Publikācijas » 2012

Rezultātu skaits lapā  
Konferences
81Vorona M.; Veinberg G.; Zvejniece L.; Dambrova M. Preparation and Catalytic Hydrogenation of 3-Pyrroline-2-ones. Books of Abstracts , International Conference Catalysis in Organic Synthesis [ICCOS-2012]; September 15-20: P276. Moscow, Russia, 2012; 368.      

82Abele R.; Abele E.; Beresneva T.; Visnevska J.; Belyakov S.; Golomba L. Transition Metal Catalyzed Synthesis of Novel Seven-Membered Heterocyclic Systems. Books of Abstracts, International Conference Catalysis in Organic Synthesis [ICCOS-2012]; September 15-20: P3. Moscow, Russia, 2012; 95.      

83Abele E.; Abele R.; Beresneva T.; Visnevska J.; Belyakov S.; Golomba L. Transition Metal Catalyzed Synthesis of Novel Five- and Six-Membered Heterocyclic Systems. Books of Abstracts, International Conference Catalysis in Organic Synthesis [ICCOS-2012]; September 15-20: P2. Moscow, Russia, 2012; 94.      

84Sarceviča I.; Orola L.; Beļakovs S. Izoniazīda – karbonskābju molekulāro kompleksu iegūšana, struktūra un īpašības. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences, Analitiskās un fizikālās ķīmijas sekcija ; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 52.      

85Zariņš A.; Ķizāne G.; Supe A.; Baumane L.; Bērziņš A.; Rašmane Dz.; Šteins I. Gaisa atmosfēras ietekme uz litija ortosilikāta nanopulvera sastāvu un radiolīzi paaugstinātā temperatūrā. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences, Analitiskās un fizikālās ķīmijas sekcija ; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 50.      

86Zemribo R. Discovery of novel allosteric modulators of mGluR5 receptor = Jaunu mGluR5 receptora alostērisko modulatoru meklējumi . Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences Ķīmijas sekcijas plenārsēde, 7. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 50.      

87Skapare E.; Gornas P.; Seglina D.; Tirzite D.; Dambrova M. The Content of Philoridzin in Apple Processing Products of Different Varieties Grown in Latvia. Book of Abstracts, International Conference Nutrition and Health; September 4-6: P22. Riga, Latvia, 2012; 72.      

88Jekabsons K.; Parfejevs V.; Riekstina U. ; Laizane A.; Vanina M.; Ventins J.; Jansone B.; Plotniece A.; Pajuste K.; Kaldre D.; Bisenieks I.; Bruvere I.; Klusa V.; Muceniece R. Human dermal stem cell viability- and mitochondria-protecting properties of novel 1,4-dihydropyridine derivatives. Abstracts of papers, EMBL Conference Stem Cells in Cancer and Regenerative Medicine; 29 August - 01 Sep.: 92. Heidelberg, Germany, 2012; 120.      

89Vežāne A.; Apsīte G.; Baran A.; Brūvere R.; Ose V.; Plotniece A.; Timofējeva I.; Kozlovska T. Jaunu - liposomas veidojošu katjonu karbazola atvasinājumu izmantošana šūnu transfekcijā in vitro. Programma. Saturs/Content , Jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrāde un pielietošana = Development and Application of New Fluorescent Materials and Methods; 12. septembrī: Daugavpils [Latvija], 2012; 43.      

90Kirilov G.K.; Bulanov A.S.; Fleisher M.; Kirilova E.M.; Mihailova I.; Gonta S. Thin Films Fabricated from Benzanthrone Luminescent Dyes. Programma. Saturs/Content , Jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrāde un pielietošana = Development and Application of New Fluorescent Materials and Methods; 12. septembrī: Daugavpils [Latvija], 2012; 17.      

Rezultātu skaits lapā