Publikācijas » 2010 » Citas publikācijas

Rezultātu skaits lapā  
21Звиедре И.; Беляков С.; Зариня И. Синтез и строение нового двойного комплекса меди(II) с борной и лимонной кислотами. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2010(1), 39-44.      

22Силинь Э.; Беляков С.; Ашакс Я.; Печ Л.; Зарума Д. Синтез и строение 2-фенил-8-селенолхинолината кадмия. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2010(1), 26-32.      

Rezultātu skaits lapā