Publikācijas » 2004 » Citas publikācijas

Rezultātu skaits lapā  
1Moberg C.; Belda O.; Frolander A.; Lundgren S.; Zalubovskis R. Enantio- and regioselectivity in palladium- and molybdenum-catalyzed allylic alkylations. Latvian J. Chem. 2004(2), 131-138.      

2Sjakste N.; Sjakste T. Differences in chromatin domain organization in chicken erythrocytes and cultured transformed erythroblasts induced to differentiation revealed by nucleoprotein celite chromatography. Biologija. 2004(3), 1-5.      

3Amoliņš A.; Skujiņa V. Vārds - apakškomisijai. Par ķīmijas un farmācijas terminu rakstību. Terminoloģijas Jaunumi 2004(9), 19-27.      

4Muceniece R.; Zvejniece L.; Kirjanova O.; Liepinsh E.; Krigere L.; Baumane L.; Kalvinsh I.; Wikberg I.E.S.; Dambrova M. Beta- and gamma-melanocortins inhibit lipopolysaccharide induced nitric oxide production in mice brain. Brain Res. 2004, 995(1), 7-13.      

5Jezupovs A.; Meirena D.; Dzintare M.; Mihelsons N.; Sjakste N. NO metabolītu (nitrītu/nitrātu) līmenis pacientu eksutātos pēc ventrālām hernioplastikām ar sintētisko materiālu. Latvijas Universitātes Raksti 2004, 668(Medicīna), 82-86.      

6Авотиньш Ф.; Петрова М.; Страков А. 3-Амино-2-замещенные 4(3Н)-хиназолиноны на основе карбоновых кислот циклобутанового ряда. Latvian J. Chem. 2004(3), 290-294.      

7Jansone D.; Fleišers M.; Kažoka H.; Popelis J.; Vereteņņikova N.; Leite L.; Lukevics E. Benzaldehīdu kondensācija ar 3-ciān-4,6,6-trimetil-2-(5,6-dihidro)piranonu . Latvian J. Chem. 2004(3), 275-280.      

8Ābele E. Asymmetric phase transfer catalysis in the new millennium:[apskats]. Latvian J. Chem. 2004(3), 213-233.      

9Andersons A.; Simonyan S.; Lukevics E. Interconversions of 2-methyl-substituted furan compounds on the tungsten catalyst . Latvian J. Chem. 2004(4), 391-392.      

10Славинская В.А.; Силе Дз.Э.; Чипенс Г.И.; Лукевиц Э. Восстановительное алкилирование аланилпролина этиловым эфиром 2-оксо-4-фенилбутановой кислоты в присутствии промышленного 1,6% Pd/C катализатора . Latvijas ķīmijas žurnāls 2004(4), 375-378.      

Rezultātu skaits lapā