Publikācijas » 2009 » Citas publikācijas

Rezultātu skaits lapā  
21Rumba-Rozenfelde I.; Trapiņa I.; Sokolovska J.; Sjakste N.; Sugoka O.; Sjakste T. Juvenīla artrīta riska asociācija ar 14q13.2 reģiona mikrosatelītu polimorfismu Latvijas populācijā = Association of Juvenile Idiopathic Arthritis with Microsatellite Polymorphism of the 14q13.2 Region in Latvian Population. Latvijas Universitātes Raksti 2009, Medicīna. 750 , 76-87.      

22Chipens G.; Ievina N.; Kalviņš I. The germ of life and origin of gene precursors by oligonucleotide multiplication reactions = Dzīvības aizsākums un gēnu priekšteču izveidošanās oligonukleotīdu multiplikācijas reakcijās. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2009(3), 261-266.      

23Kalviņš I.; Ābele E.; Golomba Ļ.; Šestakova I.; Jaschenko E.; Bridane V.; Beļakovs S. Synthesis, structure and cytotoxicity of 4-(1-phenyl-1H-tetrazol-5-ylsulfanyl)butyramide. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2009(3), 242-246.      

24Chipens G.; Ievina N.; Kalviņš I. Hypothesis of molecular fossils of gene segments and the structure of rat beta-actin m-RNA gene. Latvian J. Chem. 2009(2), 160-163.      

25Beresņeva T.; Ābele E.; Šestakova I.; Jaščenko E.; Bridane V.; Kalviņš I. Biciklisko imidazola sulfīdu starpfāžu katalitiskā sintēze, toksicitāte un citotoksicitāte. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2009(2), 133-137.      

26Петухов В.И.; Дмитриев Е.В.; Калвиньш И.Я.; Баумане Л.Х.; Шкестерс А.П.; Скальный А.В. J.5.Гомеостаз цинка (Zn), меди (Cu) и кадмия (Cd) у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС = J.5.Zn,Cu,Cd-Homeostasis in Chernobyl accident liquidators. Вестник новых мед.технологий (Тула, Россия) 2009, XVI(1), 210-213.      

27Stonkus V.; Leite L.; Edolfa K.; Fleišers M.; Jovele I.; Juskoveca Ž.; Liepiņa I.; Krūmiņa A.; Rašmane Dz. Propionskābes pārvērtības tvaika fāzē ūdens klātbūtnē uz cinka hromīta tipa katalizatoriem. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2009(1), 68-74.      

28Fleisher M.; Stonkus V.; Liepiņa I.; Edolfa K.; Jansone D.; Leite L.; Lukevics E. Theoretical study of the mechanism of acetic acid ketonization on SiO2 . Latvian J. Chem. 2009(1), 61-67.      

29Abele E.; Lukevics E. Synthesis of heterocycles from oximes. In The Chemistry of Hydroxylamines, Oximes and Hydroxamic Acids. Eds. Zvi Rappoport. 2009, Part 1, 233-302.      

Rezultātu skaits lapā