Publikācijas » 2011

Rezultātu skaits lapā  
Konferences
11Lielpētere A.; Turovska B. Nesimetriski aizvietotu 1,4-dihidropiridīnu sintēze un to elektroķīmiskā oksidēšana. Konferences materiāli, 52. RTU studentu zinātiskā un tehniskā konference; aprīlis: Rīgas Tehniskā universitāte, 2011; 179.      

12Lends A.; Liepiņš E. ES-Silanātu KMR un kvantu ķīmiskie pētījumi. Konferences materiāli, 52. RTU studentu zinātiskā un tehniskā konference; aprīlis: Rīgas Tehniskā universitāte, 2011; 178.      

13Krjučkovska A.; Aksjonova K. Maskētie o-benzohinoni un to pielietojums hetero-Dīlsa-Aldera reakcijā. Konferences materiāli , 52. RTU studentu zinātiskā un tehniskā konference; aprīlis: Rīgas Tehniskā universitāte, 2011; 177.      

14Krivenko K.; Aksjonova K. Danišefska diēnu analogu iegūšana un to pielietojums hetero-Dīlsa-Aldera reakcijā. Konferences materiāli, 52. RTU studentu zinātiskā un tehniskā konference; aprīlis: Rīgas Tehniskā universitāte, 2011.      

15Kore K.; Soboļevs A. Enzimātiski labilu 1,4-dihidropiridīna karbonskābju esteru sintēze un to enantioselektīva hidrolīze. Konferences materiāli, 52. RTU studentu zinātiskā un tehniskā konference; aprīlis: Rīgas Tehniskā universitāte, 2011; 174.      

16Kļimoviča K.; Grigorjeva L.; Jirgensons A. C-Kvaternāro vinilglicinolu iegūšana aliltrihloracetimidātu ciklizācijā. Konferences materiāli , 52. RTU studentu zinātiskā un tehniskā konference, aprīlis; : Rīgas Tehniskā universitāte, 2011; 173.      

17Bobiļeva O.; Loža E. 3,4-Dihidropiridīn-2(1H)-ona atvasinājumu sintēze enamīnu aza-anulēšanas reakcijā. Konferences materiāli, 52. RTU studentu zinātiskā un tehniskā konference; aprīlis: Rīgas Tehniskā universitāte, 2011; 168.      

18Adlere I.; Andžāns Z.; Krauze A. 5,8-Dihidro-2H-pirido[3,2-e][1,3]tiazīn-2-imīnija hlorīdu sintēze. Konferences materiāli, 52. RTU studentu zinātiskā un tehniskā konference; aprīlis: Rīgas Tehniskā universitāte, 2011; 166.      

19Jansone B.; Kadish I.; van Groen T.; Plotniece A.; Poppela E.; Pupure J.; Rumaks J.; Pajuste K.; Kaldre D.; Dzirkale Z.; Klusa V. Effects of a novel cationic amphiphilic 1,4-dihydropyridine derivative on anxiety-like behavior in transgenic Alzheimer,s disease model-mice. Accepted Abstracts, XXth World Congress of Neurology; November 12-17: Marrakesh, Morocco, 2011; 721.      

20Eze D.; Potorochina I.; Vorona M.; Shestakova I.; Domrachova I.; Veinberg G.; Petrina Z.; Nikolajeva V. Alkylidene Substituted Penicillins and Cephalosporins with beta-Lactamase Inhibiting Properties. Program Book, 4th Congress of European Microbiologists FEMS-2011; June 26-30: Geneva, Switzerland, 2011; 59.      

Rezultātu skaits lapā