Publikācijas » 2006 » Publicistika

Rezultātu skaits lapā  
1Sjakste N.. Ko stāsta asinis?. Terra 2006 (2), 4-9.      

2Stradiņš J.. Profesora Voldemāra Fišera mūžs un zinātniskais veikums. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2006 (4), 313-322.      

3Duburs G.. Profesora Gustava Vanaga piemiņas lasījumi. Gustava Vanaga piemiņas lasījumu materiāli = Materials of Gustavs Vanags memorial readings (Riga, May 25, 2006). Latvian J. Chem. 2006 (4), 309-312.      

4Страдынь Я.. К юбилею А. Скоровой = Alla Skorova [Anniversaries and Dates]. Химия гетероцикл.соед. 2006 (7), 1114-1116; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 2006, 42(7).      

5Trapencieris Peteris. Ceturtais Paula Valdena sympozijs = Fourth Walden symposium in organic chemistry (Paula Waldena 4. organiskās ķīmijas simpozija materiāli = Materials of Paul Walden 4th Symposium on Organic Chemistry, Riga, September 15-16, 2005) . Latvian J. Chem. 2006 (1), 19-27.      

6Трапенциерис П.. Четвертый Вальденовский симпозиум в Риге: [Хроника]. Химия гетероцикл.соед. 2006 (3), 470-474.      

Rezultātu skaits lapā