of substituted adamantylarylmagnesium halides. UA97507, 27.02.2012.      

313Kalvins Ivars; Cernobrovijs Aleksandrs; Tribulovich Vyacheslav; Labeish Vladimir. Method for preparation 6-[3-(1-adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphtoic acid. UA97509, 27.02.2012.      

314Kalvins Ivars; Cernobrovijs Aleksandrs; Tribulovich Vyacheslav; Labeish Vladimir. Method for preparation 6-[3-(1-adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphtoic acid. UA97508, 27.02.2012.      

315Kalvins Ivars; Birmans Anatolijs; Veveris Maris; Lebedevs Antons; Misnovs Anatolijs. Novel acetylsalicyclic acid salts. SG176880, 28.02.2012.      

316Cernobrovijs Aleksandrs; Kalvins Ivars; Pugovics Osvalds; Varaceva Larisa. A method for preparing high purity 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium hydroxide inner salt. EA016101, 28.02.2012.      

317Kalvins Ivars; Stonans Ilmars; Shestakova Irina; Domracheva Ilona; Jaschenko Elina; Bridane Veronika; Kanepe-Lapsa Iveta. Composition of tegafur, Indole-3-carbinol and either catechin, kaempherol, myricetin or luteolin fos. EP2422848, 29.02.2012.      

318Kalvins Ivars; Stonans Ilmars; Shestakova Irina; Domracheva Ilona; Jaschenko Elina; Bridane Veronika; Kanepe-Lapsa Iveta. Composition of TEGAFUR, caffeic acid phenethyl ester (CAPE) and either catechin, kaempherol, myrices. EP2422784, 29.02.2012.      

319Kalvins Ivars; Stonans Ilmars; Shestakova Irina; Domracheva Ilona; Jaschenko Elina; Bridane Veronika; Kanepe-Lapsa Iveta. Pharmaceutical composition of tegafur and natural flavonoid derivative catechin for potentiating an. EP2422815, 29.02.2012.      

320Kalvins Ivars; Stonans Ilmars; Shestakova Irina; Domracheva Ilona; Jaschenko Elina; Bridane Veronika; Kanepe-Lapsa Iveta. Composition of Indole-3-carbinol and either catechin, kaempherol, myricetin or luteolin .... EP2422849, 29.02.2012.      

321Veinbergs Grigorijs; Vorona Maksims; Zvejniece Liga; Cernobrovijs Aleksandrs. Method of prep. and use of pharmacologically active N-carbamoylmethyl-4(R)-phenyl-2-pyrrolidinone. RS20100352, 29.02.2012.      

322Kalvins Ivars; Pugovics Osvalds; Cernobrovijs Aleksandrs; Ievina Agnija; Lebedevs Antons. Carbonic and sulphuric acid salts of 3-(2,2,2-trimethylhydrazinium)propionate esters and their .... RS51838, 29.02.2012.      

323Kalvins Ivars; Graham Parsons Christopher; Jirgensons Aigars; Jaunzeme Ieva; Henrich Markus; Weil Tanja; Kauss Valerjans; Danysz Wojciech. Tetrahydroquinolinones and their use as antagonists of metabotropic glutamate receptors. IL177524, 29.02.2012.      

324Kalvins Ivars; Stonans Ilmars; Shestakova Irina; Domracheva Ilona; Jaschenko Elina; Bridane Veronika; Kanepe-Lapsa Iveta. A new medical use of 3-(2,2,2-trimethylhydrazinium) propionate dihydrate and natural flavonoid .... EP2425835, 07.03.2012.      

325Andrianov Victor; Kalvins Ivars; Lek Per; Lundstedt Torbjorn; Skottner Anna. Compounds acting as melanocortin receptor ligands. JP4891516, 07.03.2012.      

326Lusis Viesturs; Muceniece Dzintra; Reine Inese; Zandersons Armands. Process for the preparation of 5-(2-ethyl-dihydro-1H-inden-2-yl)-1H-imidazole and salts thereof. EP2225209, 28.03.2012.      

327Kalvins Ivars; Cernobrovijs Aleksandrs; Tribulovich Vyacheslav; Labeish Vladimir. Method for preparation 6-[3-(1-adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphtoic acid. EP2139839, 28.03.2012.      

328Henrich Markus; Weil Tanja; Hechenberger Mirko; Muller Sibylle; Kauss Valerjans; Zemribo Ronalds; Erdmane Elina; Smits Gints. Metabotropic glutamate receptor modulators. MX2012001552, 29.03.2012.      

329William Finn Paul; Loza Einars; Duffy James; Kalvins Ivars; Watkins Clare; Dikovska Klara; Harris C John; Ritchie James; Gailite Vija; Vorona Maksims; Piskunova Irene; Rosario Romero Martin Maria; Starchenkov Igors. Carbamic acid compounds comprising a sulfonamide linkage as HDAC inhibitors. CA2423744, 03.04.2012.      

330Erdmane Elina; Kaulina Larisa; Danysz Wojciech; Dekundy Andrzej; Hechenberger Mirko; Henrich Markus; Jatzke Claudia; Nagel Jens; Graham Parsons Christopher; Weil Tanja; Fotins Juris; Gutcaits Aleksandrs; Zemribo Ronalds; Kauss Valerjans; Kalvins Ivars. Substituted pyrazolopyrimidines, a process for their preparation and their use as medicine. AU2007280428, 12.04.2012.      

331Lusis Viesturs; Muceniece Dzintra; Reine Inese; Zandersons Armands. Process for the preparation of 5-(2-ethyl-dihydro-1H-inden-2-yl)-1H-imidazole and salts thereof. AT551327, 15.04.2012.      

332Kalvins Ivars; Cernobrovijs Aleksandrs; Tribulovich Vyacheslav; Labeish Vladimir. Process for preparation of 6-[3-(1-adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphtoic acid. AT551315, 15.04.2012.      

333Kalvins Ivars; Cernobrovijs Aleksandrs; Tribulovich Vyacheslav; Labeish Vladimir. Method for preparation 6-[3-(1-adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphtoic acid. AT551316, 15.04.2012.      

334Kalvins Ivars; Veinbergs Grigorijs; Vorona Maksims; Zvejniece Liga; Cernobrovijs Aleksandrs; Karina Ligita; Dambrova Maija. Method of preparation and use of pharmacologically active N-carbamoylmethyl-4(R)-phenyl-2-pyrroli.... EE05536, 16.04.2012.      

335Kalvins Ivars; Klusa Vija; Isajevs Sergejs; Pupure Jolanta; Rumaks Juris; Gordjusina Valentina; Taivans Immanuels. Pharmaceutical composition on basis of reverse transcriptase inhibitor and meldonium. EE05529, 16.04.2012.      

336Kalvins Ivars; Birmans Anatolijs; Veveris Maris; Lebedevs Antons; Misnovs Anatolijs. Novel acetylsalicyclic acid salts. MX2011013750, 20.04.2012.      

337Kalvins Ivars; Klusa Vija; Isajevs Sergejs; Pupure Jolanta; Rumaks Juris; Gordjusina Valentina; Taivans Immanuels. Pharmaceutical composition on basis of reverse transcriptase inhibitor and meldonium. CN101252925, 25.04.2012.      

338Henrich Markus; Abel Ulrich; Muller Sibylle; Kubas Holger; Meyer Udo; Hechenberger Mirko; Kauss Valerjans; Zemribo Ronalds. Metabotropic glutamate receptor modulators. WO2012052451, 26.04.2012.      

339Kalvins Ivars; Pugovics Osvalds; Cernobrovijs Aleksandrs; Ievina Agnija; Lebedevs Antons. Carbonic and sulphuric acid salts of 3-(2,2,2-trimethylhydrazinium)propionate esters and their .... EA016355, 30.04.2012.      

340Pfau Roland; Arndt Kirsten; Doods Henri; Klinder Klaus; Kuelzer Raimund; Lubriks Dmitrijs; Mack Juergen; Pelcman Benjamin; Priepke Henning; Roenn Robert; Stenkamp Dirk; Suna Edgars. 3H-imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxamides as anti inflammatory agents. MA33239, 02.05.2012.      

341Erdmane Elina; Kaulina Larisa; Kalvins Ivars; Danysz Wojciech; Dekundy Andrzej; Hechenberger Mirko; Henrich Markus; Jatzke Claudia; Nagel Jens; Graham Parsons Christopher; Weil Tanja; Fotins Juris; Gutcaits Aleksandrs; Zemribo Ronalds; Kauss Valerjans. Substituted pyrazolopyrimidines, a process for their preparation and their use as medicine. RU2450004, 10.05.2012.      

342Cernobrovijs Aleksandrs; Ievina Agnija; Kalvins Ivars; Lebedevs Antons; Veinbergs Grigorijs; Vorona Maksims. Regeneration of 2,2'-cyclopropylidene-bis(oxazolines). JP2012510465, 10.05.2012.      

343Kalvins Ivars; Birmans Anatolijs; Veveris Maris; Lebedevs Antons; Misnovs Anatolijs. Novel acetylsalicyclic acid salts. KR20120050437, 18.05.2012.      

344Henrich Markus; Weil Tanja; Hechenberger Mirko; Muller Sibylle; Kauss Valerjans; Zemribo Ronalds; Erdmane Elina; Smits Gints. Metabotropic glutamate receptor modulators. CN102471334, 23.05.2012.      

345Pfau Roland; Arndt Kirsten; Doods Henri; Klinder Klaus; Kuelzer Raimund; Lubriks Dmitrijs; Mack Juergen; Pelcman Benjamin; Priepke Henning; Roenn Robert; Stenkamp Dirk; Suna Edgars. 3H-imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxamides as anti inflammatory agents. PE05892012, 26.05.2012.      

346Pfau Roland; Arndt Kirsten; Doods Henri; Klinder Klaus; Kuelzer Raimund; Lubriks Dmitrijs; Mack Juergen; Pelcman Benjamin; Priepke Henning; Roenn Robert; Stenkamp Dirk; Suna Edgars. 3H-imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxamides as anti inflammatory agents. CO6450668, 31.05.2012.      

347Priepke Henning; Doods Henri; Kuelzer Raimund; Pfau Roland; Stenkamp Dirk; Pelcman Benjamin; Roenn Robert; Lubriks Dmitrijs; Suna Edgars. Imidazo(4,5-b)pyridine-6-carboxamides as anti-inflammatory agents. WO2012076674, 14.06.2012.      

348Kalvins Ivars; Pugovics Osvalds; Cernobrovijs Aleksandrs; Ievina Agnija; Lebedevs Antons. One-pot process for preparing 3-(2,2,2-trimethylhydrazinium)propionate dihydrate. UA98837, 25.06.2012.      

349Abel Ulrich; Krueger Bjoern; Kubas Holger; Meyer Udo; Zemribo Ronalds; Smits Gints. Metabotropic glutamate receptor modulators. WO2012085167, 28.06.2012.      

350Kalvins Ivars; Dambrova Maija; Liepins Edgars; Pugovics Osvalds; Vilskersts Reinis; Kuka Janis; Grinberga Solveiga; Loza Einars. Use of 4-[ethyl(dimethyl)ammonio]butanoate in the treatment of cardiovascular disease. CU20120065, 29.06.2012.      

351William Finn Paul; Loza Einars; Duffy James; Watkins Clare; Dikovska Klara; Harris C John; Ritchie James; Gailite Vija; Vorona Maksims; Piskunova Irene; Rosario Romero Martin Maria; Starchenkov Igors; Kalvins Ivars. Carbamic acid compounds comprising a sulfonamide linkage as HDAC inhibitors. JP4975941, 11.07.2012.      

352Henrich Markus; Weil Tanja; Hechenberger Mirko; Muller Sibylle; Kauss Valerjans; Zemribo Ronalds; Erdmane Elina; Smits Gints. Metabotropic glutamate receptor modulators. US201217842, 12.07.2012.      

353Kalvins Ivars; Lebedevs Antons; Cernobrovijs Aleksandrs; Dambrova Maija; Zvejniece Liga; Vorona Maksims; Veinbergs Grigorijs. 4R,5S-enantiomer of 2-(5-methyl-2-oxo-4-phenyl-pyrrolidin-1-yl)-acetamide with nootropic activity. CN102596905, 18.07.2012.      

354Kalvins Ivars; Birmans Anatolijs; Veveris Maris; Lebedevs Antons; Misnovs Anatolijs. Antiinflammatory agent. LV14468, 20.07.2012.      

355Kalvins Ivars; Birmans Anatolijs; Veveris Maris; Lebedevs Antons; Misnovs Anatolijs. A combination medicinal product for inhibition of platelet aggregation. LV14462, 20.07.2012.      

356Lusis Viesturs; Muceniece Dzintra; Reine Inese; Zandersons Armands. Process for the preparation of 5-(2-ethyl-dihydro-1H-inden-2-yl)-1H-imidazole and salts thereof. EA016832, 30.07.2012.      

357Kalvins Ivars; Shestakova Irina; Kanepe-Lapsa Iveta; Domracheva Ilona; Adrianov Viktor. 1-aziridino-1-hydroxyiminomethyl-derivatives, method for the production thereof and medicaments. CZ303316, 01.08.2012.      

358Kauss Valerjans; Jirgensons Aigars; Gold Markus. Method of preparing Neramexane or a salt thereof. EP2483234, 08.08.2012.      

359Kalvins Ivars; Pugovics Osvalds; Cernobrovijs Aleksandrs; Ievina Agnija; Lebedevs Antons. Carbonic and sulphuric acid salts of 3-(2,2,2-trimethylhydrazinium)propionate esters and their .... EA016937, 30.08.2012.      

360Kalvins Ivars; Stonans Ilmars; Vilskersts Reinis; Liepins Edgars; Dambrova Maija; Birmans Anatolijs. 3-(2,2,2-Trimethylhydrazinium)propionate salts for treating myocardial infarction. EA016971, 30.08.2012.      

361Kalvins Ivars; Graham Parsons Christopher; Jirgensons Aigars; Jaunzeme Ieva; Henrich Markus; Vanejevs Maksims; Weil Tanja; Kauss Valerjans; Danysz Wojciech; Jatzke Claudia. Tetrahydroquinolinones and their use as modulators of metabotropic glutamate receptors. IL189617, 30.08.2012.      

362Katkevics Martins; Nilsson Peter; Pelcman Benjamin. Bis aromatic compounds for use as LTC4 synthase inhibitors. JP2012520275, 06.09.2012.      

363Bisenieks Egils; Duburs Gunars; Stonans Ilmars; Jaschenko Elina; Domracheva Ilona; Poikans Janis; Bruvere Imanta; Kalvins Ivars; Shestakova Irina; Uldrikis Janis; Vigante Brigita; Pubulis Kaspars; Jonane-Osa Indra. Pharm.comb. of 5-fluorouracil and derivative of 1,4-dihydropyridine and its use in the treatment .... JP2012520264, 06.09.2012.      

364Muceniece Dzintra; Grumann Arne; Soidinsalo Otto. Process for the preparation of quetiapine. EP2245021, 12.09.2012.      

365Kalvins Ivars; Klusa Vija; Isajevs Sergejs; Pupure Jolanta; Rumaks Juris; Gordjusina Valentina; Taivans Immanuels. Pharmaceutical composition on basis of reverse transcriptase inhibitor and meldonium. JP5027809, 19.09.2012.      

366Stonans Ilmars; Veinbergs Grigorijs; Cernobrovijs Aleksandrs; Dambrova Maija; Kalvins Ivars; Zvejniece Liga; Vorona Maksims. 4R,5R-Enantiomer of 2-(5-methyl-2-oxo-4-phenyl-pyrrolidin-1-yl)-acetamide with nootropic activity. WO2012123358, 20.09.2012.      

367Kalvins Ivars; Stonans Ilmars; Vilskersts Reinis; Liepins Edgars; Dambrova Maija; Birmans Anatolijs. 3-(2,2,2-Trimethylhydrazinium)propionate salts for treating myocardial infarction. GEP20125646, 25.09.2012.      

368Kalvins Ivars; Dambrova Maija; Liepins Edgars; Pugovics Osvalds; Vilskersts Reinis; Kuka Janis; Grinberga Solveiga; Loza Einars. Use of 4-[ethyl(dimethyl)ammonio]butanoate in the treatment of cardiovascular disease. CO6531459, 28.09.2012.      

369Kalvins Ivars; Dambrova Maija; Liepins Edgars; Pugovics Osvalds; Vilskersts Reinis; Kuka Janis; Grinberga Solveiga; Loza Einars. Use of 4-[ethyl(dimethyl)ammonio]butanoate in the treatment of cardiovascular disease. AR081514, 03.10.2012.      

370Henrich Markus; Bauer Angela; Nagel Jens; Sladek Meik; Graham Parsons Christopher; Danysz Wojciech; Kauss Valerjans; Rozhkovs Jevgenijs; Starchenkov Igors; Trifanova Dina. Glycine B antagonists. US8288549, 16.10.2012.      

371Kalvins Ivars; Birmans Anatolijs; Veveris Maris; Lebedevs Antons; Misnovs Anatolijs. A novel therapeutically combination of nicotinic acid and meldonium. EA201200037, 30.10.2012.      

372Cernobrovijs Aleksandrs; Kalvins Ivars; Pugovics Osvalds; Varaceva Larisa. A method for preparing high purity 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium hydroxide inner salt. RS52209, 31.10.2012.      

373Kalvins Ivars; Dambrova Maija; Liepins Edgars; Stonans Ilmars. 4-[(Haloalkyl)dimethyl)ammonio]butanoates and use thereof in the treatment of cardiovascular.... WO2012146737, 01.11.2012.      

374Kalvins Ivars; Stonans Ilmars; Dambrova Maija; Liepins Edgars; Grinberga Solveiga; Kuka Janis; Lola Daina; Loza Einars; Pugovics Osvalds; Vilskersts Reinis. Use of 3-carboxy-N-ethyl-N,N-dimethylpropan-1-aminium salts in the treatment of cardiovascular .... CA2832693, 01.11.2012.      

375Kalvins Ivars; Stonans Ilmars; Dambrova Maija; Liepins Edgars; Grinberga Solveiga; Kuka Janis; Lola Daina; Loza Einars; Pugovics Osvalds; Vilskersts Reinis. Use of 3-carboxy-N-ethyl-N,N-dimethylpropan-1-aminium salts in the treatment of cardiovascular .... WO2012146736, 01.11.2012.      

376Kalvins Ivars; Dambrova Maija; Liepins Edgars; Pugovics Osvalds; Vilskersts Reinis; Kuka Janis; Grinberga Solveiga; Loza Einars. Use of 4-[ethyl(dimethyl)ammonio]butanoate in the treatment of cardiovascular disease. PE14732012, 18.11.2012.      

377Kalvins Ivars; Birmans Anatolijs; Veveris Maris. Novel factor XII inhibitor. WO2012158003, 22.11.2012.      

378Abel Ulrich; Hansen Angela; Ernst Wolter Falko; Krueger Bjoern; Kauss Valerjans; Rozhkovs Jevgenijs; Semenikhina Valentina; Piskunova Irene; Pelss Juris. Glycine B antagonists. WO2012164085, 06.12.2012.      

379Priepke Henning; Doods Henri; Kuelzer Raimund; Pfau Roland; Stenkamp Dirk; Pelcman Benjamin; Roenn Robert; Lubriks Dmitrijs; Suna Edgars. 2-(Arylamino)-3H-imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxamide derivatives and their use as MPGES-1 .... AR082509, 12.12.2012.      

380Kalvins Ivars; Birmans Anatolijs; Veveris Maris; Lebedevs Antons; Misnovs Anatolijs. Novel acetylsalicyclic acid salts. NZ597510, 21.12.2012.      

Publicistika
381Stradiņš J.. Ivaru Turovski pieminot (01.07.1945-27.11.2011). Latvian J. Chem. 2012, 51(2), 166-167.      

382Страдынь Я.П.. Академик Иварс Калвиньш (к 65-летию со дня рождения) = Academician Ivars Kalvinsh (65th birthday). Химия гетероцикл.соед. 2012, 540 (6), 897-898; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 2012, 48(6), 831-832.      

383Stradins J.. Paul Walden (Pauls Valdens): Latvia,s Lost Son Rediscovered in the Year of Chemistry. Latvian J. Chem. 2012, 51 (1), 15-19.      

384Trapencieris P.. Paula Valdena 7. simpozijs organiskajā ķīmijā = Seventh Paul Walden Symposium in Organic Chemistry. Latvian J. Chem. 2012, 51 (1), 3-14.      

Citas publikācijas
385Петухов В.И.; Баумане Л.Х.; Рестэ Е.Д.; Звагуле Т.Я.; Романова М.А.; Шушкевич Н.И.; Сушкова Л.Т.; Скавронский С.В.; Щуков А.Н. Диагностика нитрозактивного стресса с помощью количественной ЭПР-спектроскопии эпидермальных клеток. Бюл. эксперим. биол. и мед. 2012, 154(12), 698-700.      

386Adlere I.; Krauze A.; Duburs G. Synthesis of 3-Unsubstituted 4-Aryl-4,7-Dihydrothieno[2,3-b]Pyridine-2,5-Dicarboxylates = 3-Neaizvietotu 4-Aril-4,7-Dihidrotiēno[2,3-B]Piridīn-2,5-Dikarbonskābes Esteru Sintēze . Latvian J. Chem. 2012, 51(3)( DOI: 10.2478/v10161-012-0009-8), 257-263.      

387Ābele E. Recent advances in activation of silicon bonds by fluoride ion. Latvian J. Chem. 2012, 51(3), DOI: 10.2478/v10161-012-0014-y, 173-191.      

388Ветра А.; Шефере М.; Скарда И.; Матвея Л.; Калвинын И. Положительный эффект применения милдроната в ранней реабилитации неврологических больных. Нейро News: психоневрол.и нейропсихиатрия. 2012, 7(42), 19-22.      

389Сьяксте Н.И.; Дзинтаре М.Я.; Калвиньш И.Я. Роль индукции NO в механизме действия цитопротектора олвазола - оригинального регулятора эндотелиальной функции. Теоретична медицина, 2012, XVII(2), 4-13.      

390Abele E. Synthesis, reactions and biological activity of derivatives of oximes of six-membered oxygen heterocycles. Heterocyclic Letters. 2012, 2 (4), 515-540.      

391Golomba L.; Jaschenko E.; Gulbe A.; Shestakova I.; Abele E. Synthesis and evaluation of 2-benzothiazole formamidoximes as novel class of cytotoxic agents. Heterocyclic Letters. 2012, 2 (4), 479-484.      

392Grinberga S.; Krauze A.; Krasnova L.; Duburs G. Synthesis of 4-benzo[1,3]dioxol-5-ylthieno[2,3-b]pyridines. Latvian J. Chem. 2012, 51(2), 143-148.      

393Koliškina O.; Kažoka H.; Černova L.; Krauze A. 1,4-Dihidropiridīnu log D vērtības noteikšana, izmantojot augstefektīvās šķidrumu hromatogrāfijas metodi . Latvian J. Chem. 2012, 51(2), 114-123.      

394Stonkus V.; Edolfa-Kalnina K.; Fleisher M.; Shmidlers A.; Mishnev A.; Sile Dz.; Leite L. Alifātisko skābju kross-ketonizācija uz cinka hromīta tipa katalizatoriem. RTU zin.raksti. Sēr.1. 2012, Sēj. 25. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistr, 42-46.      

395Звиедре И.И.; Беляков С.В. Структура нового двойного комплекса меди(II) с дилимонноборной кислотой. Журнал неорганической химии. 2012, 57(10), 1406-1412.      

396Ābele E. Oximes of Seven-Membered Heterocyclic Compounds Containing Two Heteroatoms . Latvian J. Chem. 2012, 51(2), 83-92.      

397Višņevska J.; Jaščenko E.; Šestakova I.; Gulbe A.; Ābele E. Unusual Synthesis and Cytotoxicity of N-[2-(Benzothiazol-2-Sulfonyl)-1-Ethoxyethoxy]-5-(Benzothiazol-2-Ylsulfanyl)Pentanamidine . Latvian J. Chem. 2012, 51(2), 149-153.      

398Visnevska J.; Belyakov S.; Shestakova I.; Gulbe A.; Jaschenko E.; Abele E. Evaluation of (E)-2-chlorovinylsulfones as novel class of cytotoxic agents and highly (E)-stereoselective addition of N-, S- and Se-nucleophiles to (E)-2-chlorovinylsulfones under phase transfer catalysis conditions. Heterocyclic Letters. 2012, 2(3), 245-252.      

399Петухов В.И.; Баумане Л.Х.; Дмитриев Е.В.; Рестэ Е.Д.; Звагуле Т.Я.; Романова М.А.; Шушкевич Н.И.; Скавронский С.В.; Щуков А.Н. Сдвиги в металло-лигандном гомеостазе клеток эпидермиса в качестве дискриминаторов окислительного/нитрозативного стресса. В кн. Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем. Ч.2. Международная научная конференция. 10-й Съезд Белорусского общественого объединения фотобиологов и биофизиков. Сборник статей. 2012, 192-194.      

400Vitolina R.; Krauze A.; Duburs G.; Velena A. Aspects of the amlodipine pleiotropy in biochemistry, pharmacology and clinics . Int. J. Pharmaceut. Sci. a. Research 2012, 3(5), 1215-1232.      

401Jansone D.; Popelis J.; Jaschenko E.; Gulbe A.; Shestakova I.; Fleisher M.; Belyakov S.; Abele E. Synthesis and сytotoxicity of 4-[(E)-hetaryl-vinyl]-6,6-dimethyl-2-oxo-1,2,5,6-tetrahydro-pyridine-3-nitriles. Heterocyclic Letters. 2012, 2(2), 198-205.      

402Abele E.; Beresneva T.; Belyakov S.; Popelis J.; Rubina K. A new copper-catalyzed pathway to benzo and pyridyl fused imidazo-, triazolo- and pyrimido-thiazines. Heterocyclic Letters. 2012, 2(2), 182-191.      

403Abele E.; Abele R.; Golomba Ļ. Palladium catalyzed mono- and diarylation of 2-methylquinolines. Heterocyclic Letters. 2012, 2(2), 146-149.      

404Parkova A. Cleavage reactions of coumarins with oxygen and nitrogen nucleophiles. Latvian J. Chem. 2012, 51(1), 71.      

405Rasina D. Dynamic chemistry for ligand identification of biomolecules: reversible acylation of hydroxamic acids with N,O-diacylhydroxylamines in the presence of COLLAGENASE. Latvian J. Chem. 2012, 51(1), 72.      

406Grigorjeva L. Synthesis of 1,2-diols by Lewis acid-catalyzed intramolecular allylic substitution of trichloroacetimidates. Latvian J. Chem. 2012, 51(1), 58.      

407Grandāne A. Synthesis of benzo[e][1,2]oxathiine-2,2-dioxide derivatives. Latvian J. Chem. 2012, 51(1), 57.      

408Černova L.; Jaščenko E. Oxidation of 6-Alkylsulfanyl-1,4-dihydropyridine Ring and Sulfur Atom and its Influence on Biological Activity. Latvian J. Chem. 2012, 51(1), 56.      

409Andžāns Z.; Adlere I. Enantioselective enzymatic hydrolysis of 1,4-dihydropyridin-6-ylsulfanyl alkanoic acid methyl esters. Latvian J. Chem. 2012, 51(1), 52.      

410Grinberga S. Synthesis and properties of 6-(3-chloro-2-hydroxypropylsulfanyl)-1,4-dihydropyridines. Latvian J. Chem. 2012, 51(1), 59.      

411Kher S. Design and synthesis of peptidic alpha-ketoamide-based PfSuB1 inhibitors. Latvian J. Chem. 2012, 51(1), 61.      

412Paegle E. Synthesis of benzo[b]selenophene and selenolothiophene derivatives. Latvian J. Chem. 2012, 51(1), 70.      

413Силинь Э.Я.; Беляков С.В.; Ашакс Я.В.; Печ Л.Я.; Зарума Д.Э. Строение 8-меркаптохинолинатов мышьяка. Синтез и кристаллическая структура 4-метокси-8-меркаптохинолината мышьяка As[C9H5(OCH3)NS]3. Журнал неорганической химии. 2012, 57(3), 425-430.      

414Abele E.; Rubina K.; Golomba L.; Abele R. A new pathway for the preparation of 3-substituted 1,2,4-oxadiazepines by intramolecular palladium catalyzed cyclization of (e)-o-(2-iodophenylmethyl) amidoximes. Heterocyclic Letters. 2012, 2(1), 85-89.      

415Beresneva T.; Belyakov S.; Abele E. Palladium-catalyzed route to novel five- and six-cyclic heterocyclic systems containing thiazole, imidazole and oxepine rings . Heterocyclic Letters. 2012, 2(1), 13-18.