Publikācijas » 2000 » Publicistika

Rezultātu skaits lapā  
1Veveris M.. 36th Scientific meeting (GV-SOLAS) Society for laboratory animal science. Proceeding of a workshop on isolated perfused organs (Hamburg, 1998) [Book review] . Balt. J. Lab. Anim. Sci. 2000, 10 (1), 45-46.      

2Lukevics E.. Shigeru OAE (1920 - 2000): [In Memoriam]. Химия гетероцикл.соед. 2000 (10), 1430-1432; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 2000, 36(10), 1238-1239.      

3Трапенциерис П.; Тумкявичюс С.. Международная конференция по органическому синтезу Balticum Organicum Syntheticum (BOS 2000) . Химия гетероцикл.соед. 2000 (10), 1433-1435.      

4Страдынь Я.. К выходу 400-го номера журнала Химия гетероциклических соединений = To mark the 400th issue of Chemistry of Heterocyclic compounds. Химия гетероцикл.соед. 2000 (10), 1302; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 2000, 10(10), 1125-1126.      

5Лукевиц Э.. К выходу 400-го номера журнала Химия гетероциклических соединений = To mark the 400th issue of Chemistry of Heterocyclic compounds. Химия гетероцикл.соед. 2000 (10), 1299-1302; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 2000, 10(19), 1123-1125.      

6Иовель И.; Чекавичус Б.. XIX Европейский коллоквиум по гетероциклической химии . Химия гетероцикл.соед. 2000 (9), 1285-1286.      

7Stradiņš J.; Cēbere Dz.. Neuzrakstīta Rīgas augstskolu vēstures lappuse (1910.gada ierosinājums dibināt Medicīnas akadēmiju Rīgā). Latvijas Vēstures Instutūta Žurnāls 2000 (1), 97-125.      

8Stradiņš J.. Zinātnes un augstskolu vēsture Rīgā, 1900-1918. 20. gadsimta Latvijas vēsture, I sēj.: [Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai 1900-1918]. 2000, Rīga, Latvijas Vēstures inst. apgāds. 299.-306., 490-495.      

9Stradiņš J.. Zinātne un augstākā izglītība. 2000, Rīga, Latvijas Vēstures inst. apgāds (Latvija 19. gadsimtā: vēstures apceres), 291-351.      

10Stradiņš J.. Science in Latvia - trends, topics, traditions. 2000 (Finnish Academy of Science and Letters: Year Book 1999. Ed. P. Kauranen. Helsinki), 63-73.      

Rezultātu skaits lapā