Publikācijas » 1998

Rezultātu skaits lapā  
Konferences
81Musels D.; Strakovs A.; Veinbergs G. 2beta-brommetil-6alfa-hlorpenicilānskābes atvasinājumu sintēze . Konf. materiāli, 39. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konf.; 20.-24. apr.: Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 1998; 98.      

82Vorona M.; Strakovs A.; Veinberg G. 6-Aminopenicilānskābes funkcionālo grupu modificēšana . Konf. materiāli, 39. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konf.; 20.-24. apr.: Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 1998; 102.      

83Grigane N.; Strakovs A.; Veinbergs G. 3-(Dihidro- un diacetoksibenzoiloksi)metilcefalosporīna atvasinājumu sintēze. Konf. materiāli, 39. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konf.; 20.-24. apr.: Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 1998; 94.      

Disertācijas
84Pugovičs O. Funkcionalizētu 2,6-di-treš-butilfenola atvasinājumu sintēze un ķīmisko īpašību izpēte. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 1998.      

85Ozola V. C-8 Aizvietotu alkilksantīnu un 2,6-diaminopurīnu nukleozīdu sintēze un īpašību izpēte. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai(Dr.chem.), Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Rīga, 1998.      

86Ignatoviča L. Germil- un germaheterociklu sintēze, struktūra un bioloģiskā aktivitāte. Promocijas darbs ķīmijas habilitētā doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr.habil.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 1998.      

Scopus datu bāzē indeksētās publikācijas
87*Tonkikh N.N.; Strakov A.Ya.; Petrova M.V. Synthesis and reactions of 2-(4-pyridyl)-7,7-dimethyl-5-oxo-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline. Chem. Heterocycl. Compd. 1998, 34(1), 92-95.      

88*Strakova I.A.; Delyatitskaya L.G.; Petrova M.V.; Strakov A.Ya. Synthesis and reactions of 1-(2-pyridyl)-3-methyl-4-chloro-5-formyl-6,7-dihydroindazoles. Chem. Heterocycl. Compd. 1998, 34(6), 669-673.      

89*Balodis K.A.; Meirovits I.A.; Petrova M.V. Oxazoles based on 2-amino-3-hydroxyphenalenone. Chem. Heterocycl. Compd. 1998, 34(8), 916-918.      

90*Strakova I.A.; Delyatitskaya L.G.; Petrova M.V.; Strakov A.Ya. Reactions of 3-methyl-1-(2-pyridyl)-4-chloro-5-formyl-6,7-dihydroindazole. Chem. Heterocycl. Compd. 1998, 34(9), 1036-1040.      

Rezultātu skaits lapā