Publikācijas » 2003 » Disertācijas

Rezultātu skaits lapā  
1Sobolev A. Chemoenzymatic Synthesis of Enantiopure 1,4-Dihydropyridine Derivatives. Promocijas darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Ph.D.)(pielīdz. Dr.chem.), The Netherlands, Wageningen University, Nīderlande, Wageningena, 2003.      

2Plotniece A. Polifunkcionālo kvaternizēto piridīna atvasinājumu sintēze un īpašības. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr.chem.) , Latvijas Universitāte, Rīga, 2003.      

3Liepina I. Molecular Modeling Studies of the Conformation and Dynamics of Gelsolin and Gelsolin Peptides and their Interaction with Lipids. Promocijas darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Ph.D.) ķīmijā, University of Gdansk, Poland, Polija, Gdanska, 2003.      

Rezultātu skaits lapā