Publikācijas » 2010

Rezultātu skaits lapā  
Konferences
31Lends A.; Liepiņš E.; Trapencieris P.; Zariņa Dz.; Katkevičs M.; Supuruan C.; Marescu A.; Scozzafava A. Oglekļa anhidrāžu selektīvais dokings. Programma, RTU 51. Starptautiskā Zinātniskā konference. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = RTU 51st International Scientific Conference. Materials Sciences and Applied Chemistry; 11.-15. oktobrī: Rīga, Latvija, 2010; 66.      

32Lapidus D. ; Ventura S.; Czaplewsky C.; Liwo A.; Liepiņa I. Amilīna amiloīda beta slokšņu molekulārā dinamika. Programma, RTU 51. Starptautiskā Zinātniskā konference. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = RTU 51st International Scientific Conference. Materials Sciences and Applied Chemistry; 11.-15. oktobrī: Rīga, Latvija, 2010; 66.      

33Kore K.; Pajuste K.; Plotniece A.; Intenberga L.; Cekavicus B.; Kaldre D.; Duburs G.; Soboļevs A. Jonu šķidrumu pielietošana lipofilu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu iegūšanai. Programma, RTU 51. Starptautiskā Zinātniskā konference. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = 51st International Scientific Conference. Materials Sciences and Applied Chemistry; 11.-15. oktobrī: Rīga, Latvija, 2010; 65.      

34Intenberga L.; Cekavicus B.; Gosteva M.; Kore K.; Duburs G.; Soboļevs A. Amfifilu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu sintēze, izmantojot Novozym 435R katalizētu hidrolīzi. Programma, RTU 51. Starptautiskā Zinātniskā konference. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = RTU 51st International Scientific Conference. Materials Sciences and Applied Chemistry; 11.-15. oktobrī: Rīga, Latvija, 2010; 65.      

35Andžāns Z.; Krauze A.; Duburs G. Optiski aktīvu 1,4-dihidropiridīn-6-sulfanilalkilkarbonskābju esteru sintēze un īpašības. Programma, RTU 51. Starptautiskā Zinātniskā konference. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = 51st International Scientific Conference. Materials Sciences and Applied Chemistry; 11.-15. oktobrī: Rīga, Latvija, 2010; 61.      

36Muhamadejevs R. KMR vezikulu petījumi (Zin vad. Dr. habil. chem. prof. E.Liepiņš). Programma, RTU 51. Studentu Zinātniskā un Tehniskā Konference, Organisko Savienojumu Ķīmijas un Tehnoloģijas Sekcija; 23. Aprīlī: Rīga, Latvija, 2010; 28.      

37Zinovjevs K. Oligonukleotīdu NOESY spektru paredzēšana ar molekulārās dinamikas un pilnas relaksācijas matricas metodēm (Zin vad. Dr. habil. chem. prof. E.Liepiņš). Programma, RTU 51. Studentu Zinātniskā un Tehniskā Konference, Organisko Savienojumu Ķīmijas un Tehnoloģijas Sekcija; 23. Aprīlī: Rīga, Latvija, 2010; 28.      

38Katušenoks S.; Zinovjevs K. Sortāzes A virtuālais skrīnings (Zin vad. Dr. habil. chem. prof. E.Liepiņš). Programma, RTU 51. Studentu Zinātniskā un Tehniskā Konference, Organisko Savienojumu Ķīmijas un Tehnoloģijas Sekcija; 23. Aprīlī: Rīga, Latvija, 2010; 28.      

39Ivanova J. Aizvietota saharīna sintēze un ķīmisko īpašību pētīšana (Zin. vad. Dr. chem. vad. pētn. R.Žalubovskis). Programma, RTU 51. Studentu Zinātniskā un Tehniskā Konference, Organisko Savienojumu Ķīmijas un Tehnoloģijas Sekcija; 23. Aprīlī: Rīga, Latvija, 2010; 27.      

40Kuzņecovs J. (4-Fenil-2-oksopirolidīn-1-il)-acetamīda atvasinājumu sintēze (Zin. vad. Dr. chem. vad. pētn. M.Vorona). Programma, RTU 51. Studentu Zinātniskā un Tehniskā Konference, Organisko Savienojumu Ķīmijas un Tehnoloģijas Sekcija; 23. Aprīlī: Rīga, Latvija, 2010; 27.      

Rezultātu skaits lapā