Publikācijas » 1999 » Publicistika

Rezultātu skaits lapā  
1Mishnev A.. Chemical crystallography in Latvia. Intern. union of crystallography. Newsletter 1999, 7 (2), 16.      

2Stradiņš J.; Stradiņš P.. Par profesoru Jēkabu Alksni un dažiem viņa nepublicētiem materiāliem (Pielikumā J.Alkšņa manuskriptu publikācijas). 1999, Acta medico-historica rigensia. Rīga, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs (4), 53-58.      

3Stradiņš J.. Rīgas pilsētas 2. slimnīca laikmetu griežos. 1999, Acta medico-historica rigensia. Rīga, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs (4), 211-224.      

4Stradiņš J.. Rudolf Udris and invention of simultaneous obtaining method of phenol and acetone: to the 100th anniversy of the first discoverer. 1999, Acta medico-historica rigensia. Rīga, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs (4), 79-80.      

5Stradiņš J.. Science and national statehood of Latvija in the 20th century. Historiae Scientarum Baltica 99: Abstr. of XIX Baltic conf. on the history science, Vilnius, Jan. 15-17. 1999, 11-14.      

6Stradiņš J.. Rīgas Politehniskais institūts un lauksaimniecības augstākās studijas. Enciklopēdija. Lauksaimniecības augstākā izglītība Latvijā: 1862.-1999. . Jelgava, LLU 1999, 11-16.      

7Stradiņš J.. Pirmais latviešu cilmes dabzinātnieks: Dāvida Hieronīma Grindeļa piemiņai. Universitas 1999 (79), 22-25.      

8Stradiņš J.. Zinātne 21. gadsimtam, un jaunas saistības: Runa Pasaules zinātnes konferencē Budapeštā, 1999.g 20. junijs- 1. jūlijs. Tehnikas Apskats 1999 (135), 4-5.      

9Stradiņš J.. Zinātne uz trešās tūkstošgades sliekšņa. Tehnikas Apskats 1999 (135), 1-3.      

10Абеле Р.. Актуальные тенденции в органическом синтезе на пороге новой эры. (Вторая междунар. конф. молодых ученых) = Modern trends in organic synthesis on the eve of new era (Second youth INTERCOS,99). Химия гетероцикл.соед. 1999 (9), 1278-1279.      

Rezultātu skaits lapā