Publikācijas » 2009

Rezultātu skaits lapā  
Konferences
31Lends A.; Liepiņš E.; Erchak N.; Petrova M.; Belyakov S. Cviterjonu lambda5 Si-silikātu cietvielu 13C, 29Si KMR salīdzinājums ar rentgenstruktūras datiem. Programma, Rīgas Tehniskās universitātes 50. starptautiskā zinātniskā konference; 12.-16. oktobris: Rīga, Latvija, 2009; 66.      

32Liepinš E.; Lends A.; Erchak N. Cviterjonu lambda5 Si-silikātu 1H, 13C, 29Si NMR pētījumi šķīdumā. Programma, Rīgas Tehniskās universitātes 50. starptautiskā zinātniskā konference; 12.-16. oktobris: Rīga, Latvija, 2009; 66.      

33Jaudzems K.; Mohanty B.; Serrano P.; Geralt M.; Liepiņš E.; Wuthrich K. Proteīna NP_247299.1 KMR struktūra šķīdumā un salīdzinājums ar struktūru kristāliskā stāvoklī. Programma, Rīgas Tehniskās universitātes 50. starptautiskā zinātniskā konference; 12.-16. oktobris: Rīga, Latvija, 2009; 65.      

34Fleišers M.; Stonkus V.; Edolfa K.; Lukevics E. Karbonskābju katalītiskās kross-ketonizācijas mehānisma kvantu ķīmisks pētījums. Programma, Rīgas Tehniskās universitātes 50. starptautiskā zinātniskā konference; 12.-16. oktobris: Rīga, Latvija, 2009; 65.      

35Černova L.; Krauze A.; Duburs G. 4,7-Dihidrotiēno[2,3-b]piridīnu sintēze un bioloģiskā aktivitāte. Programma, Rīgas Tehniskās universitātes 50. starptautiskā zinātniskā konference; 12.-16. oktobris: Rīga, Latvija, 2009; 60.      

36Kirilov G.K.; Belyakov S.V.; Kirilova E.M.; Gerbreder V. Structural and luminescence properties of substituted benzanthronyl amidines and its complexes with transition metals. Conference Programme and Book of Abstracts, 11th Conference on Methods and Applications of Fluorescence; August: P.28. Budapest, Hungary, 2009; 86.      

37Lukevics E.; Ignatovich L.; Starkova O.; Shestakova I. Silylation-increased cytotoxicity of 2-hetaryl benzoxazoles, -thiazoles and -imidazoles. Programme, Abstracts, and List of Participants, 5th European Silicon Days; 20th-22nd September: Vienna, Austria, 2009; 158.      

38Ignatovich L.; Muravenko V.; Shestakova I.; Lukevics E. Silylation for the design of anticancer agents. Programme, Abstracts, and List of Participants, 5th European Silicon Days; 20th-22nd September: Vienna, Austria, 2009; 132.      

39Sokolovska J.; Kalviņš I.; Šaripova J.; Ļauberte L.; Sjakste N. Mildronāts pozitīvi ietekmē ogļhidrātu un tauku metabolismu žurku diabēta streptozotocīna modelī . Konferences programma, LU 67. zinātniskā konference. Dabaszinātnes. Medicīna; 6. febr.: Rīga, Latvija, 2009; 54.      

40Švalbe B.; Zvejniece L.; Muceniece R.; Dambrova M. Kodola faktora-kappaB inhibitora pretsāpju un prettiekaisuma effects. Konferences programma, LU 67. zinātniskā konference. Dabaszinātnes. Medicīna; 6. febr.: Rīga, Latvija, 2009; 52.      

Rezultātu skaits lapā