Publikācijas » 2011

Rezultātu skaits lapā  
Konferences
51Rodins V.; Rolava E.; Ostrovskis P.; Luginina J.; Turks M.; Belyakov S. Efektīvas tehnoloģijas pie glikozes spirocikliski saistīta oksazolidinona izstrāde = Efficient Technology Towards Glucose-Based Spiro-Oxazolidinones. RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences Programma / Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Rigas Technical University , Section Material Science and Applied Chemistry; October 13-15: Riga Technical University, RTU Publishing House , 2011; 55.      

52Kreituss I.; Zemitis A.; Rijkure I.; Zicane D.; Bizdena E.; Turks M.; Shestakova I.; Trapencieris P. Triazolilmetil - aziridīnu atvasinājumu sintēze = Synthesis of Triazolylmethyl Aziridine Derivatives. RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences Programma / Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Rigas Technical University , Section Material Science and Applied Chemistry ; October 13-15: Riga Technical University, RTU Publishing House , 2011; 40.      

53Luginina J.; Rjabovs V.; Turks M.; Belyakov S. Sintētiskais pielietojums Maikla pievienošanās = Synthetic Utility of Michael Addition to 3-C-Nitromethylene Glucose. RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences Programma / Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Rigas Technical University , Section Material Science and Applied Chemistry; October 13-15: Riga Technical University, RTU Publishing House , 2011; 44.      

54Luginina J.; Rjabovs V.; Turks M.; Belyakov S. Izoksazolilmonosaharīdu atvasinājumu sintēze = Synthesis of Monosaccharide Isoxazolyl Derivatives. RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences Programma / Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Rigas Technical Universitye , Section Material Science and Applied Chemistry; October 13-15: Riga Technical University, RTU Publishing House, 2011; 43.      

55Luginina J.; Rjabovs V.; Turks M.; Belyakov S. Jauni di-izoksazolilsaistītu ogļhidrātu dimēru veidošana = Generation of Novel di-Isoxazolyl-Linked Carbohydrate Dimers. RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences Programma / Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Rigas Technical University , Section Material Science and Applied Chemistry; October 13-15: Riga Technical University, RTU Publishing House , 2011; 42.      

56Stonkus V.; Edolfa K.; Fleisher M.; Shmidlers A.; Sile Dz.; Mishnev A.; Leite L. Alifātisko skābju katalītiskā kross - ketonizācija uz cinka hromīta tipa katalizatoriem = Catalytic Cross-Ketonization of Aliphatic Acids over Zinc Chromite Type Catalysts. RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences Programma / Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Rigas Technical University , Section Material Science and Applied Chemistry; October 13-15: Riga Technical University, RTU Publishing House, 2011; 38.      

57Stepanovs D.; Mishnev A. Furosemīda jaunās polimorfās formas molekulārā un kristāliskā struktūra = Molecular and Crystal Structure of a New Polymorph Form of Furosemide. RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences Programma / Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Rigas Technical University , Section Material Science and Applied Chemistry; October 13-15: Riga Technical University, RTU Publishing House, 2011; 37.      

58Pajuste K.; Rucins M.; Skrīvele B.; Pajuste Kl.; Plotniece M.; Duburs G.; Sobolevs A.; Plotniece A. Konjugētus aizvietotājus saturošu amfifilu pašorganizējošos 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu sintēze un pētījumi = Synthesis and Studies of Amphiphilic Self-Assembling 1,4-Dihydropyridines Containing Conjugated Moieties. RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences Programma / Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Rigas Technical University , Section Material Science and Applied Chemistry; October 13-15: Riga Technical University, RTU Publishing House, 2011; 36.      

59Lapidus D. ; Ventura S.; Czaplewski C.; Liwo A.; Liepina I. Amilīna 10-29, tā reversā analoga un sajauktā analoga amiloidozes veidošanās = Amyloid Formation of Amylin 10-29, Its Reverse and Scrambled Analogues. RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences Programma / Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Rigas Technical University, Section Material Science and Applied Chemistry; October 13-15: Riga Technical University, RTU Publishing House, 2011; 35.      

60Kiselovs G.; Mishnev A. Etanola, etiķskābes solvāta un piroksikāma hidrohlorīda molekulārā un kristāliskā struktūra = X-Ray Crystal Structures of Ethanol, Acetic Acid Solvates and Hydrochloride Forms of Piroxicam. RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences Programma / Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Rigas Technical University , Section Material Science and Applied Chemistry; October 13-15: Riga Technical University, RTU Publishing House, 2011; 34.      

Rezultātu skaits lapā