Publikācijas » 1997 » Publicistika

Rezultātu skaits lapā  
21Stradiņš J.. UNDRA Universitāte Minhenē un latvieši. 1997 (Ref. tēzes Konf. Rīgas Tehniskajai Universitātei - 135), 32-34.      

22Stradiņš J.. Studentu korporācijas Fraternitas metropolitana izcelsme un kultūrvēsturiskās tradicijas. 1997 (Ref. tēzes Konf. Rīgas Tehniskajai Universitātei - 135), 24-26.      

23Stradiņš J.. Vilhelms Ostvalds, Pauls Valdens un Frīdrihs Canders - ievērojamākie Rīgas pārstāvji pasaules zinātnē 19.g.s.-20.g.s. mijā . 1997 (Ref. tēzes Konf. Rīgas Tehniskajai Universitātei 135), 5-8.      

24Stradiņš J.. Veikums Latvijas zinātņu vēstures izpētē pēdējos gados (1996-1997). Acta med.-historica rigensia 1997, 3 (Rīga: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs), 385-393.      

25Stradiņš J.; Arons K.E.; Salaks J.. Māksla, medicīna, muzejs . Acta med.-historica rigensia 1997, 3 (Rīga: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs), 299-327.      

26Страдынь Я.. Итоги XVIII Балтийской конференции по истории науки. Acta med.-historica rigensia 1997, 3 (Rīga: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs), 395-400.      

27Страдынь Я.. О Роальде и семье Герке: Послесловие к статье Р.П.Герке . Acta med.-historica rigensia 1997, 3 (Rīga: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs), 251-255.      

28Stradiņš J.. Ansprache zur Eroffnung des internationalen Symposiums Ernst von Bergmann und die Medizin seiner Zeit. Acta med.-historica rigensia 1997, 3 (Rīga: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs), 173-176.      

29Stradiņš J.. Wilhelm Ostwalds rigaer Jahre und die Entstehung der klassischen physikalischen Chemie. Acta med.-historica rigensia 1997, 3 (Rīga: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs), 55-70.      

Rezultātu skaits lapā