Publikācijas » 1998 » Publicistika

Rezultātu skaits lapā  
11Stradiņš J.. Uldi Ģērmani pieminot (04.10.1915.-19.12.1997.). Latvijas Vēstures Instutūta Žurnāls 1998 (1), 212-213.      

12Stradiņš J.. Profesora Mārtiņa Eduarda Straumaņa 100 gadu atcerei: Mārtiņa Eduarda Straumaņa simtgadē. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1998 (3), 3-6.      

13Stradiņš J.. Latvijas Zinātņu vēstures asociācija savā 40 gadu darbībā (1958-1998). 1998, Vēstures lappuses: konf. materiāli, 17-20.      

14Stradiņš J.. Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekles dr. Magdas Štaudingeres-Voitas piemiņai. Tehnikas Apskats 1998 (132), 39-41.      

15Stradiņš J.. Latvian Academy of Sciences (LAS). All Eur. Acad. Bull. 1998 (20), 3-5.      

16Stradiņš J.. Kārlis Ulmanis - valstvīra liktenis un mācības. Kārlim Ulmanim 120: Latv. vēstures inst. apgāds. 1998, Rīga, 15-28.      

17Stradins J.. Establishment of an intellectual entente in the Baltic states. The Baltic states at historical crossroads: Political, economic, and legal problems in the context of international cooperation on the doorstep of the 21st century: A collection of scholarly articles. 1998, Riga, 336-356.      

18Stradiņš J.. Ceļavārdi A. un V. Miltiņu grāmatai par profesoru P.Sniķeru otram izdevumam: Pēteris Sniķers. Sast. V. Miltiņš, A. Miltiņš. 1998, Rīga, 6-10.      

19Stradiņš J.. Augstākā medicīniska izglītība Latvijā vēstures un tagadnes skatījumā. Latvijas Ārsts 1998 (2), 99-106.      

20Lukevics E.; Slavinska V.. Akadēmiķim Marģerim Līdakam - 70. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1998 (2), 97-99.      

Rezultātu skaits lapā