Publikācijas » 2002

Rezultātu skaits lapā  
Konferences
11Zicane D.; Tetere Z.; Ravina I.; Petrova M. Etoksimetilēnmalonskābes esteru reakcijas ar arilhidrazīniem = Reactions of Etoxymetilene Malonic Acid Esters with Arylhydrazines. Programme, RTU 43.Starptautiskā Zinātniskā Konference = RTU 43rd International Scientific Conference: RTU 140 (1862-2002); October 10-14: Rīga, Latvija, 2002; 45.      

12Vorona M.; Veinbergs G.; Šestakova I.; Kaņepe I.; Lukevics E. Dažu 7alfa-hlordeacetoksicefalosporonāta sulfona amīdu un esteru pretvēža aktivitāte in vitro = Anticancer activity in vitro of some Amides and Esters of 7alfa-Chlorodeacetoxycephalosporanate Sulphone. Programme, RTU 43.Starptautiskā Zinātniskā Konference = RTU 43rd International Scientific Conference: RTU 140 (1862-2002); October 10-14: Rīga, Latvija, 2002; 44.      

13Jansone D.; Fleišers M.; Kažoka H.; Popelis J.; Vereteņņikova N.; Leite L.; Lukevics E. Benzaldehīdu kondensācija ar 3-ciāno-4,6,6-trimetil-2-(5,6-dihidro)piranonu = Condensation of Benzaldehyde with 3-Cyano-4,6,6-trimethyl-2-(5,6-dihydro)pyranone. Programme, RTU 43.Starptautiskā Zinātniskā Konference = RTU 43rd International Scientific Conference: RTU 140 (1862-2002); October 10-14: Rīga, Latvija, 2002; 18.      

14Ašaks J.; Bankovskis J.; Zaruma D.; Silina E.; Šestakova I. 8-Selenolhinolīnu un to komplekso savienojumu ar metāliem sintēze = Synthesis of 8-Selenolquinolines and their Complex Compounds with Metals. Programme, RTU 43.Starptautiskā Zinātniskā Konference = RTU 43rd International Scientific Conference: RTU 140 (1862-2002); October 10-14: Rīga, Latvija, 2002; 2.      

15Strakovs A.; Avotiņš F.; Petrova M. 3-Amīno-4(3H)-hidrazolonu atvasinājumi = Derivatives of 3-Amīno-4(3H)-quinozolinones. Programme, RTU 43.Starptautiskā Zinātniskā Konference = RTU 43rd International Scientific Conference: RTU 140 (1862-2002); October 10-14: Rīga, Latvija, 2002; 40.      

16Sile Dz.; Slavinska V.; Venteris K.; Čipēns G.; Balodis J.; Rozentāls G.; Lukevics E. 2-Okso-4-fenilbutēnskābes etilestera vienstadijas sintēze = One-Pot Synthesis of 2-Okso-4-fenilbutenoic acid ethyl ester. Programme, RTU 43.Starptautiskā Zinātniskā Konference = RTU 43rd International Scientific Conference: RTU 140 (1862-2002); October 10-14: Rīga, Latvija, 2002; 38.      

17Tonkiha N.; Rižanova K.; Petrova M.; Strakovs A. 10-Alkil- un 10-acil-11-aril-3,3-dimetil-1,2,3,4,10,11-heksahidro-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepīn-1-oni = 10-Alkyl- and 10-acyl-11-aryl-3,3-dimethyl-1,2,3,4,10,11-hexahydro-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-1-one. Programme , RTU 43.Starptautiskā Zinātniskā Konference = RTU 43rd International Scientific Conference: RTU 140 (1862-2002); October 10-14: Rīga, Latvija, 2002; 41.      

18Ābele E.; Rubina K.; Ābele R.; Fleišers M.; Arsenjans P.; Lukevics E. Organisko savienojumu sililēšanas reakcijas ar sililacetilēniem un trimetilazidosilānu fluorīda jona klātbūtnē = Fluorida Ion Mediated silylation of Organic Compounds by Silylacetylenes and Trimethylazidosilane. Programme, RTU 43.Starptautiskā Zinātniskā Konference = RTU 43rd International Scientific Conference: RTU 140 (1862-2002); October 10-14: Rīga, RTU izd., 2002; 46.      

19Veinbergs G.; Vorona M.; Šestakova I.; Kaņepe I.; Lukevics E. Beta-laktāmu ar proteāžu inhibējošām īpašībām sintēze = The Synthesis of beta-Lactams with Protease Inhibiting Properties. Programme, RTU 43.Starptautiskā Zinātniskā Konference = RTU 43rd International Scientific Conference: RTU 140 (1862-2002); October 10-14: Rīga, RTU izd., 2002; 46.      

20Veretennikova N.; Skorova A.; Jansone D.; Lukevics E.; Leite L.; Melikyan G. Computer analysis of the biological activity of 2-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carbonitrile derivatives. Proceeding, Second Eurasian meeting on heterocyclic chemistry Heterocycles in Organic and Combinatorial Chemistry; September 14-17: Novgorod the Great, Russia, 2002; 50.      

Rezultātu skaits lapā