Publikācijas » 2005 » Citas publikācijas

Rezultātu skaits lapā  
1Paeglis R.; Balgalve A.; Sjakste N. Tuvredzības izplatība - vide vai iedzimtība?. Latvijas Universitātes Raksti 2005, 694. Medicīna, IV, 71-84.      

2Krauze A.; Černova L.; Sīle L.; Viļums M.; Duburs G. Atomus ekonomējoša 6-karbamoilmetiltio-1,4-dihidropiridīna sintēze = Atom economical synthesis of 6-carbamoylmethylthio-1,4-dihydropyridine. 2005, Ser.1, sēj.10. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 107-112.      

3Sīle L.; Krauze A.; Zicmanis A.; Duburs G. Aza- un oksa-Mihaela adukti - svarīgi atslēgas savienojumi 6-alkiltio-1,4-dihidropiridīnu sintēzei = Aza and oxa-Michael adducts - important key compounds for synthesis of 6-alkylthio-1,4-dihydropyridines. 2005, Ser.1, sēj.10. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 101-106.      

4Pelsh J.; Shestakova I.; Kalvinsh I.; Krylova V.; Berzina L.; Cimdins R. Jaunu 3-D kaulu cementu in vitro novērtējums = In vitro evaluation of new 3-D bone cements. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 121-130.      

5Goba I. 4-Monoalkilaizvietotu-1,4-dihidropiridīnu elektroķīmiskā un ķīmiskā oksidēšana = Electrochemical and chemical oxidation of 4-monoalkylsubstituted-1,4-dihydropyridines. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 114-120.      

6Strakovs A.; Gurkovskis A.; Petrova M. 3-Acil-1,5-benzodiazepīni 4-aizvietotu 1,2-diaminobenzolu reakcijās ar 2-formil-1,3-indantionu un 2-formildimedonu = 3-Acyl-1,5-benzodiazepines in reactions of 4-substituted 1,2-diaminobenzoles with 2-formyl-1,3-indantione and 2-formyldimedone. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 73-77.      

7Skaistkalne I.; Liepiņš E.; Jirgensons A. NAALADāzes inhibitora konformācijas pētījumi = Conformation study of NAALADase inhibitor. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 78-86.      

8Silina E.; Ashaks J.; Belyakov S.; Pech L.; Zaruma D. Kadmija 2-metil-8-selenolhinolināta sintēze, uzbūve un bioloģiskā aktivitāte = Synthesis, structure and biological activity of cadmium 2-methyl-8-hydroselenoquinolinate. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 63-72.      

9Petrova M.; Liepinsh E. Augu eļļu analīze izmantojot 1H and 13C KMR metodes - 1H and 13C NMR analysis of vegetable oils. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 44-51.      

10Petrova M.; Liepinsh E.; Kampars V. 1H KMR spektru analīze degvielu paraugiem ar atšķirīgiem oktānskaitļiem = 1H NMR spectral analysis of gasolines with various content of octane numbers. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 40-43.      

Rezultātu skaits lapā