Publikācijas » 2009

Rezultātu skaits lapā  
Konferences
11Lends A.; Liepiņš E. 1-(N,N-dimetilaminometil)spirobi(2,5-diokso-3-okso-1-silociklopentan)ātu uzbūves pētījumi ar KMR. Konferences materiāli, 50. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. Rīga, Latvija, 2009; 140.      

12Kinēns A.; Sūna E. Hirālu alpha-terc-butilbenzilamīnu sintēze un absolūtās konfigurācijas noteikšana. Konferences materiāli, 50. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. Rīga, Latvija, 2009; 135.      

13Usačova N.; Leitis G.; Jirgensons A. Enantioselektīvās hidrogenēšanas efektivitātes izpēte homohirālu N-hidroksi-2-(1,1-diokso-2-fenil-2,3-dihidro-1H-benzo[d]izotiazol-3-il)acetamīdu iegūšanai. Konferences materiāli, 50. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. Rīga, Latvija, 2009; 151.      

14Maļeckis A.; Jirgensons A. Palādija(II) kompleksu katalizēta enantioselektīva O-aliltrihloracetimidātu ciklizācija. Konferences materiāli, 50. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. Rīga, Latvija, 2009; 142.      

15Kuzņecovs J.; Vorona M. 4-Fenil-2-pirolidinona struktūras modificēšana. Konferences materiāli, 50. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. Rīga, Latvija, 2009; 137.      

16Grīnberga S.; Černova L.; Krauze A. 4-(Benzo[1,3]dioksol-5-il)-aizvietotu 4,7-dihidrotiēno-[2,3-b]piridīn-5-karbonskābju esteru un to dehidrogenēto analogu sintēze. Konferences materiāli, 50. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. Rīga, Latvija, 2009; 132.      

17Grigorjeva L.; Jirgensons A. Palādija(II) katalizatoru sintēze un izmantošana asimetriskajā katalīzē. Konferences materiāli, 50. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. Rīga, Latvija, 2009; 131.      

18Adlere I.; Černova L.; Krauze A. 3-Neaizvietotu 4,7-dihidrotiēno[2,3-b]piridīnu iegūšana 5-formil-6-hlor-1,4-dihidropiridīnu reakcijā ar merkaptoetiķskābes etilesteri. Konferences materiāli, 50. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. Rīga, Latvija, 2009; 129.      

19Zinovjevs K.; Liepiņš E. E-BOX sekvences oligonukleotīdu dinamikas, solvatācijas un jonu atmosfēras izpēte. Konferences materiāli, 50. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. Rīga, Latvija, 2009; 154.      

20Katušenoks S.; Zinovjevs K.; Liepiņš E. 1,4-Dihidropiridīna cikla 2(6) un 3(5) vietas aizvietotāju konformacionālā analīze. Konferences materiāli, 50. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. Rīga, Latvija, 2009; 134.      

Rezultātu skaits lapā