Publikācijas » 2011 » Publicistika

Rezultātu skaits lapā  
11Baumane L.. Organisko savienoumu un bioloģisko objektu pētījumi ar EPR. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 209-225.      

12Turovska B.. Elektroķīmijas pētījumi laboratorijā (2000-2011). In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 200-208.      

13Stradiņš J.. Organisko savienojumu molekulārā elektroķīmija. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 152-199.      

14Mažeika I.; Grīnberga S.. Masspektrometrija. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 139-146.      

15Beļakovs S.; Mišņovs A.. Rentgenstruktūranalīzes ceļi. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 126-138.      

16Liepiņš E.. Kodolu magnētiskā rezonanse. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 109-125.      

17Liepiņš E.. Nākotnes vīzijas KMR un ne tikai. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 83-87.      

18Stradiņš J.. Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas izveidošana un tālākattistība (līdz 2005.g.). In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 21-82.      

19Pugovičs O.. Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas 50 gadi OSI. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 17-19.      

20Kalviņš I.. Ceļamaize grāmatai. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 11-13.      

Rezultātu skaits lapā