Publikācijas » 2012

Rezultātu skaits lapā  
Konferences
71Skapare E.; Kuka J.; Makrecka M.; Liepinsh E.; Dambrova M. The Regulation of Energy Metabolism in Isolated Rat Heart During Ischemia-Reperfusion . Sensing Hypoxia in the Cell and the Organism; September 20-23: Poster No 35. Essen, Germany, 2012; 87.      

72Stradiņš J. Par Rīgas un latviešu nacionālās augstskolas pirmajām iecerēm. Latvijas Universitātes 70. Konference, Humanitārās zinātnes. Vēsture. Zinātņu vēsture un muzejniecība; 30. janvārī: Rīga, Latvija, 2012; 157.      

73Ponomarjovs J. Enantioselektīvās hidrogenēšanas rutēnija katalizatoru izstrāde. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

74Kalniņš T. Jaunu asimetrisko organokatalizatoru dizains. Latvijas Universitātes 70. Konference , Organiskās ķīmijas sekcija ; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

75Reinfelds M.; Katkevičs M. N-Arli-benzamīdu jodatvasinājumu dzelzs katalizētā iekšmolekulārā ciklizācija. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

76Kinēna L. Aspartilproteāzes inhibitori kā pretmalārijas līdzekļi. Latvijas Universitātes 70. Konference , Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

77Krasikovs A. Doxapram stereoselektīvās sintēzes metodes izstrāde. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

78Sokolovs I. Pārejas metālu katalizētā elektroniem bagāto heterociklu C-H funkcionalizācija. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

79Kinēns A. Enantioselektīvās ciklopropanēšanas katalizatoru izstrāde. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

80Grandāne A. Kumarīna bioizostēra 1,2-benzoksatiīn-2,2-dioksīda atvasinājumu sintēze. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

Rezultātu skaits lapā