Publikācijas » 2010 » Konferences

Rezultātu skaits lapā  
111Niparte B.; Laizāne E.; Gustiņa D. Azobenzolu savienojumu fotoizomerizācijas procesi plānās kārtiņās - Photoizomerization processes of thin-layer films of azobenzene compounds. Tēzes = Abstracts, 26. zinātniskā konference = 26th Scientifix Conference; February 17 - 19: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas inst. = Inst. of Solid State Physics University of Latvia, 2010; 15.      

112Zariņš A.; Ķizāne G.; Supe A.; Baumane L.; Tīlika V.; Pajuste E.; Knitter R. Litija ortosilikāta minilodīšu priekšapstrādes ietekme uz to radiācijas stabilitāti - Influence of a pretreatment of lithium orthosilicate pebbles on radiation stability. Tēzes = Abstracts, 26. zinātniskā konference = 26th Scientifix Conference; February 17 - 19: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas inst. = Inst. of Solid State Physics University of Latvia, 2010; 71.      

113Zarins A.; Supe A.; Kizane G.; Tiliks Jun. J.; Baumane L.; Grabis J.; Steins I. Accumulation of radiolysis products and defects in nanopowders of lithium orthosilicate. Conference program. Books of abstracts. PO-41, International conference Functional materials and nanotechnologies (FM&NT); March 16 - 19: Institute of Solid State Physics University of Latvia, Riga, 2010; 131.      

114Konrāde I.; Škapare E.; Liepiņš E.; Lejnieks A.; Makrecka M.; Gulbe L.; Dambrova M. Zemāka glioksalāzes-1 aktivitāte pacientiem ar diabētisku dolorozu polineiropātiju. Tēzes II, RSU zinātniskā konference; 18.-19. marts: Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte. Rīga, Latvija, 2010; 156.      

115Vāvers E.; Kūka J. Karnitīna-palmitoiltransferāzes I aktivitātes regulācija. RSU 59. Medicīnas nozares studentu zinātniskā konference; 17. marts: Rīga, Latvija, 2010; 12.      

116Švalbe B.; Ošeniece B.; Kuzņecovs J.; Muceniece R.; Zvejniece L. GABA farmakoforu saturošu optiski tīro savienojumu pretsāpju darbība. Konferences programma, Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. Medicīnas sekcija; 5. februāris: Rīga, Latvija, 2010; 12.      

Rezultātu skaits lapā