Publikācijas » 2001

Rezultātu skaits lapā  
Konferences
61Arsenyan P.; Pudova O.; Belyakov S.; Lukevics E. Silyl and germyl substituted dioxothienoisoxazolines. Programme and Abstracts, X International conference on the coordination and organometallic chemistry of germanium, tin and lead; 8-12 July: Bordeaux, France, 2001; 3.      

62Velēna A. Izmaiņas mitohondriju funkcijās un struktūrā lipīdu peroksidācijas, jonu transporta un fermentu darbības procesos dažādu 1,4-dihidropiridīnu klātbūtnē. Tēžu krājums, II Pasaules latviešu zinātnieku kongress; 14.-15. augustā: Rīga, Latvija, 2001; 299.      

63Stonkus V.; Ļebedevs A.; Fleišers M.; Edolfa K.; Mekšs P.; Leite L.; Lukevics E. Aktīvu kobalta katalizatoru izstrāde 2,3-dihidrofurāna sintēzei. Tēžu krājums, II Pasaules latviešu zinātnieku kongress; 14.-15. augustā: Rīga, Latvija, 2001; 296.      

64Sobolev A.; Franssen M.C.R.; Cekavicus B.; Vigante B.; Poikans J.; Uldrikis J.; Duburs G. Enzyme catalyzed synthesis of optically active dihydropyridines. Tēžu krājums, II Pasaules latviešu zinātnieku kongress; 14.-15. augustā: Rīga, Latvija, 2001; 295.      

65Slavinska V.; Sīle L.; Rozentāls G.; Balodis J.; Čipēns G.; Lukevics E. 4-Aizvietoti 2-oksobutēn- un 2-oksobutānskābju atvasinājumi un to pielietošana antihipertensīvu preparātu sintēzē. Tēžu krājums, II Pasaules latviešu zinātnieku kongress; 14.-15. augustā: Rīga, Latvija, 2001; 294.      

66Sjakste N. Transcription in the chicken alpha-globin gene domain. Tēžu krājums, II Pasaules latviešu zinātnieku kongress; 14.-15. augustā: Rīga, Latvija, 2001; 374.      

67Meirena D.; Baumane L.; Dzintare M.; Zvejniece L.; Ļauberte L.; Kalviņš I.; Sjakste N. Increased NO production under action of volatile anaesthetics, Mildronate and gamma-butyrobetaine. Tēžu krājums , II Pasaules latviešu zinātnieku kongress; 14.-15. augustā: Rīga, Latvija, 2001; 363.      

68Liepina I.; Janmey P.; Czaplewski C.; Liwo A. Molecular modelling of binding of gelsolin 135-142 and gelsolin 150-169 peptides to the PIP2-containing lipid bilayer. Tēžu krājums , II Pasaules latviešu zinātnieku kongress; 14.-15. augustā: Rīga, Latvija, 2001; 288.      

69Krauze A.; Pelčers J.; Kluša V.; Duburs G. Synthesis and biological activity of 3-cyano-1,4-dihydropyridine-2(3H)-thiones. Tēžu krājums, II Pasaules latviešu zinātnieku kongress; 14.-15. augustā: Rīga, Latvija, 2001; 285.      

70Kalme Z.; Žalubovskis R.; Pelčers J.; Duburs G. 2,6-Diazabicyclo[2.2.2]octane-3,5-diones. Tēžu krājums, II Pasaules latviešu zinātnieku kongress; 14.-15. augustā: Rīga, Latvija, 2001; 283.      

Rezultātu skaits lapā