Publikācijas » 2006

Rezultātu skaits lapā  
Konferences
31Siliņa E.; Ķemme A.; Beļakovs S.; Ašaks J.; Peča L.; Zaruma D. 5-Sulfo-8-merkaptohinolīna dinātrija sāls trihidrāta kristaliskā uzbūve = Crystal structure of the disodium salt of 5-sulfo-8-mercaptoquinolīne trihydrate . Programme = Programma, Rīgas Tehniskās Universitātes 47. starptautiskās zinātniskās konference = 47th International Scientific Conference of Riga Technical University ; Oktober 12-14: Riga, Latvia, 2006; 70.      

32Petrova M.; Liepiņš E.; Ameļina J.; Pastors P.; Kampars V. Enerģijas barjeru KMR pētījumi ap ekzocikliskajām saitēm 4-aza-2-benzāl-1,3-indandionos = NMR study of hindered rotation around exocyclic bonds in some 4-aza-2-benzal-1,3-indandiones. Programme = Programma, Rīgas Tehniskās Universitātes 47. starptautiskās zinātniskās konference = 47th International Scientific Conference of Riga Technical University; Oktober 12-14: Riga, Latvia, 2006; 70.      

33Kaldre D.; Suveizda D.; Pajuste K.; Plotniece A.; Cekavičus B.; Duburs G. Aizvietotu piridīnija atvasinājumu, kā iespējamo gēnu transfekcijas aģentu sintēze un īpašības = The synthesis and properties of substituted pyridinium derivatives as potential gene transfection agents. Programme = Programma, Rīgas Tehniskās Universitātes 47. starptautiskās zinātniskās konference = 47th International Scientific Conference of Riga Technical University; Oktober 12-14: Riga, Latvia, 2006; 68.      

34Jaudzems K.; Liepiņš E.; Bizdēna Ē. Hirālo centru konfigurācijas noteikšana monosaharīdos un to atvasinājumos, izmantojot KMR metodi = Determination of configuration of chiral centres in monosacharides and their derivatives by NMR. Programme = Programma, Rīgas Tehniskās Universitātes 47. starptautiskās zinātniskās konference = 47th International Scientific Conference of Riga Technical University; Oktober 12-14: Riga, Latvia, 2006; 68.      

35Jaudzems K.; Liepiņš E.; Muižnieks I. 3D struktūra DNS fragmentiem, kuros viena virkne ir pagarināta = 3D structure of DNA fragments with single stranded overhang. Programme = Programma, Rīgas Tehniskās Universitātes 47. starptautiskās zinātniskās konference = 47th International Scientific Conference of Riga Technical University; Oktober 12-14: Riga, Latvia, 2006; 68.      

36Jankevics A.; Liepins E. Kvantitatīva rauga un keratīna satura noteikšana farmaceitiskajos preparātos, izmantojot hemometrijas metodes = Quantitative determination of keratine and yeast content in pharmaceutical preparation by chemometric methods. Programme = Programma, Rīgas Tehniskās Universitātes 47. starptautiskās zinātniskās konference = 47th International Scientific Conference of Riga Technical University; Oktober 12-14: Riga, Latvia, 2006; 57.      

37Veinbergs G.; Vorona M.; Šestakova I.; Kaņepe I.; Lukevics E. Pretvēža beta-laktāmu atvasinājumu sintēze un bioloģiskā pētīšana = The synthesis and biological investigation of anticancer beta-lactam derivatives. Programme = Programma, Rīgas Tehniskās Universitātes 47. starptautiskās zinātniskās konference = 47th International Scientific Conference of Riga Technical University; Oktober 12-14: Riga, Latvia, 2006; 57.      

38Vorona M.; Veinbergs G. Racemiskās 3-aril-4-aminosviestskābes enzimātiskā sadalīšana enantiomēros = Enzymatic resolution of racemic 3-aryl-4-aminobutyric acids. Programme = Programma, Rīgas Tehniskās Universitātes 47. starptautiskās zinātniskās konference = 47th International Scientific Conference of Riga Technical University; Oktober 12-14: Riga, Latvia, 2006; 55.      

39Leite L.; Stonkus V.; Edolfa K.; Fleišars M.; Ilieva L.; Pliasova L.; Zicmanis A. 1,4-Butāndiola pārvērtību atkarība no kobalta katalizatoru daļiņu izmēra = 1,4-Butanediol conversion over cobalt catalysis with different particle size. Programme = Programma, Rīgas Tehniskās Universitātes 47. starptautiskās zinātniskās konference = 47th International Scientific Conference of Riga Technical University; October 12-14: Riga, Latvia, 2006; 69.      

40Ignatovich L.; Sleiksha I.; Starkova O.; Romanov V.; Shestakova I.; Lukevics E. Cytotoxicity of metallic complexes of hetarylthiosemicarbazones. Book of Abstracts, 7th International Conference on Environmental and Biological Aspects of Main-Group Organometallics = 7th ICEBAMO; 10-12 October: P-16. Heraklion, Crete, Greece, 2006; 66.      

Rezultātu skaits lapā