Publikācijas » 2012

Rezultātu skaits lapā  
Grāmatas
1Petukhov V.I.; Baumane L.H.; Dmitriev E.V.; Reste E.D.; Zvagule T.; Romanova M.A.. Bioavailability of nitric oxide: connection with iron deficiency. . In New Information Technology in Medicine, Pharmacology, Biology and Ecology, ; Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии: Yalta-Gurzuf, 2012, 196-197.      

2Логина И.П.; Калвиньш И.Я.. Милдронат(R) в неврологии. In (Издана при поддержке АО Гриндекс). Латвийский Институт органического синтеза, Рижский Университет им. Страдыня : Рига, 2012, 1-53.      

3Logina I.; Kalviņš I.. Mildronāts(R) neiroloģijā. (Izdots ar AS Grindeks atbalstu): Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, 2012, 1-53.      

Konferences
4Beumer J.H.; Kummar S.; Chu E.; Loža E.; Christensen M.K.; Tjornelund J.; Parise R.A.; Kiesel B.F. Quantitation of the HDAC inhibitor belinostat (PXD-101) and metabolites in human plasma by a novel LC-MS/MS assay. Proceedings of the 103rd Annual Meeting of the American Association for Cancer Research; 2012 Mar 31-Apr 4; Chicago, IL. Philadelphia (PA): AACR; Cancer Res 2012;72(8 Suppl): Abstract nr 759. doi:1538-7445.AM2012-759. , 2012.      

5Vikainis S.; Vorona M. 4-Fenil-2-oksopirolodīna atvasinājumu iegūšana un to ķīmisko īpašību pētīšana. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli , Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija ; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 217.      

6Stepanovs D.; Aleksejeva Ļ.; Mišņovs A. Meldonija un gamma-butirobetaīna hidrohlorīdu molekulārā un kristāliskā uzbūve. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli , Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 215.      

7Sprūdža A.; Grandāne A.; Žalubovskis R. Sulfamoiltiofēna 1,2,3-triazolilatvasinājumu sintēze . 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis : Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 213.      

8Sokolovs I.; Lubriks D.; Sūna E. Pārejas metālu katalizētā elektroniem bagāto heterociklu C-H funkcionalizācija. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija ; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība , 2012; 211.      

9Skvorcova M.; Grigorjeva L.; Jirgensons A. Vāgnera-Mērveina pārgrupēšamas - trihloracetimidātu ciklizēšanas tandēma reakcijas izpēte. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija ; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 210.      

10Ponomarjovs J.; Sūna E. Enantioselektīvās hidrogenēšanas katalizatoru izstrāde . 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija ; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība , 2012; 203.      

Rezultātu skaits lapā