Publikācijas » 1997 » Publicistika

Rezultātu skaits lapā  
11Stradiņš J.. Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis Konstantīns Karulis (10.02.1915.-3.11.1997.) . Latvijas Vēstures Instutūta Žurnāls 1997, 4, 195-197.      

12Stradiņš J.. Die Kurlandische Gesellschaft fur Literatur und Kunst in ihrer historischen Bedeutung. Jahrbuch belt. Deutschtums. 1997, Lineburg, XLV-1998, 12-16.      

13Stradiņš J.. Gruss an Wilfried Schlau aus Riga und Lettland. Kulturpolitische Korrespondenz 1997, 2 (25 apr.), 10.      

14Stradiņš J.. Zenta Mauriņa un Latvijas Universitāte = Zenta Mauriņa und die universitat Lettlands. Z. Mauriņas simtgadei veltīta starptaut. konf. Zenta Mauriņa: Eiropa, Latvija - kultūru dialogs. 1997, 61 (Tēzes/Thesen. 11.-12. dec., Rīga: Latvijas Universitāte), 62.      

15Stradiņš J.; Ekmanis J.. Konstantīns Počs. 1997, 37 (Fraternitas Petropolitana 100. Rīga, 1996/1997), 96.      

16Stradiņš J.. Fraternitas Petropolitana simtgades reizē - ceļā no Petropolitana uz Metropolitana. 1997, 37 (Fraternitas Petropolitana 100. Rīga, 1996/1997), 57-65.      

17Stradiņš J.. Profesora Jāņa Stradiņa akadēmiskā runa Baltijas Tautu Komerša Rīga 1995 svinīgajā aktā. 1997, 37 (Fraternitas Petropolitana 100. Rīga, 1996/1997), 11-13.      

18Stradiņš J.. Kārļa Irbīša mūžu un grāmatu pārlūkojot (K. Irbītis. Latvijas aviācija un tās pionieri). 1997, Rīga, Zinātne, 156-158.      

19Stradins J.. Alexander N. Frumkin and the electrochemistry of the 20th century. Electrochim. Acta 1997, 42 (5), 731-736.      

20Stradiņš J.. Speech of the vice-president of the Latvian Academy of Sciences Jānis Stradiņš. 1997 (Materials of the first intern. conf., Riga, Aug. 28-29, 1995. H.Branover, R.Ferber (ed.-in-chief)), 28-30.      

Rezultātu skaits lapā