Publikācijas » 2007 » Citas publikācijas

Rezultātu skaits lapā  
21Sokolovska J.; Dzintare M.; Sjakste T.; Latkovskis G.; Sjakste N. BBOX1 un eNOS gēna polimorfīsma asociācija ar hipertensiju Latvijas populācijā. Latvijas Universitātes Raksti 2007, Medicīna. 712 , 97-115.      

22Jankevics A.; Gorkina J.; Pugovičs O.; Vanaga A. Application of multivariate regression methods for HPLC determination of keratin and yeast content in pharmacological preparation. Latvian J. Chem. 2007(3), 283-284.      

23Grinberga S.; Pugovičs O.; Vanaga A. Simultaneous determination of carnitine, gamma-butyrobetaine and mildronate in rat blood plasma using LC-MS-MS on HILIC-type sorbent. Latvian J. Chem. 2007(3), 282.      

24Авотиньш Ф.; Петрова М.; Страков А. 2,5-Дикарбоксиметилфениламиды 2,2-диметилциклобутилкарбоновых кислот. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2007(3), 259-266.      

25Abele E.; Rubina K. A new method for vinylation of boronic acids under bicatalytic conditions. Latvian J. Chem. 2007(3), 256-258.      

26Звиедре И.И.; Беляков С.В. Выращивание монокристаллов и кристаллическая структура дицитратобората диэтиламмония и кристаллохимическая роль катионов в кристаллических структурах дицитратоборатов аммония, диметиламмония и диэтиламмония. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2007(3), 237-248.      

27Stradiņš J. Zinātne un vara: Alfrēds Ieviņš un Augusts Ķešāns. Latvijas ķīmijas žurnāls 2007(3), 211-221.      

28Krauze A.; Danne R.; Viļums M.; Kalme Z.; Černova L.; Sīle L.; Duburs G. Synthesis of new partially hydrogenated 6-alkylthio-2,4-diaryl-3-ethoxycarbonylpyridine-5-carbonitriles. Latvian J. Chem. 2007(2), 183-188.      

29Звиедре И.И.; Сташ А.И.; Беляков С.В. Кристаллическая структура дигидрата дицитратобората 6-нитро-8-оксихинолиния. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2007(2), 119-130.      

30Ābele E.; Ābele R.; Vēveris M.; Meirena D. 2-Dimethylphenylsilylbenzothiophene as cholesterol level lowering agent. Latvian J. Chem. 2007(1), 86-87.      

Rezultātu skaits lapā