Publikācijas » 2011 » Publicistika » Drukāšanas versija (formatēta)

Publicistika
Страдынь Я.П.. Эдмунд Лукевиц (14.12.1936-21.11.2009) = Edmund Lukevics (14.12.1936 - 21.11.2009) . Химия гетероцикл. соединений 2011 (12), 1763-1764; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 2012, 47(12), 1467-1468.      

Stradiņš J.. Pēcvārds. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 395-399.      

Jaudzems K.. Mans ceļš no bakalaura līdz ķīmijas doktoram. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 387-393.      

Popelis J.. Seniors un juniors. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 380-382.      

Baumane L.. Tā dzīvojām... In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 372-376.      

Liepiņš E.. KMR. Līdzstrādnieka atmiņas. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 327-338.      

Duburs G.. Mūsu abu laboratoriju skaistā sadarbība. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 268-273.      

Petrova M.; Popelis J.; Liepiņš E.. RPI/RTU un LU sadarbība ar KMR grupu. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 249-256.      

Liepiņš E.. Mans darbs ārzemēs - Kubā, Šveicē, Zviedrijā. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 234-248.      

Baumane L.. Organisko savienoumu un bioloģisko objektu pētījumi ar EPR. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 209-225.      

Turovska B.. Elektroķīmijas pētījumi laboratorijā (2000-2011). In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 200-208.      

Stradiņš J.. Organisko savienojumu molekulārā elektroķīmija. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 152-199.      

Mažeika I.; Grīnberga S.. Masspektrometrija. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 139-146.      

Beļakovs S.; Mišņovs A.. Rentgenstruktūranalīzes ceļi. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 126-138.      

Liepiņš E.. Kodolu magnētiskā rezonanse. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 109-125.      

Liepiņš E.. Nākotnes vīzijas KMR un ne tikai. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 83-87.      

Stradiņš J.. Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas izveidošana un tālākattistība (līdz 2005.g.). In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 21-82.      

Pugovičs O.. Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas 50 gadi OSI. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 17-19.      

Kalviņš I.. Ceļamaize grāmatai. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 11-13.      

Stradiņš J.; Liepiņš E.; Baumane L.. Priekšvārds. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 9-10.      

Stradiņš J.; Valters R.; Ādamsone B.. Jānis Polis (25.06.1938-12.04.2011). Latvian J. Chem. 2011, 50 (1/2), 170-171.