Publikācijas » 2000 » Citas publikācijas

Rezultātu skaits lapā  
1Delatickaja L.; Strakovs A.; Petrova M. Synthesis on the base of 1-(2-pyridyl)-3,6-6-trimethyl-4,5-dioxo-4,5,6,7-tetrahydroindazole. 2000, Ser.1, izd.1. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 125-130.      

2Suloeva J.; Petrova M.; Gudriniece E.; Jure M. 8-Ciāno-5-fenil-7-trifluorometil-2,3-dihidrogēnimidazo[1,2-a]piridīna un tā sālu spektrālās īpašības = Special properties of 8-cyano-7-trifluoromethyl-2,3-dihydro-5-phenylimidazo[1,2-a]pyridine and their salts. 2000, Ser.1, izd.1. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 121-124.      

3Lemba J.; Dreijers I.; Kramzaka I.; Kalvins I. Membrānu parametru izvērtējums un membrānu izvēle = Evaluation of membrane parameters and selection of membranes. 2000, Ser.1, izd.1. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 81-87.      

4Kreicbergs V.; Slavinska V.; Sile Dz.; Balodis J.; Rozentals G.; Leite L.; Stonkus V.; Fleisher M.; Lukevics E. Hydrogenation of pyridine and its methyl derivatives on nickel and cobalt catalysts. Proc. of the ninth International symposium Heterogeneous catalysis, 23-27 September 2000, Varna, Bulgaria. Sofia, Marin Drinov Acad. Publ. House. Eds. L. Petrov, Ch. Bonev, G. Kadinov. 2000, 835-840.      

5Klimavičiusa L.; Kluša V.; Duburs G.; Kalda A.; Zharkovsky A. Neuroprotective activity of a novel type of dihydropyridine derivatives in in vitro toxicity models. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Zinātniskie Raksti. 2000, 631(1), 44-65.      

6Kalnins A.; Bisenieks E.; Uldriķis J.; Baumane L.; Štokmane A.S.; Duburs G. Dietons kā saules ultravioletā starojuma aizsarglīdzeklis. (Ķirurija. Farmācija. Stomatoloģija: Zinātn.raksti, 1.sēj.: 1999.g. med.nozares zin.konf.materiāli) . Rīga, AML/RSU izd. 2000, 169-172.      

7Сьяксте Н. Генетические модели ожирения и инсулиннезависимого диабета на животных: проблема адекватности: [обзор]. Balt. J. Lab. Anim. Sci. 2000, 10(3-4), 227-325.      

8Ныс П.С.; Курочкина В.Б.; Скляренко А.В.; Вейнберг Г.А. Беталактамные соединения. Взаимосвязь структуры и биологической активности:[обзор] . Антибиотики и химиотерапия 2000, 45(11), 36-42.      

9Тирзите Д.Я.; Хювонен Ж.В.; Шмидлерс А.Г.; Тирзитис Г.Д.; Дубурс Г.Я. Синтез, антирадикальная и антиоксидантная активность аналогов форидона . ХФЖ 2000, 34(6), 17-20.      

10Салдабол Н.О.; Славинская В.А.; Попелис Ю.; Мажейка И.Б. Синтез и превращения 5-метил-4-нитро-2-фуранальдегида. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2000(3), 73-77.      

Rezultātu skaits lapā