Publikācijas » 2011

Rezultātu skaits lapā  
Konferences
41Kampars V.; Kreicberga J.; Pastors P.; Roze M.; Gaidukovs S.; Balodis K.; Plotniece M.; Sirotkina J.; Laipniece L.; Kiričenko N.; Pīterāne K.; Vesjolaja L.; Bērziņa G.; Turovska B.; Muzikante I.; Rutks M. Jaunu organisko hromoforu sintēze un to raksturojumi. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte, Sekcija Tehniskās Zinātnes. Dabas zinātnes un materiālzinātne; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 90.      

42Lends A.; Liepiņš E. Ogļskābes anhidrāžu inhibitoru molekulārā modelēšana. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte , Sekcija Tehniskās Zinātnes. Dabas zinātnes un materiālzinātne; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 89.      

43Stonkus V.; Edolfa K.; Fleišers M.; Šmidlers A.; Sīle Dz.; Leite L. Alifātisko esteru ketonizācija uz hromīta katalizatora. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte, Sekcija Tehniskās Zinātnes. Dabas zinātnes un materiālzinātne; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 88.      

44Paegle E.; Arsenjans P. Benz[b]selenofēna un selenolotiofēna atvasinājumu sintēze. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte, Sekcija Tehniskās Zinātnes. Dabas zinātnes un materiālzinātne; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 84.      

45Višņevska J.; Beljakovs S.; Ābele E. E-2-Hlorvinilsulfīdu un E-2-hlorvinilsulfonu sintēze un reakcijas. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte, Sekcija Tehniskās Zinātnes. Dabas zinātnes un materiālzinātne; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 83.      

46Ābele R.; Jansone D.; Beļakovs S.; Ābele E. Jaunas 4- un 4,5-diaizvietoto 6,6-dialkil-2-okso-1,2,5,6-tetrahidropiridīn-3-karbonitrilu pārgrupēšanās reakcijas fosfora oksihrorīda klātbūtnē. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte, Sekcija Tehniskās Zinātnes. Dabas zinātnes un materiālzinātne; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 82.      

47Beresņeva T.; Beļakovs S.; Mišņovs A.; Ābele E. Vara un pallādija katalizēta jaunu triciklisku un policiklisku heterociklisko savienojumu uz tiazola un imidazola bāzes sintēze. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte, Sekcija Tehniskās Zinātnes. Dabas zinātnes un materiālzinātne; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 81.      

48Ābele E.; Golomba Ļ.; Ābele R.; Beresņeva T.; Višņevska J.; Beļakovs S. Jaunu heterociklisko sistēmu sintēze pārejas metālu katalīzes apstākļos. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte, Sekcija Tehniskās Zinātnes. Dabas zinātnes un materiālzinātne; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 80.      

49Zviedre I.; Belyakov S. Ūdeņraža saišu sistēmas kristālķīmiskais aspekts vara (II) dubultā kompleksa ar dicitrātoborskābi kristālos = Crystal Chemical Aspect of Hydrogen Bond System in Crystals of Double Complex of Cooper(II) with Borodicitric Acid. RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences Programma / Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Rigas Technical University , Section Material Science and Applied Chemistry; October 13-15: Riga Technical University, RTU Publishing House, 2011; 84.      

50Turks M.; Strakova I.; Kumpina I.; Rjabovs V.; Luginina J.; Belyakov S. Hirāli amino - tetrahidroindazoli: sintēze un pielietojumi = Chiral Amino-Tetrahydroindazoles: Synthesis and Applications. RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences Programma / Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Rigas Technical University , Section Material Science and Applied Chemistry ; October 13-15: Riga Technical University, RTU Publishing House , 2011; 56.      

Rezultātu skaits lapā