Publikācijas » 2011

Rezultātu skaits lapā  
Konferences
31Sjakste T.; Trapina I.; Rumba-Rozenfelde I.; Lunin R.; Sugoka O.; Sjakste N. Jauns 14q13.2 asociācijas lokuss ar autoimūnām slimībām. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte, Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā, Medicīnas sekcijas tēzes; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 85.      

32Smits R. Self-assembly of novel fluorous cationic amphiphiles with a 3,4-dihydro-2(1H)-pyridone spacer for possible drug delivery applications. Program & Abstract. Booklet, Helsinki Drug Research 2011. Tools for ADMET and Pharmaceutical Nanotechnology; Poster 29. September 18-20: Helsinki, Finland, 2011; 34.      

33Duburs G. Antiradical properties of 1,4-dihydropyridines type gene transfection agents. Program & Abstract. Booklet, Helsinki Drug Research 2011. Tools for ADMET and Pharmaceutical Nanotechnology; Poster 9. September 18-20: Helsinki, Finland, 2011; 24.      

34Vežāne A.; Aļeksejeva J.; Duburs G.; Plotniece A.; Timofējeva I.; Kozlovska T. Eikariotu šūnu transfekcija ar DNS un in vitro sintezētu RNS liposomu kompleksu veidā. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte, Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā. Medicīnas sekcijas tēzes; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 107.      

35Konrāde I.; Makrecka M.; Strēle I.; Neimane L.; Liepiņš E.; Dambrova M.; Lejnieks A.; Gruntmanis U.; Pīrāgs V. Nodrošinājums ar jodu Latvijā: situācija 2011. gadā. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte, Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā. Medicīnas sekcijas tēzes; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 50.      

36Jaudzems K.; Liepiņš E. Kodolu magnētiskā resonanse Latvijā Eiropas kontekstā. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte, Sekcija Tehniskās Zinātnes. Dabas zinātnes un materiālzinātne; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 95.      

37Jaudzems K.; Otikovs M.; Lends A.; Goba I.; Liepiņš E. Kodolu magnētiskās resonanses pētījumi jaunu zāļu vielu atklāšanai. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte, Sekcija Tehniskās Zinātnes. Dabas zinātnes un materiālzinātne; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 94.      

38Golomba Ļ.; Ābele E.; Ābele R.; Beresņeva T.; Višņevska J.; Rubina K.; Šestakova I.; Jaščenko E.; Bridane V.; Kalviņš I. N-Hidroksi- un N-alkoksi-omega-(hetarilmetoksi vai hetariltio)alkānamidīni - jauna citotoksisko aģentu klase. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte , Sekcija Tehniskās Zinātnes. Dabas zinātnes un materiālzinātne; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 93.      

39Zvejniece L.; Svalbe B.; Pulks E.; Liepinsh E.; Dambrova M. Mildronate treatment improves functional recovery following ischemic stroke in rats. Abstracts Facing the Challenges of Dementia, Seventh International Congress on Vascular Dementia; 20-23 October: Riga, Latvia 2011, 2011.      

40Jansone D.; Fleišers M.; Ābele E. 4[2-(2-Hrorfenil)-vinil]-6,6-dimetil-2-okso-1,2,5,6-tetrahidropiridīn-3-karbonitrila trans-cis-fotoizomerizācijas mehānisma izpēte. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte , Sekcija Tehniskās Zinātnes. Dabas zinātnes un materiālzinātne; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 92.      

Rezultātu skaits lapā